Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 4, Sayfalar 531 - 538 2018-04-12

2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi
2008 Global Financial Crisis and the Effects of this Crisis on Economic Indicators in Turkey

Murat Kesebir [1]


Ekonomik yapı her zaman bir dengeyi oluşturur ve bu denge de ülkeler arası ilişkilere bağlıdır. Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan bu ilişkiler, ülkeler arası ekonomiyi etkilemekte ve çeşitli sonuçları doğurmaktadır. 2000’li yıllarla birlikte, ekonomik anlamda sınırların kalkması bir ülkede meydana gelen bir krizin bütün ülkelere yayılmasına da yol açmıştır. Bunun en iyi örneğini, 2008 yılında oluşan global krizde görmekteyiz. Amerika’da mortgage kredilerinin geri ödenmesi süreci ile başlayan problemin, ülkenin finansal yapısına etkisi ve sonrasında bu krizin dünyaya dalga dalga yayılması takip etmektedir. Çalışmamızda, bu küresel krizin öncesinde küreselleşme kavramına değinilmiş olup, sonrasında krizin belirtileri, gelişmesi ve yayılması detaylandırılmıştır. Ayrıca, Türkiye ekonomisine etkisi de; büyüme ve üretim, işsizlik ve enflasyon verileri ile açıklanmıştır. Amerika’da başlamış bir krizin bütün dünyaya yayılması ve Türkiye’nin de bu krizden ekonomik olarak nasıl etkilendiği, çalışmamızın odak noktasını oluşturmaktadır.

Economic structure always creates a balance, and this balance depends on the relations between the countries. The relations that arise with the advent of globalization, between countries impacts the economy and pose various results. During 2000s, countries became without borders in terms of economy which led crises to spread to all countries. The best example of this might be the global crisis of 2008. The repayment process of the mortgage loans in America started the problem which influenced the financial structure of the country in the aftermath of this crisis. It is followed by the wave propagation around the world. In our study, the concept of globalization the crisis has been discussed and detailed the development and spreading of symptoms in the aftermath of the crisis. In addition, the impact of crisis on the Turkish economy, growth and production, unemployment and inflation data are described. The study’s focus is the crisis that started in America and spread to the whole world and how Turkey was affected by the economic crisis.  

 • Akın, F., Ece N. (2009). Küresel Finansal Kriz ve Bankacılık Sektörü İstihdamı Üzerindeki Etkileri. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 27 (2). 153-168.
 • Aktel, M. (2003). Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi. Asil Yayın Dağıtım. 1.Baskı. Ankara.
 • Bağımsız Sosyal Bilimciler. (2009). Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Bunalım, 2008-2009. Yordam Kitap. İstanbul.
 • Çetinkaya, M. (2011). Küresel Finansal Kriz: Küresel Ekonomik Kriz ve Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme. Nobel Yayınevi. Ankara.
 • Dünya Bankası. (2009). Global Economic Prospects. Commodities at the Crossroads. Washington DC.
 • Erdönmez, P.A. (2009). Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi. Bankacılar Dergisi. Sayı 68. 85-101.
 • Euronews. (2017). 2008 Ekonomik Krizinin Etkileri Sürüyor. http://tr.euronews.com/2017/08/09/2008-ekonomik-krizinin-etkileri-suruyor
 • Gallo, A., Yendi, R., Çetin, S. (2012). The Turkish Economy and The Global Crisis. International Business: Research, Teaching and Practice. 6 (2). 45-58.
 • Gümüş, F.B., Aydemir, L. (2014). 2008 Küresel Finans Krizinin Sektörel Bazda Şirket Mali Tablolarına Etkilerinin Analizi. İşletme Bilimi Dergisi. 2 (1). 37-64.
 • Günceler, B. (2015). Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi Ders Notları.
 • Kibritçioğlu, A. (2010). Küresel Finansal Krizin Türkiye’ye Etkileri. MPRA Paper No. 29470, posted 11 March 2011. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/29470/1/MPRA_paper_29470.pdf
 • Klimek, A. (2012). Global Foreign Direct Investment Flows and The Ekonomic Crisis. International Journal of Emerging and Transition Economies. 5 (1-2). 47-56.
 • Krugman, P. (2010). Eating the Irish. The New York Times. http://www.nytimes.com/2010/11/26/opinion/26krugman.html
 • Ouerghi, F. (2013). Global Financial Crisis: Did Exchange Rate Politics Help Emerging Countries to be More Resilient? International Journal of Economics and Financial Issues. 3 (4). 949-963.
 • Özdemir, İ. (2014). Küresel Mortgage Krizi ve Türkiye Ekonomisine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.
 • Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası Mali Krizler, İmf Politikaları, Az Gelişmiş Ülkeler, Türkiye ve Dönüşüm Ekonomileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 4 (2). 141-156.
 • The World Bank Data. (2009). The Financial Crisis: Charting a Global Recovery. http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,contentMDK:22216733~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469372,00.html
 • Türkiye 2011 Yılı İlerleme Raporu. (2011). Komisyon Çalışma Dokümanı. https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2011_ilerleme_raporu_tr.pdf
 • Türkiye İstatistik Kurumu. https://biruni.tuik.gov.tr/gosterge/?locale=tr
 • Uğur, A. (2007). Mortgage. Destek Yayınları. 2.Baskı. İstanbul.
 • Yalçınkaya, M.H., Çılbant C. ve Yalçınkaya N. (2012). Küreselleşme ile Yeniden Şekillenen Ulus-Devlet Anlayışı. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 4 (8). 1-26.
 • Yıldırım, S. (2010). 2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 12 (18). 47-55.
 • Yurdakul, H. (2015). 2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Türkiye’ye Etkisi. Ekonomi-Maliye Sahipkıran Akademi Yazıları. http://sahipkiran.org/2015/01/12/kuresel-ekonomik-kriz/
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ağustos 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6462-6860
Yazar: Murat Kesebir (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon378086, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {531 - 538}, doi = {10.18506/anemon.378086}, title = {2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi}, key = {cite}, author = {Kesebir, Murat} }
APA Kesebir, M . (2018). 2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (4) , 531-538 . DOI: 10.18506/anemon.378086
MLA Kesebir, M . "2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 531-538 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36490/378086>
Chicago Kesebir, M . "2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 531-538
RIS TY - JOUR T1 - 2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi AU - Murat Kesebir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.378086 DO - 10.18506/anemon.378086 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 531 EP - 538 VL - 6 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.378086 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.378086 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi %A Murat Kesebir %T 2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.378086 %U 10.18506/anemon.378086
ISNAD Kesebir, Murat . "2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 4 (Nisan 2018): 531-538 . https://doi.org/10.18506/anemon.378086
AMA Kesebir M . 2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(4): 531-538.
Vancouver Kesebir M . 2008 Küresel Finansal Kriz ve Bu Krizin Türkiye’deki Ekonomik Göstergelere Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(4): 538-531.