Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 185 - 192 2018-04-11

Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Grupla Müdahale Programı
Group Intervention Program Based on Career Sailing Model

Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN [1] , Binnur YEŞİLYAPRAK [2]


Bu çalışmada kariyer yelkenlisi modeline dayalı bir grup müdahale programının üniversite öğrencilerinin kariyer seçimi ve kariyer kararları üzerine etkisi incelenmiştir. Bu makalede, grup sürecinin tamamına katılan üyeler arasından seçilen dördünün değerlendirilmesi yapılarak modelin uygulanışına ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Post-modern kuramların temel varsayımları dikkate alınarak uygulamada kullanılan bazı ölçekler, gruba ilişkin nicel bir veri değil, her bireye ilişkin nitel veri olarak üyelerin kendi değerlendirmelerini yapmaları amacıyla kullanılmıştır. Bu amaçla uygulamada grup sürecinin başında ve sonunda Mesleki Sonuç Beklentisi, Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi ve Kariyer Geleceği Ölçekleri uygulanmıştır. Her oturumun sonunda üyelerden sözlü olarak duygu, düşünce ve kazanımları alınmış ve grup lideri tarafından kaydedilmiştir. Her oturumda çeşitli farkındalıklar kazandıklarını ifade eden üyelerin grup süreci sonucunda ölçme araçlarından aldıkları puanların yükseldiği görülmüştür.

In this study, the effect of a group intervention program based on the career sailing model on the career choice and career decisions of university students was examined. In this article, it is aimed to give information about the application of the model by evaluating the four selected members among the members of the group. Considering the basic assumptions of post-modern theories, some of the scales used in practice are not quantitative data about the group but used to make the members' own evaluations as qualitative data about each individual. For this purpose, Occupational Outcome Expectation, Career Decision Competency Expectation and Career Future Scales were applied at the beginning and end of the group period. At the end of each session, the members were verbally received emotions, thoughts and achievements and recorded by the group leader. It was observed that the scores of the members who expressed various awareness in each session increased as the result of the group process. 

