Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 6, Sayfalar 899 - 914 2018-12-02

Tombs and Religous Sights in Bingöl
Bingöl’de Bulunan Türbeler ve Ziyaret Yerleri

Yılmaz IRMAK [1]


Anatolia has been a cradle to various religions, beliefs and civilizations for centuries. In this respect, it is possible to find structures reflecting religious and cultural elements in every corner of Anatolia, which is located in a geographical region where many cultures are blended. It is these structures that carry the traces of the Central Asian ancestors, visiting and mountain cults, and are influenced by Islam and are religious-mystical. People have great interest in tombs and religious sights because of having children, healing, opening up, making wishes, devoting, protecting from evil, getting rid of livelihoods, having goods or possessions, earning rewards and forgiving sins. We can also say that these places of visit create a psychological relief for protection from anxiety and fear. There are many tombs and place of visit in the central, central villages and districts of Bingöl. In this study, we will give information about the tombs and places in Bingöl and the reasons for visiting these tombs and places of visit.   

Anadolu, yüzyıllar boyunca çeşitli dinlere, inançlara ve uygarlıklara beşiklik yapmıştır. Bu bakımdan birçok kültürün harmanlandığı bir coğrafyada bulunan Anadolu’nun her köşesinde dini ve kültürel unsurları yansıtan yapıları bulmak mümkündür. Bu yapılara; Orta Asya atalar, ziyaret ve dağ kültlerinin izlerini taşıyan ve İslamiyet’in etkisiyle dini-tasavvufi bir kisveye bürünen türbeler ve ziyaretler örnek olarak gösterilebilir. Türkiye’nin her köşesinde sıkça ziyaret edilen türbeler ve ziyaretler; çocuk sahibi olmak, şifa bulmak, kısmetin açılması, dilek tutmak, adak adamak, nazardan korunmak, geçim sıkıntısından kurtulmak, mal veya mülke sahip olmak, sevap kazanmak ve günahlardan bağışlanma dilemek gibi nedenlerden dolayı halk tarafından büyük bir ilgi görmektedir. Bunların yanı sıra türbeler ve ziyaret yerlerinin kaygı ve korkulardan korunmada psikolojik bir rahatlama oluşturduğu da söylenebilir. Bu çalışmada; Bingöl’de bulunan türbeler ve ziyaret yerleri hakkında bilgiler verilecek, bu türbe ve ziyaret yerlerinin ziyaret edilme nedenleri üzerinde durulacak ve ayrıca eski inanç ve kültlerle ilişkisi üzerinde durulacaktır.
  • Artun, E. (2008). Türk Halkbilimi, İstanbul: Kitabevi Yayınları.Boratav, P. N. (1999). 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yayınevi.Çıblak, N. (2005). Mersin Tahtacıları-Halkbilimi Araştırmaları- Ankara: Ürün Yayınları.Günay, Ü. - Güngör, H. -Taştan, V.- Sayım, H. (2001). Ziyaret Fenomeni Üzerine Bir Din Bilim Araştırması “Kayseri Örneği”, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.Irmak, Y. ve Taş, E. (2014). “Belçika Türk Toplumunda Ölüm ve Ölüleri Anma Geceleri”, Gençlik ve Kültürel Mirasımız Uluslararası Kongre (16-18 Mayıs 2014), Samsun, C.1, s.221-236.İnan, A. (2013). Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Roux, J. P. (1999). Altay Türklerinde Ölüm, İstanbul: Kabalcı Yayınevi...…………..(2011). Türklerin ve Moğolların Eski Dini, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.Şahin, İ. (2008). “Göçmen Kadınların Dinî Ritüellere Katılımı: Amersfoort (Hollanda) ve Boğazlıyan Örneğinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme” (Doktora Tezi), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Duymaz, A. ve Şahin, H. İ. (2008). “Kaz Dağlarında Dağ, Ağaç ve Ocak Kültü Üzerine İnanış ve Uygulamalar” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.11, S.19, s.116-126.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1948-4132
Yazar: Yılmaz IRMAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bingöl Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon402061, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {899 - 914}, doi = {10.18506/anemon.402061}, title = {Bingöl’de Bulunan Türbeler ve Ziyaret Yerleri}, key = {cite}, author = {IRMAK, Yılmaz} }
APA IRMAK, Y . (2018). Bingöl’de Bulunan Türbeler ve Ziyaret Yerleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (6) , 899-914 . DOI: 10.18506/anemon.402061
MLA IRMAK, Y . "Bingöl’de Bulunan Türbeler ve Ziyaret Yerleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 899-914 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39085/402061>
Chicago IRMAK, Y . "Bingöl’de Bulunan Türbeler ve Ziyaret Yerleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 899-914
RIS TY - JOUR T1 - Bingöl’de Bulunan Türbeler ve Ziyaret Yerleri AU - Yılmaz IRMAK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.402061 DO - 10.18506/anemon.402061 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 899 EP - 914 VL - 6 IS - 6 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.402061 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.402061 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Bingöl’de Bulunan Türbeler ve Ziyaret Yerleri %A Yılmaz IRMAK %T Bingöl’de Bulunan Türbeler ve Ziyaret Yerleri %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 6 %R doi: 10.18506/anemon.402061 %U 10.18506/anemon.402061
ISNAD IRMAK, Yılmaz . "Bingöl’de Bulunan Türbeler ve Ziyaret Yerleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 6 (Aralık 2018): 899-914 . https://doi.org/10.18506/anemon.402061
AMA IRMAK Y . Bingöl’de Bulunan Türbeler ve Ziyaret Yerleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 899-914.
Vancouver IRMAK Y . Bingöl’de Bulunan Türbeler ve Ziyaret Yerleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 914-899.