Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 115 - 124 2018-04-10

Erzurum Yerel Gazeteleri Örneğinde Yerel Haberciliğin Dijital Gazetelerde Uygulanışının Avantaj ve Dezavantajlarına Yönelik Bir Araştırma
A Study on the Advantages and Disadvantages of the Implementation of Local Journalism in Digital Newspapers in the Case of Local Newspapers of Erzurum

Aslı Köseoğlu [1]


Yerel basın bulunduğu coğrafyaya ilişkin haberler hazırlayarak; o bölgenin sorunlarını, ihtiyaçlarını, başarılarını bölge okuyucusuna ulaştıran; yönetenler ve halk arasında köprü görevi gören bir mecradır. Dijital teknolojide meydana gelen gelişmeler neticesinde yerel gazeteler de artık sayfalarını dijital ortama aktarmakta, gazeteler bu ortamın sunduğu olanaklar neticesinde coğrafi sınırlılıklar olmaksızın dünyanın çeşitli yerlerindeki okuyuculara ulaşabilmektedir. Bu çalışma ile yerel gazetelerin dijital ortamı kullanmalarıyla yerel haberciliğe sağlanan avantaj ve dezavantajlar Erzurum ilinde yayınlanan Pusula, Yenigün, Milletin Sesi, Güne Bakış adlı günlük gazeteler örnekleminde ele alınmıştır. Çalışma kapsamında gazetelerin dijital sayfalarına yerel haberciliğin dijital ortamda sürdürülüp sürdürülmediğine ilişkin 1- 10 Ağustos 2017 tarihinde içerik analizi uygulanmış, gazete yöneticileri ile konuya ilişkin olarak önceden hazırlanan sorular üzerinden mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

Preparing news on its location, local press is a field that transports problems, necessities and achievements of the region to the readers and serves as a bridge between local ruler and people. With the result of improvements on digital technology, local newspapers transfer their content on digital media by which newspapers reach global readers without geographical finiteness. In this study, ensured advantages and disadvantages to local journalism with the usage of digital media are mentioned with sample daily newspapers that are published in Erzurum named as Pusula, Yenigün, Milletin Sesi, and Güne Bakış. In the context of the study, content analysis is conducted on newspapers whether they maintain local journalism on their digital pages or not between 1-10 August 2017 and interviews are carried out with newspaper editors through preconditioned questions.   

