Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 67 - 73 2018-04-10

Grafik Tasarım Programı Öğrencilerinin Ders Başarı Düzeylerinin Mezun Oldukları Liselere Göre Değerlendirilmesi
Assessment of Graphic Design Program Students' Course Achievement Levels in Terms of Their High School Graduation

Mehmet Taragay Ayçe [1] , Orhan Sevindik [2]


Bu çalışmada meslek yüksekokulu Grafik Tasarım programı öğrencilerinin bölüm derslerindeki başarı düzeyleri, mezun oldukları lise türleri göz önüne alınarak incelenmiştir. Çalışma, İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım programı öğrencileri temel alınarak yapılmıştır. Yöntem olarak öğrenciler, mezun oldukları liselere göre gruplandırılmış ve üniversite eğitimlerinde seçilen derslere göre başarı durumları incelenmiştir. Veriler,  çeşitli istatistik yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Grafik Tasarım programındaki dersler incelendiğinde mezun olunan derslere göre başarı düzeylerinin değişkenlik gösterdiği görülmüştür.
In this study, the level of success of the vocational college graphic design program students in department courses has been examined regarding the types of the high schools that they have been graduated.  The study has been based on the students of the graphic design program of İstanbul Arel University vocational college. As a method, the students have been grouped according to the high schools that they have been graduated and the achievement status has been examined according to the selected courses in university education. When the courses in the graphic design program have been examined, it has been observed that the levels of the success have varied according to the courses that they have graduated from.
 • Bahşi, N. (2011). Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Yöneticilerinin Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 165-178
 • Balcı, S. (1995a). Meslek Yüksekokullarının Geliştirilmesi İçin Teklifler. Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1, 1-5.
 • Balcı, S. (1995a). Türkiye’deki Meslek Yüksekokullarının Kuruluşu ve Gelişimi. Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1, 11-17
 • Becer, E. (1993). Yaratıcılık ve Grafik Tasarım. Anadolu Sanat Dergisi, 1, 43-49.
 • Becer, E. (1999). İletişim ve Grafik Tasarımı. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Bedük, B. D. (1996). Meslek Yüksekokullarının Problemleri ve Yeniden Yapılandırılmasının Gerekliliği. 21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Çankırı, 80-91.
 • Bektaş, D. (1992). Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Çakır, Ş. (2015). Modern Resim Sanatı ve Grafik Tasarım İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Drucker, J., & McVarish, E. (2013). Graphic Design History (2nd Edition). UK: Pearson.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E.S., & Çinko, M. (2013). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Ertosun, A. (2006). Türkiye’deki Grafik Sanat Eğitimi ile Amerika’daki Grafik Sanat Eğitiminin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Gombrich, E.H. (1980). Sanatın Öyküsü. (çev. B. Çömert) İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Henden, R. (2006). Üçüncü Yılında Sınavsız Geçiş Uygulamaları: Alaplı Melek Yüksekokulu Örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 157-168
 • Karasar, N. (1981). Önlisans Eğitimi ve Teknik Eğitimde Uygulanabilirliği – Tarama Modelinde Bir Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Kavak, Y. (1998). Short-Cycle Higher Education: A Review of OECD Countries Experieces of Turkey. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 100-106.
 • Lynton, N. (2004). Modern Sanatın öyküsü. (çev. C. Çapan ve S. Öziş) İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Mercin, L., & Alakuş, A.O. (2009). Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi. Ankara: Pagema Yayıncılık
 • MSGSÜ (2011). Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi Talimatnamesi. İstanbul: MSGÜ Sanayi-i Nefise Mektebi-i Yayınları Çeviri Dizisi 1.
 • Nargül, Ş., & Yüksel, E. (2009). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen kriterlerin Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(2), 189-205.
 • Odabaşı, B. (2013). Mesleki ve Teknik Önlisans Programlarında Kalite Arayışı: Sınavsız Geçiş. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 269-286.
