Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 135 - 143 2019-02-03

Determination of Factors Affecting the Selection of Turkish Coffee Places: An Example of Nevsehir
Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği

Neşe Acar [1] , Ali Çakırbaş [2] , Bülent Çizmeci [3]


Coffee, produced in many places in the world and presented in different forms, has also made important contributions to the enrichment of our cultural life. It plays an important role in the places where coffee is served in order to show the difference between businesses and their competitors. Turkish coffee development process has been explained in the study and determination of factors affecting the selection of Turkish coffee in Nevsehir sample, Turkish coffee consumption purpose and consumption habits have been determined. The research was conducted by using survey technique on 409 people who consumed Turkish coffee. With the analysis of one way variance (MANOVA) which was performed for testing whether 5 factors perception levels according to demographic variables, some significant differences were found between the education status, professions and income of consumers and their perceptions of these factors. As a result of the t-test, there is a difference in the perception of the factors of service level and physical environment according to the genders of the consumers and also there is a difference in the perception of the physical environment according to the marital status.  

Dünyanın pek çok yerinde üretilen ve farklı biçimlerde sunulan kahvenin kültür hayatımızın zenginleşmesinde de önemli katkıları olduğu görülmektedir. İşletmelerin rakiplerine göre farklılığını gösterebilmek için kahvenin sunulduğu mekânlarda önemli rol oynamaktadır. Çalışmada Türk kahvesinin gelişim süreci anlatılmış ve Nevşehir örneğinde Türk kahvesi tüketilen mekânların seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Türk kahvesi tüketim amacı ve tüketim alışkanlıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, Türk kahvesi tüketen 409 kişi üzerinde anket tekniği kullanılarak yapılmıştır. Belirlenen beş faktörün algılanma düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek için yapılan tek yönlü varyans (MANOVA) analizi sonucu tüketicilerin eğitim durumu, meslek ve gelirleri itibariyle farklılıklar bulunmuştur. Yapılan t-Testi sonucunda ise tüketicilerin cinsiyetleri itibariyle hizmet düzeyi ve fiziki ortam olarak adlandırılan faktörlerin algılanmasında, medeni duruma göre ise fiziki ortam adlı faktörün algılanmasında farklılık bulunmuştur.
 • Ahıska, M., & Yenal, Z. (2006). Aradığınız Kişiye Şu An Ulaşılamıyor?: Türkiye’de Hayat Tarzı Temsilleri 1980-2005. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi.
 • Akarçay, E. (2012). Kâh Kahvehane Kâh Café: Küreselleşen Eskişehir'de Kahve Tüketimi Üzerine Kuramsal Bir Giriş. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Özel Sayı 2, 181-202
 • Akşit Aşık, N. (2017). Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 310-325.
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş., & Torlak, Ö. (2007). Modern Pazarlama. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Aydın, A. G., & Bakır, Z. (2016). Tüketim Kültürü Bağlamında Bir Mekân Değerlendirmesi Olarak Kahve Kafelerin Üniversite Öğrencileri Tarafından Tüketimi. Journal of Strategic Research in SocialScience, 2(3), 59-84
 • Baykal Bekir, S. (1992). Peçevi Tarihi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Bulduk, S., & Süren, T. (2007). Türk Mutfak Kültüründe Kahve. 299-309.
 • Büyükokutan, A. (2012). Muğla’daki kahve falına bakma geleneği üzerine bir değerlendirme. Folklor/Edebiyat, (71), 97-112.
 • Duvarcı, A. (2012). Kültürümüzde İstanbul Kahvehaneleri ve Halk Edebiyatına Katkıları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 8.
 • Fendal, D. (2012). Türkiye’deki Kahve ve Mutfak Kültürünün Dönüşümü Üzerinden Küreselleşme Sürecinde Küresel ve Yerel Kültürün Etkileşim ve Eklemlenişi. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Özel Sayı 2, 147-180.
 • Heise, U. (2001). Kahve ve Kahvehane. (Çev. Mustafa Tüzel). Ankara: Dost Kitabevi.
 • İşat, C. (2007). Kahvenin Serüveni. Meşale, 2, 70-73.
 • Kahve (2018). Türkiye'nin kahve alışkanlıkları. (Erişim: 4.5.2018), http://www.kahve.gen.tr/news.php?id=549
 • Koç, B. (2017). Attitudes and Behaviors of Young Consumers About Instant Coffee Consumption. İktisadiyat, 1(1), 51-60
 • Kotler, P. (1974). Atmospherics as a Marketing Tool, Journal of Retailing, 49(4), 48-64.
 • Kurtuluş, K. (2006). Pazarlama Araştırmaları. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Özgen, Ö., & Karabacak, Z. İ. (2013). Tüketim Mekanlarının Dönüşümünde Görsel İletişimin Rolü: Küresel Kahve Dükkanları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (37) 120-149.
 • Topalakçı, S., & Yorgun, B. (2013). Akşamların En Vefalı Dostu: Kahve. (Erişim: 27/03/2017), http://www.banutopalakci.com/ayin-konusu/yorgun-aksamlarin-en-vefali-dostu-kahve
 • Ulusoy, K. (2011). Türk Toplum Hayatında Yaşatılan Kahve ve Kahvehane Kültürü (Bir Sözlü Kültür ve Sosyal Çevre Eğitimi Çalışması), Millî Folklor, 23(89), 159-169
 • Yaşar, A. (2005). Osmanlı Şehir Mekânları: Kahvehane Literatürü. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 3(6), 239.
 • Yılmaz, E., Oraman, Y., Özdemir, G., Arap, S., & Yılmaz, İ. (2016). Türk Kahvesi Tüketim Eğilimleri ve Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, Kongre Kitabı, 457-473.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9830-1463
Yazar: Neşe Acar
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7722-6003
Yazar: Ali Çakırbaş
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7722-6003
Yazar: Bülent Çizmeci (Sorumlu Yazar)
Kurum: ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon425801, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {135 - 143}, doi = {10.18506/anemon.425801}, title = {Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği}, key = {cite}, author = {Acar, Neşe and Çakırbaş, Ali and Çizmeci, Bülent} }
APA Acar, N , Çakırbaş, A , Çizmeci, B . (2019). Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 135-143 . DOI: 10.18506/anemon.425801
MLA Acar, N , Çakırbaş, A , Çizmeci, B . "Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 135-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39102/425801>
Chicago Acar, N , Çakırbaş, A , Çizmeci, B . "Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 135-143
RIS TY - JOUR T1 - Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği AU - Neşe Acar , Ali Çakırbaş , Bülent Çizmeci Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.425801 DO - 10.18506/anemon.425801 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 143 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.425801 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.425801 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği %A Neşe Acar , Ali Çakırbaş , Bülent Çizmeci %T Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.425801 %U 10.18506/anemon.425801
ISNAD Acar, Neşe , Çakırbaş, Ali , Çizmeci, Bülent . "Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (Şubat 2019): 135-143 . https://doi.org/10.18506/anemon.425801
AMA Acar N , Çakırbaş A , Çizmeci B . Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 135-143.
Vancouver Acar N , Çakırbaş A , Çizmeci B . Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 143-135.