Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 4, Sayfalar 503 - 510 2018-04-12

A Mawlid Written in 1951: Yeni Tulu’at-ı Mevludü’n-Nebi of Ali Baki
1951 Yılında Yazılmış Bir Mevlid: Ali Bakî’nin Yeni Tulû’ât-ı Mevlûdü’n-Nebî’si

Sedat KARDAŞ [1]


Mawlid, meaning birth, birthplace and birthtime, as a term is the name given to the works dealing with birth, birthtime, birthplace, life, miracles, holy wars, morals, death and aspects etc. of Islamic prophet. The most well-known piece of mawlid type is Vesiletü’n-Necat written by Süleyman Çelebi. Other poets have also written the same kind of works by taking this work as an example in time. Thus, a mawlid writing tradition has emerged reaching today. The latest work whose existence is known within the written mawlid type works is Yeni Tulu’at-ı Mevludü’n-Nebi, written in Arabic letters and talik writing style in 1951 by Ali Baki (Gül). In this study, above mentioned mawlid of Ali Baki has been introduced and transcriptional text of the work is also presented by means of the single available copy.   
Sözlük anlamıyla “doğum, doğum yeri ve doğum vakti” anlamlarına gelen mevlid, terim olarak, İslam peygamberinin doğumunu, doğduğu zaman ve yeri, hayatını, mucizelerini, gazalarını, ahlakını, vefatını vb. yönlerini konu alan eserlere verilen addır. Mevlid türünün en tanınmış ürünü, Süleyman Çelebi tarafından yazılan Vesîletü’n-Necât’tır. Zamanla diğer şairler de bu eseri örnek alıp aynı türde eserler kaleme almıştır. Böylece günümüze kadar süren bir mevlid yazma geleneği meydana gelmiştir. Mevlid türünde yazıldığı bilinen son eser, Ali Bakî (Gül) tarafından 1951 yılında Arap harfleri ve talik yazı stiliyle kaleme alınan Yeni Tulû’ât-ı Mevlûdü’n-Nebî’dir. Bu çalışmada, Ali Bakî’nin biyografisine dair bilgiler verildikten sonra şairin mevlidi tanıtılmış ve eldeki tek nüshadan hareketle transkripsiyonlu metni verilmiştir.
  • Akkuş, M. (2007). Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası Edebi Türler ve Tarzlar. Erzurum: Fenomen Yayınları. Altınok, B. Y. (2017). Sıdkî Baba’nın Oğlu Ali Bâkî Gül Baba Dîvânı. İstanbul: Helke Yayıncılık. Çağbayır, Y. (2007). Ötüken Türkçe Sözlük. 3. Cilt, İstanbul: Ötüken Neşriyat. Günaydın, Y. T. (2008). Amasyalı Bir Bektaşî Şairi Ali Bakî Gül. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, 45, 155-164. Hüseyin Vassâf (1999). Mevlid, Süleyman Çelebi ve Vesiletü’n-Necât’ı, (Haz. Cemâl Kurnaz-Mustafa Tatcı). Ankara: Akçağ Yayınları. Köksal, M. F. (2011). Mevlid-nâme. Ankara: TDV Yayınları. Köksal, M. F. (2016). Türünün İlginç ve Aykırı Bir Örneği: Şeyh Ahmed Hüsâmeddin Mevlidi. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2016, Cilt: 40, Sayı: 1, 1-26. Kütük, R. (2016). Fetih Öncesinde Yazılmış Bir Mevlid: Ayasofya Müezzini Kemâl’in Mevlidü’n-Nebî’si. CÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2016, Cilt: 40, Sayı: 1, 27-95. Mütercim Âsım Efendi (2013). el-Okyânûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît, Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi. 2. Cild, (Birinci Baskı), (Haz.: Mustafa Koç ve Eyyüp Tanrıverdi), İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları. Süleyman Çelebi (1980). Mevlid. (Haz. Faruk K. Timurtaş). İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları. Süleyman Çelebi (2014). Mevlid. (Haz. İskender Pala). (4. Basım). İstanbul: Kapı Yayınları. Süleyman Çelebi (2013). Mevlid. (Haz. Neclâ Pekolcay). (4. Baskı). İstanbul: Dergâh Yayınları. Şemsettin Sami (2010). Kamus-ı Türkî. (Haz. Paşa Yavuzarslan). Ankara: TDK Yayınları. Ünver, İ. (1993). Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler. AÜDTCF Türkoloji Dergisi, C. XI, S.1, Ankara, 51-89. Yekbaş, H. (2012). Türk Edebiyatında Hz. Ali ve Hz. Fâtıma Mevlidleri. Ankara: Asitan Kitap.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ağustos 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3444-0106
Yazar: Sedat KARDAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon375323, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {503 - 510}, doi = {10.18506/anemon.375323}, title = {1951 Yılında Yazılmış Bir Mevlid: Ali Bakî’nin Yeni Tulû’ât-ı Mevlûdü’n-Nebî’si}, key = {cite}, author = {KARDAŞ, Sedat} }
APA KARDAŞ, S . (2018). 1951 Yılında Yazılmış Bir Mevlid: Ali Bakî’nin Yeni Tulû’ât-ı Mevlûdü’n-Nebî’si. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (4) , 503-510 . DOI: 10.18506/anemon.375323
MLA KARDAŞ, S . "1951 Yılında Yazılmış Bir Mevlid: Ali Bakî’nin Yeni Tulû’ât-ı Mevlûdü’n-Nebî’si". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 503-510 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36490/375323>
Chicago KARDAŞ, S . "1951 Yılında Yazılmış Bir Mevlid: Ali Bakî’nin Yeni Tulû’ât-ı Mevlûdü’n-Nebî’si". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 503-510
RIS TY - JOUR T1 - 1951 Yılında Yazılmış Bir Mevlid: Ali Bakî’nin Yeni Tulû’ât-ı Mevlûdü’n-Nebî’si AU - Sedat KARDAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.375323 DO - 10.18506/anemon.375323 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 503 EP - 510 VL - 6 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.375323 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.375323 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1951 Yılında Yazılmış Bir Mevlid: Ali Bakî’nin Yeni Tulû’ât-ı Mevlûdü’n-Nebî’si %A Sedat KARDAŞ %T 1951 Yılında Yazılmış Bir Mevlid: Ali Bakî’nin Yeni Tulû’ât-ı Mevlûdü’n-Nebî’si %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.375323 %U 10.18506/anemon.375323
ISNAD KARDAŞ, Sedat . "1951 Yılında Yazılmış Bir Mevlid: Ali Bakî’nin Yeni Tulû’ât-ı Mevlûdü’n-Nebî’si". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 4 (Nisan 2018): 503-510 . https://doi.org/10.18506/anemon.375323
AMA KARDAŞ S . 1951 Yılında Yazılmış Bir Mevlid: Ali Bakî’nin Yeni Tulû’ât-ı Mevlûdü’n-Nebî’si. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(4): 503-510.
Vancouver KARDAŞ S . 1951 Yılında Yazılmış Bir Mevlid: Ali Bakî’nin Yeni Tulû’ât-ı Mevlûdü’n-Nebî’si. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(4): 510-503.