 • Özdemir, A. (2009). Veri Tabanlarından Bilgi Keşfi İle Meslek Yüksekokullarında Sınavsız Geçişin Değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 13(40), 95-104.
 • Sevindik, O. (2016). Yükseköğretimde Grafik Tasarım Eğitimi ve Bir Model Önerisi. Sanatta Yeterlik Tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi.
 • Sözen, M., & Tanyeli, U. (1992). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Sürmeli, K. (2013). Amerikan Grafik Tasarımında Avrupa Modernizmi. Fine Arts, 9(2), 101-110.
 • Tansuğ, S. (1993). Çağdaş Türk Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tepecik, A. (1998). Hizmet Pazarlamasında Grafik Sanatların Yeri ve Önemi. Konfeksiyon Teknik Dergisi, (52), 65-71.
 • Tunç, A. (2005). Yüksekokullarına Sınavsız Geçişin Değerlendirilmesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 75-81.
 • Vardar, Y. (1971). Yüksek Öğretimde Önlisans Sorunu. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası.
 • YÖK (2006a). Meslek Yüksekokulları: Mevcut Durum ve Öngörüler. Ankara: Yükseköğretim Kurumu Yayınları.
 • YÖK (2006b). Meslek Yüksekokullarının Bugünkü Durumu ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarından Melek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişin Değerlendirilmesi. Ankara: Yükseköğretim Kurumu Yayınları.
 • YÖK (2011). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri Sanat Temel Alanı Raporu. Ankara: YÖK Yayınları. (Erişim: 01.08.2016), http://www.tyyc.sakarya.edu.tr/raporlar/21_SANAT_13_01_2011.pdf
 • YÖK (2016). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. (Erişim: 13.09.2016), https://istatistik.yok.gov.tr/
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6539-8182
Yazar: Mehmet Taragay Ayçe
Kurum: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6162-7016
Yazar: Orhan Sevindik
Kurum: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon266023, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {67 - 73}, doi = {10.18506/anemon.266023}, title = {Grafik Tasarım Programı Öğrencilerinin Ders Başarı Düzeylerinin Mezun Oldukları Liselere Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ayçe, Mehmet Taragay and Sevindik, Orhan} }
APA Ayçe, M , Sevindik, O . (2018). Grafik Tasarım Programı Öğrencilerinin Ders Başarı Düzeylerinin Mezun Oldukları Liselere Göre Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 67-73 . DOI: 10.18506/anemon.266023
MLA Ayçe, M , Sevindik, O . "Grafik Tasarım Programı Öğrencilerinin Ders Başarı Düzeylerinin Mezun Oldukları Liselere Göre Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 67-73 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36486/266023>
Chicago Ayçe, M , Sevindik, O . "Grafik Tasarım Programı Öğrencilerinin Ders Başarı Düzeylerinin Mezun Oldukları Liselere Göre Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 67-73
RIS TY - JOUR T1 - Grafik Tasarım Programı Öğrencilerinin Ders Başarı Düzeylerinin Mezun Oldukları Liselere Göre Değerlendirilmesi AU - Mehmet Taragay Ayçe , Orhan Sevindik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.266023 DO - 10.18506/anemon.266023 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 73 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.266023 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.266023 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Grafik Tasarım Programı Öğrencilerinin Ders Başarı Düzeylerinin Mezun Oldukları Liselere Göre Değerlendirilmesi %A Mehmet Taragay Ayçe , Orhan Sevindik %T Grafik Tasarım Programı Öğrencilerinin Ders Başarı Düzeylerinin Mezun Oldukları Liselere Göre Değerlendirilmesi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.266023 %U 10.18506/anemon.266023
ISNAD Ayçe, Mehmet Taragay , Sevindik, Orhan . "Grafik Tasarım Programı Öğrencilerinin Ders Başarı Düzeylerinin Mezun Oldukları Liselere Göre Değerlendirilmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 1 (Nisan 2018): 67-73 . https://doi.org/10.18506/anemon.266023
AMA Ayçe M , Sevindik O . Grafik Tasarım Programı Öğrencilerinin Ders Başarı Düzeylerinin Mezun Oldukları Liselere Göre Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(1): 67-73.
Vancouver Ayçe M , Sevindik O . Grafik Tasarım Programı Öğrencilerinin Ders Başarı Düzeylerinin Mezun Oldukları Liselere Göre Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(1): 73-67.