 • Barclay, S. R., & Stoltz, K. B. (2016). The life‐design group: A case study assessment. The Career Development Quarterly, 64(1), 83-96.
 • Berríos‐Allison, A. C. (2011). Career support group for Latino/a college students. Journal of College Counseling, 14(1), 80-95.
 • Betz, N. E., Klein, K. L., & Taylor, K. M. (1996). Evaluation of a short-form of career decision making self-efficacy scale. Journal of Career Assessment, 4, 47- 57.
 • Bujold, C. (2002). Constructing career through narrative. Journal of vocational behavior, 64(3), 470-484.
 • Büyükgöze-Kavas, A. (2011). Testing a model of career indecision among university students based on Social Cognitve Career Theory. Doktora Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Clark, M. A., Severy, L., & Sawyer, S. A. (2004). Creating connections: Using a narrative approach in career group counseling with college students from diverse cultural backgrounds. Journal of College Counseling, 7(1), 24-31.
 • Çapri, A. G. B., & Gökçakan, Z. (2008). Akılcı duygusal davranış terapisi ADDT’ne dayalı grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin problem çözme becerisi algısına etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 135-154.
 • Damer, D. E., Latimer, K. M., & Porter, S. H. (2010). “Build your social confidence”: A social anxiety group for college students. The Journal for Specialists in Group Work, 35(1), 7-22.
 • Dennis, J. M., Phinney, J. S., & Chuateco, L. I. (2005). The role of motivation, parental support, and peer support in the academic success of ethnic minority first-generation college students. Journal of college student development, 46(3), 223-236.
 • Duffy, J. A. (2000). The application of chaos theory to the career‐plateaued worker. Journal of Employment Counseling, 37(4), 229-236.
 • Erdoğmuş-Zorver, C. (2013). Savickas’ın kariyer yapılandırma kuramına dayalı örnek bir kariyer grup danışmanlığı çalışması. 1. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi. Ankara İŞ-KUR.
 • Fitch, T., Marshall, J., & McCarthy, W. (2012). The effect of solution-focused groups on self-regulated learning. Journal of College Student Development, 53(4), 586-595.
 • Gelibolu, S. (2016). Kariyer yelkenlisi modeli temelli hazırlanan mesleki grup rehberliği programının sınanması. 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Herr, E.L., & Crammer, S.H. (1996). Career guidance and counseling through the lifespan. New York: HarperCollins Publishers.
 • Işık, E. (2010). Sosyal bilişsel kariyer teorisi temelli bir grup müdahalesinin üniversite öğrencilerinin kariyer kararı yetkinlik ve mesleki sonuç beklenti düzeylerine etkisi. Doktora Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Kalafat, T. (2016). Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 169-179.
 • Korkut-Owen, F. (2008). Meslek seçimini etkileyen etmenler. (Ed. R. Özyürek) Mesleki yolculuk (ss. 1-16), Ankara: Ulusal Ajans.
 • Korkut-Owen, F., & Niles, S. C. (2011). Kariyer danışmanlığında yeni kuramlar ve yaklaşımlar. (Edit. B. Yeşilyaprak), Kariyer danışmanlığı: Kuramdan uygulamaya, (ss.273—307), Ankara: PegemAkademi.
 • Korkut-Owen, F., Açıkel, M., Arıcı, F., Çağ, P., Demirtaş, S., Emir, E., Erdoğmuş-Zorver, C., İpekçi, B., Küçükay, A., Mutlu, T., Saka, E., & Ülker, G. (2010). Mesleki rehberlik/kariyer danışmanlığı için bir model önerisi: Kariyer yelkenlisi modeli, 12.Rehberlik sempozyumu, AREL Okulları, İstanbul, 27 Mart 2010.
 • Korkut-Owen, F., Mutlu Süral, T., Arıcı Şahin, F., & Demirtaş Zorbaz, S. (2015). Kariyer Yelkenlisi Modeli: Kendilerine uygun limanı arayanlar için çalışma el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • McKay, H., Bright, J. E., & Pryor, R. G. (2005). Finding order and direction from chaos: A comparison of chaos career counseling and trait matching counseling. Journal of Employment Counseling, 42(3), 98-112.
 • McWhirter, E. H., Rasheed, S., & Crothers, M. (2000). The effects of high school career education on social-cognitive variables. Journal of Counseling Psychology, 47, 330-341.
 • Pişkin, M. (2002). Çocuğun kariyer planlamasında ailenin rolü. İçinde: 2001 Yılı Aile Raporu. (s.245-272). Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
 • Rottinghaus, P. J., Day, S. X., & Borgen, F. H. (2005). The Career Futures Inventory: A measure of careerrelated adaptability and optimism. Journal of Career Assessment, 13(1), 3-24.
 • Sarı, S.V. (2014). Sosyal bilişsel öğrenme teorisine dayalı grup müdahalesinin üniversite öğrencilerinin kariyeraraştırma öz yeterliklerine etkisi. Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Savickas, M. L. (2002). Career Construction: A developmental theory of vocational behavior. İçinde D. Brown and Associates (eds.). Career Choice and Development (Fourth Edition). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. career development and counseling: putting theory and research to work. In: S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.) (s. 42-70). New York: Wiley.
 • Savickas, M. L. (2012). Life design: A paradigm for career intervention in the 21st century. Journal of Counseling and Development, 90(1), 13-19.
 • Siskind, D., Baingana, F., & Kim, J. (2008). Cost-effectiveness of group psychotherapy for depression in Uganda. The journal of mental health policy and economics, 11(3), 127-133.
 • Türkmen, M. (2014). Kaos kuramına dayalı kariyer psikolojik danışmanlığı programı ve vaka analizi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(42), 256-268.
 • Yeşilyaprak, B. (ed) (2016). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Binnur YEŞİLYAPRAK
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon332616, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {185 - 192}, doi = {10.18506/anemon.332616}, title = {Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Grupla Müdahale Programı}, key = {cite}, author = {DOĞAN LAÇİN, Betül Gökçen and YEŞİLYAPRAK, Binnur} }
APA DOĞAN LAÇİN, B , YEŞİLYAPRAK, B . (2018). Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Grupla Müdahale Programı. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (2) , 185-192 . DOI: 10.18506/anemon.332616
MLA DOĞAN LAÇİN, B , YEŞİLYAPRAK, B . "Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Grupla Müdahale Programı". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 185-192 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36488/332616>
Chicago DOĞAN LAÇİN, B , YEŞİLYAPRAK, B . "Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Grupla Müdahale Programı". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 185-192
RIS TY - JOUR T1 - Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Grupla Müdahale Programı AU - Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN , Binnur YEŞİLYAPRAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.332616 DO - 10.18506/anemon.332616 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 192 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.332616 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.332616 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Grupla Müdahale Programı %A Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN , Binnur YEŞİLYAPRAK %T Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Grupla Müdahale Programı %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.332616 %U 10.18506/anemon.332616
ISNAD DOĞAN LAÇİN, Betül Gökçen , YEŞİLYAPRAK, Binnur . "Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Grupla Müdahale Programı". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 2 (Nisan 2018): 185-192 . https://doi.org/10.18506/anemon.332616
AMA DOĞAN LAÇİN B , YEŞİLYAPRAK B . Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Grupla Müdahale Programı. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(2): 185-192.
Vancouver DOĞAN LAÇİN B , YEŞİLYAPRAK B . Kariyer Yelkenlisi Modeline Dayalı Grupla Müdahale Programı. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(2): 192-185.