 • Akdağ, M. (2017). Günebakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü ile 16 Ağustos 2017 tarihinde yapılan görüşme. Erzurum.
 • Aksakal, M.H. (2017). Milletin Sesi Gazetesi Haber Müdürü ile 15 Ağustos 2017 tarihinde yapılan görüşme. Erzurum.
 • Alankuş, S. (2003). BİA ve BİA Eğitim Çalışmaları Üzerine. İçinde: Medya ve Toplum, Haz. Sevda Alankuş. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Alyanak, K. (1999). Erzurum’da Basın. Erzurum: Erzurum Tarihini Araştırma ve Tanıtma Derneği Yayınları.
 • Aziz, A. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Castells, M. (2000). Grass rooting the space of flows. In: J. Wheeler, Y. Aoyama & B. Warf (Eds.), Cities in the Telecommunications Age: The Fracturing of Geographies (s. 18-30). New York: Routledge.
 • Çakır, H. (2007). Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22.
 • Çelik, T. (2005). Bilişim Çağında Gazetecilerin İnternet ve Teknolojiyi Kullanım Düzeyi: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Çoban, S. (2006). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Haberciliğinin Güvenilirliğine İlişkin Tutumları: İstanbul, Ankara ve İzmir İllerini Kapsayan Bir Uygulama Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Dijk. J. V. (2016). Ağ toplumu. (çev: Özlem Sakin). İstanbul: Kafka Epsilon Yayıncılık.
 • Erinç, O. (2007). Yerel Medyanın Tarihsel Gelişimi ve Geleceği. İçinde: Türkiye’de Yerel Basın. (Haz. Suat Gezgin). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Gezgin, S. (2002). Geleneksel Basın ve İnternet Gazeteciliği. İçinde: İnternet Çağında Basın. (Haz: Serhan Yedig), Haşim Akman. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gezgin, S. (2007). Türkiye’de Yerel Basın. (Haz: Suat Gezgin). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Yayınları.
 • Girgin, A. (2001). Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Güz, N. (1997). Yerel Basında Gazetecinin Tanımı, İşlevi, Çalışma Koşulları ve Sorunları. İçinde: Yerel Basın Eğitim Seminerleri Dizisi. No:1. İstanbul: Erdini Basımevi.
 • Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action: Vol. 1. Reason and the Rationalization of Society (çev: Thomas McCarthy). Boston: Beacon Press. (Erişim : 15.11.2017), http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24673
 • Işık, M. (2014). Ocak 2012 Gazete Birleşmelerinin Erzurum Basının Gelişim Süreci İçerisindeki Yeri ve Önemi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 51-74.
 • İnuğur, M. N. (2005). Basın ve Yayın Tarihi. İstanbul: Der Yayınları.
 • Kara, H. (2005). Bilgisayar-İnternet Teknolojisi ve Değişen Gazetecilik. İçinde: Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, (Haz: Sevda Alankuş). İstanbul: IPS Yayınları.
 • Karaduman, M. (2005). İnternet ve Gazetecilik. İçinde: Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, (Haz: Sevda Alankuş). İstanbul: IPS Yayınları.
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Sanem Yayıncılık.
 • Öztürk, Y. (1992). Yerel Anadolu Basını. Yerel Basın Kurultayı Bildiriler. Adana: Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.
 • Pavlik, J. V. (2013). Yeni Medya ve Gazetecilik. (çev. Müge Demir & Berrin Kalsın). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Perin, C. (1974). Tarih Boyunca Düşünce ve Basın Özgürlüğü. Ankara: Remzi Kitabevi.
 • Stevenson, N. (2008). Medya Kültürleri. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Şeker, M. (2007). Tekniği, İçeriği, Çalışan Profili, Haber Kaynakları, Ekonomi Politiği, Gücü ve Sorunlarıyla Yerel Gazeteler. Konya: Tablet Yayınları.
 • Tekin, S. (2017). Pusula Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ile 15 Ağustos 2017 tarihinde yapılan görüşme. Erzurum.
 • Topuz, H. (1973). 100 Soruda Türk Basın Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Toruk, İ. (2008). Gutenberg’den Dijital Çağa Gazetecilik. İstanbul: Literatürk Yayınları.
 • Ünal, Ş. (1996). Yerel Basın ve Sorunları. Yeni Türkiye Dergisi, 12, 1068- 1072.
 • Vural, A. M. (1999). Yerel Basın ve Kamuoyu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Wimmer, D. D., & Dominick, J. R. (2000). Mass Media Research: An Indroduction. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
 • Yolcu, Ö. I. (2007). Yerel Gazetelerin İnternet ortamındaki Görünümü. İçinde: Türkiye’de Yerel Basın, (Haz: Suat Gezgin). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Aslı Köseoğlu
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon349558, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {115 - 124}, doi = {10.18506/anemon.349558}, title = {Erzurum Yerel Gazeteleri Örneğinde Yerel Haberciliğin Dijital Gazetelerde Uygulanışının Avantaj ve Dezavantajlarına Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Köseoğlu, Aslı} }
APA Köseoğlu, A . (2018). Erzurum Yerel Gazeteleri Örneğinde Yerel Haberciliğin Dijital Gazetelerde Uygulanışının Avantaj ve Dezavantajlarına Yönelik Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 115-124 . DOI: 10.18506/anemon.349558
MLA Köseoğlu, A . "Erzurum Yerel Gazeteleri Örneğinde Yerel Haberciliğin Dijital Gazetelerde Uygulanışının Avantaj ve Dezavantajlarına Yönelik Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 115-124 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36486/349558>
Chicago Köseoğlu, A . "Erzurum Yerel Gazeteleri Örneğinde Yerel Haberciliğin Dijital Gazetelerde Uygulanışının Avantaj ve Dezavantajlarına Yönelik Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 115-124
RIS TY - JOUR T1 - Erzurum Yerel Gazeteleri Örneğinde Yerel Haberciliğin Dijital Gazetelerde Uygulanışının Avantaj ve Dezavantajlarına Yönelik Bir Araştırma AU - Aslı Köseoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.349558 DO - 10.18506/anemon.349558 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 124 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.349558 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.349558 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Erzurum Yerel Gazeteleri Örneğinde Yerel Haberciliğin Dijital Gazetelerde Uygulanışının Avantaj ve Dezavantajlarına Yönelik Bir Araştırma %A Aslı Köseoğlu %T Erzurum Yerel Gazeteleri Örneğinde Yerel Haberciliğin Dijital Gazetelerde Uygulanışının Avantaj ve Dezavantajlarına Yönelik Bir Araştırma %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.349558 %U 10.18506/anemon.349558
ISNAD Köseoğlu, Aslı . "Erzurum Yerel Gazeteleri Örneğinde Yerel Haberciliğin Dijital Gazetelerde Uygulanışının Avantaj ve Dezavantajlarına Yönelik Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 1 (Nisan 2018): 115-124 . https://doi.org/10.18506/anemon.349558
AMA Köseoğlu A . Erzurum Yerel Gazeteleri Örneğinde Yerel Haberciliğin Dijital Gazetelerde Uygulanışının Avantaj ve Dezavantajlarına Yönelik Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(1): 115-124.
Vancouver Köseoğlu A . Erzurum Yerel Gazeteleri Örneğinde Yerel Haberciliğin Dijital Gazetelerde Uygulanışının Avantaj ve Dezavantajlarına Yönelik Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(1): 124-115.