Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 235 - 245 2018-04-11

AAOIFI Standartları ve Türkiye Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği
AAOIF Standards and Its Applicability in Participation Banks of Turkey

Faruk Ağkan [1]


İslamiyet'in faizi haram kılması İslam ülkelerinin diğer ülkelerden farklı bir finans sistemine itmiştir. İslami prensipler eksenli ortaya çıkan faizsiz bankacılık fikri tüm dünyada uygulanan bir sistem haline gelmiştir. Türkiye'ye 1984'de Albaraka Türk ile giriş yapan ve katılım bankaları adını alan faizsiz banka sistemi hızlı bir büyüme göstermiştir. 1991 yılında İslami finans kuruluşlarının muhasebe ve raporlama standartlarının belirlemek amacıyla kurulan İslami Mali Kuruluşlar Muhasebe ve Denetleme Kurumu (AAOIFI) tarafından yayınlanan standartlar Türkiye'de aktif olan katılım bankalarının çoğunun bu standartları uygulayan ülke veya kurumlarla ortaklık kurmuş olması ekonomimiz üzerindeki etkisini arttırmıştır. Bu nedenle AAOIFI ile Türkiye Katılım Bankaları birliği (TKBB) arasında AAOIFI muhasebe, denetim ve etik standartlarının Türkçeye çevrilmesi için görüşmeler yapılmış ve 2019 yılında çevirinin tamamlanıp ülkemizde uygulanması beklenmektedir.

The prohibition of interest in Islam has pushed Islamic countries into a different financial system than other countries. The idea of interest-free banking, which is based on Islamic principles, has become a system applied all over the world. The interest-free banking system, which entered Turkey with Albaraka Türk in 1984 and took the name of participation banks, showed a rapid growth. Standards published by The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions established in 1991 to set accounting and reporting standards for Islamic financial institutions and the majority of the active participation banks’ in Turkey having established partnerships with countries or institutions implementing these standards has increased the impact on our economy. Negotiations were made between AAOIFI and Turkish Participation Banks Association (TKBB) to translate AAOIFI accounting, auditing and ethical standards into Turkish. In 2019, translation is expected to be completed and implemented in our country.   

 • AAOIFI (2015). Accounting, auditing and governence standards. (s. 18-37). Bahreyn: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
 • AAOIFI (2017a). Shariah standards for Islamic financial institutions. Bahreyn: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
 • AAOIFI (2017b) Standards issued. Bahreyn: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (Erişim: 10.09.2017). http://aaoifi.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-2/
 • Ansari, O. M. (2017). Audit & sharia compliance – issues in islamic banking and finance. (Erişim: 14.10.2017). http://www.alhudacibe.com/images/Presentations%20on%20Islamic%20Banking%20and%20Finance/Risk%20Management%20and%20Islamic%20Finance/Audit%20Issue%20of%20Islamic%20Banking.ppt
 • Baykara, H. V. (2012). Katılım bankalarında etkinlik ve verimlilik analizi. Yüksek Lisans Tezi. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Can A. V. (2008). Bir ayetin ışığında İslam dininin muhasebeye bakışı. Akademik Bakış, 15, 1-10.
 • Dinç, Y. (2016) Katılım bankalarının danışma kurullarının kurumsal yönetim unsuru olarak değerlendirilmesi. İslam Ekonomisi ve Finans Dergisi, 2, 83-103.
 • Erkuş, H., & Çemberlitaş, İ. (2016). İslâmî finansal araçlardan olan sukuk’ların muhasebeleştirilmesi. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 245-262.
 • Gül, M. E. (2013). Faizsiz bankacılıkta risklere karşı aktif ve pasif yönetimi: Türkiye katılım bankaları üzerine bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
 • Güney, N. (2015). İslami finansta şer’i yönetim uygulamaları ve konuyla ilgili tartışmalara genel bir bakış. Türkiye İslam İktisadı Dergisi, 2, 45-69.
 • Mücahitoğlu, N. (2015). Türkiye'de katılım bankalarının finansal kiralamadaki yeri, diğer finansal kiralama şirketleriyle karşılaştırılması ve sektörde sukuk uygulaması beklentileri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi.
 • Özeroğlu, A. İ. (2014). Sukuk ve Türkiye'de Sukukun Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi. Tarih Okulu Dergisi, 19, 751-772.
 • Resmi Gazete (2017a). Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ve Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. 29 Eylül 2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmi Gazete. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920M1-1.htm
 • Resmi Gazete (2017b). Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ. 29 Eylül 2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmi Gazete. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920M1-2.htm
 • Sellami, Y. M., & Tahari, M. (2016). Factors İnfluencing Compliance Level With AAOIFI Fi0*ıoııonancial Accounting Standards By Islamic Bankbs. (Erişim: 7.09.2017). Journal of Applied Accounting Research, www.emeraldinsight.com/0967-5426.html.
 • Sellami, Y. M., & Tahari, M. (2017). Factors influencing compliance level with AAOIFI financial accounting standards by Islamic banks. Journal of Applied Accounting Research, 18(1), 137-159.
 • Tenekeci, M. (2017). Katılım Bankacılığının Finansal İstikrara Etkisi: Türkiye Örneği. Yüksek Lisans Projesi. Konya: KTO Karatay Üniversitesi.
 • TKBB (2017). Mukayeseli tablolar. (Erişim: 13.09.2017). http://www.tkbb.org.tr/
 • Tok, A. (2009). İslami Finans Sistemi Çerçevesinde Sukuk (İslami Tahvil) Uygulamaları, Katılım Bankaları Ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler. Ankara.
 • Tunç, H. (2010). Katılım bankacılığı felsefesi, teorisi ve Türkiye uygulaması. Nesil Yayınları, İstanbul.
 • Yatbaz, A. (2015). Faizsiz finansal kuruluşlarda zekât, zekât fonu ve zekât muhasebesi. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 1(2), 113-139.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Nisan 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8104-0589
Yazar: Faruk Ağkan (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon349866, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {235 - 245}, doi = {10.18506/anemon.349866}, title = {AAOIFI Standartları ve Türkiye Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği}, key = {cite}, author = {Ağkan, Faruk} }
APA Ağkan, F . (2018). AAOIFI Standartları ve Türkiye Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (2) , 235-245 . DOI: 10.18506/anemon.349866
MLA Ağkan, F . "AAOIFI Standartları ve Türkiye Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 235-245 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36488/349866>
Chicago Ağkan, F . "AAOIFI Standartları ve Türkiye Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 235-245
RIS TY - JOUR T1 - AAOIFI Standartları ve Türkiye Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği AU - Faruk Ağkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.349866 DO - 10.18506/anemon.349866 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 245 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.349866 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.349866 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi AAOIFI Standartları ve Türkiye Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği %A Faruk Ağkan %T AAOIFI Standartları ve Türkiye Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.349866 %U 10.18506/anemon.349866
ISNAD Ağkan, Faruk . "AAOIFI Standartları ve Türkiye Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 2 (Nisan 2018): 235-245 . https://doi.org/10.18506/anemon.349866
AMA Ağkan F . AAOIFI Standartları ve Türkiye Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(2): 235-245.
Vancouver Ağkan F . AAOIFI Standartları ve Türkiye Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(2): 245-235.