Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 4, Sayfalar 489 - 494 2018-04-12

Öğrencilerin Bilişsel Alanlarındaki İngilizce Beceri, Özerklik ve İlişkili Olma Durumları Arasındaki İlişki
Students' Autonomy, Relatedness and English Language Competencies in Their Cognitive Domains

Hakan AYDOĞAN [1]


Bu çalışmanın amacı İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine ilişkin birtakım değişkenler (EFL) ve temel psikolojik ihtiyaçlar arasındaki (özerklik, beceri ve ilintililik) arasındaki ilişkiyi irdelemektir. Buna ek olarak, yukarıda adı geçen değişkenlerdeki cinsiyet farklılıkları da incelenmiştir. Örneklem 90'ı kız ve 65'i erkek olmak üzere toplamda bir Türk Devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 155 öğrenciyi kapsamıştır. Katılımcıların İngilizce beceri düzeyleri de dâhil olmak üzere katılımcıların İngilizce yetenek ve becerileri onların ihtiyaçları ile pozitif ilişki içerisinde görülmüştür. Öğrencilerin Türkçe ve İngilizce gramer zorluk düzeyleri ile ilgili düşünceleri, onların temel psikolojik ihtiyaçları ile negatif ilişki içerisinde görülmüştür. İstatiksel olarak, gerek İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğrenimi değişkenleri için olsun gerekse temel psikolojik ihtiyaçlar için olsun aralarında istatistiksel olarak anlamlı cinsiyet farklılıklarına rastlanmamıştır. Katılımcılar İngilizce dilbilgisi, Türkçe gramere göre öğrenilmesi ve kullanılması daha güç bulmuşlardır. Alanla ilgili ilerde yapılabilecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuş ve pratik bazı çıkarımlarda bulunulmuştur.
The aim of this paper is to examine the relationships between some variables relevant to EFL and the basic psychological needs (autonomy, competence and relatedness). Additionally, gender differences in EFL variables and the three basic needs were investigated. The sample consisted of 155 Turkish students (90 females and 65 males) in different departments of a public university. English skills and knowledge, as well as participants' level of English competencies, were in positive relationships with these needs. Turkish and English grammar difficulty was in negative relationships with the basic psychological needs. There were no statistically significant gender differences either in EFL variables or in the basic needs. Students found English grammar more difficult to use and learn compared to Turkish grammar. Further research suggestions and practical implications were discussed. 
 • Adie, J. W., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2008). Autonomy support, basic need satisfaction, and the optimal functioning of adult male and female sport participants: A test of basic needs theory. Motiv Emot, 32, 189-199.
 • Al-Mahrooqi & Denman, C. J. (2014). Motivation within the Omani EFL context: Types, sources, and classroom implications. Journal of Teaching and Education, 3(2), 103-120.
 • Al-Mekhlafi, A. M. & Nagaratnam, R. P. (2011). Difficulties in teaching and learning grammar in an EFL context. International Journal of Instruction, 4(2), 69-92.
 • Anjomshoa, L. & Sadighi, F. (2015). The importance of motivation in second language acquisition. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL), 3(2), 126-137.
 • Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.
 • Feri, R., Soemantri, D., & Jusuf, A. (2016). The relationship between autonomous motivation and autonomy support in medical students' academic achievement. Int J Med Educ., 7, 417-423.
 • Gilakjani, A. P. & Ahmadi, M. R. (2011). Why is pronunciation so difficult to learn? English Language Teaching, 4(3), 74-83.
 • Hofer, J. & Busch, H. (2011). Satisfying one's needs for competence and relatedness: Consequent domain-specific well-being depends on strength of implicit motives. Personality and Social Psychology, 37(9), 1147-1158.
 • Marshik, T., Ashton, P. T., & Algina, J. (2017). Teachers' and students' needs for autonomy, competence, and relatedness as predictors of students' achievement. Social Psychology of Education, 20(1), 39-67.
 • Minnaert, A., Boekaerts, M., & Brabander, C. (2007). Autonomy, competence, and social relatedness in task interest within project-based education. Psychological Reports, 101, 574-586.
 • Niemiec, C. P. & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7(2), 133-144.
 • Pichugova, I. L., Stepura, S. N., & Pravosudov, M. M. (2016). Issues of promoting learner autonomy in EFL context. SHS Web of Conferences, 28, 1-4.
 • Riley, G. (2016). The role of self-determination theory and cognitive evaluation theory in home education. Cogent Education, 3, 1-7.
 • Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55 (1), 68-78.
 • Sheldon, K. M. & Filak, V. (2008). Manipulating autonomy, competence, and relatedness support in a game-learning context: New evidence that all three needs matter. British Journal of Social Psychology, 47, 267-283.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ağustos 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hakan AYDOĞAN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon361331, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {489 - 494}, doi = {10.18506/anemon.361331}, title = {Students' Autonomy, Relatedness and English Language Competencies in Their Cognitive Domains}, key = {cite}, author = {AYDOĞAN, Hakan} }
APA AYDOĞAN, H . (2018). Students' Autonomy, Relatedness and English Language Competencies in Their Cognitive Domains. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (4) , 489-494 . DOI: 10.18506/anemon.361331
MLA AYDOĞAN, H . "Students' Autonomy, Relatedness and English Language Competencies in Their Cognitive Domains". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 489-494 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36490/361331>
Chicago AYDOĞAN, H . "Students' Autonomy, Relatedness and English Language Competencies in Their Cognitive Domains". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 489-494
RIS TY - JOUR T1 - Students' Autonomy, Relatedness and English Language Competencies in Their Cognitive Domains AU - Hakan AYDOĞAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.361331 DO - 10.18506/anemon.361331 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 489 EP - 494 VL - 6 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.361331 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.361331 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Students' Autonomy, Relatedness and English Language Competencies in Their Cognitive Domains %A Hakan AYDOĞAN %T Students' Autonomy, Relatedness and English Language Competencies in Their Cognitive Domains %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.361331 %U 10.18506/anemon.361331
ISNAD AYDOĞAN, Hakan . "Students' Autonomy, Relatedness and English Language Competencies in Their Cognitive Domains". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 4 (Nisan 2018): 489-494 . https://doi.org/10.18506/anemon.361331
AMA AYDOĞAN H . Students' Autonomy, Relatedness and English Language Competencies in Their Cognitive Domains. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(4): 489-494.
Vancouver AYDOĞAN H . Students' Autonomy, Relatedness and English Language Competencies in Their Cognitive Domains. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(4): 494-489.