Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı ICEESS’ 18, Sayfalar 157 - 161 2018-12-15

Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu
Evaluation the Problem of the Moment of Winning Status of the Parliamentarian in Turkish Law

Gökhan DÖNMEZ [1]


Milletvekilleri, bu statüyü kazandıktan sonra milleti temsil etmeye ve yasama bağışıklıklarından yararlanmaya başlamaktadırlar.  Bu çalışmanın amacı, seçimlerden sonra milletvekilliği statüsü kazanılma anının farklı ifadeyle milletvekillerinin millete vekâlet anının tespit edilerek ortadaki muğlak durumu ortadan kaldırmaktır. Çalışma yapılırken yöntem olarak literatür taraması yöntemi kullanılmıştır ve ayrıca konu ile ilgili yargı kararları incelenmiştir. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda doktrinde iki farklı görüş tespit edilmiştir. Bu görüşlerden bir tanesi, bizim de desteklemiş olduğumuz, seçim sandıklarının kapanıp oyların tasnif edildikten sonra milletvekilliği statüsünün kazanıldığı görüşüdür. Zira milletin iradesi o anda tecelli etmiş olmaktadır. Sonuç olarak Milletvekili Seçim Kanunu’nun 35. maddesinde de öngörüldüğü şekilde milletvekilliği statüsü, il seçim kurulu tarafından seçim sonuçlarına dair düzenlenmesi gereken tutanak ile milletvekilliğinin başlatılması en uygun çözüm yolu olarak gözükmektedir.
 • Atar, Y. (2014). Türk Anayasa Hukuku. Konya: Mimoza Basım Yayım ve Dağıtım.
 • Bakırcı, F. (2000). TBMM’nin Çalışma Yöntemi. Ankara: İmge Yayınları.
 • Bilir, F. (2001). Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona Ermesi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Dönmez, G. (2016). 1982 Anayasasında Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Sona Ermesi. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • Feyzioğlu, M. (2004). Yasama Dokunulmazlığı Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı. İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Yayını.
 • Gözler, K. (2000). Türk Anayasa Hukuku. Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Gözler, K. (2011). Anayasa Hukukunun Genel Teorisi. Cilt I.. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Has, V. (2009). Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve TBMM'nin Çalışma Düzeni. Ankara: Adalet Yayınevi.
 • IPU (2015). Portugal: Stortinget Assembleia da Republica (Assembly of the Republic). (Erişim: 25.03.2018) http://www.ipu.org/parline-e/reports/2257.htm,
 • IPU (2016a). Spain: Congreso de los Disputados (Congress of Deputies). (Erişim: 24.03.2018) http://www.ipu.org/parline-e/reports/2293.htm,
 • IPU (2016b). Australia: House of Representatives. (Erişim: 24.03.2018), http://www.ipu.org/parline-e/reports/2015.htm,
 • IPU (2017a). Israel: Knesset (Parliament). (Erişim: 26.03.2018), http://www.ipu.org/parline-e/reports/2155.htm,
 • IPU (2017b). Sweden Riksdagen (Parliament). (Erişim: 26.03.2018) http://www.ipu.org/parline-e/reports/2303.htm,
 • IPU (2017c). Switzerland Nationalrat - Conseil national - Consiglio nazionale (National Council). (Erişim: 26.03.2018) http://www.ipu.org/parline-e/reports/2305.htm,
 • IPU (2017d). Belgium: House of Representatives. (Erişim: 24.03.2018), http://www.ipu.org/parline-e/reports/2029.htm,
 • IPU (2018a). Norway: Stortinget (Parliament). (Erişim: 25.03.2018), http://www.ipu.org/parline-e/reports/2239.htm,
 • IPU (2018b). United States of America House of Representatives, (Erişim: 26.03.2018) http://www.ipu.org/parline-e/reports/2339.htm,
 • IPU (2018c). Finland: Eduskunta - Riksdagen (Parliament). (Erişim: 25.03.2018), http://www.ipu.org/parline-e/reports/2111.htm,
 • İba, Ş. (2008). Anayasa Hukuku ve Siyasal Kurumlar (100 Soruda). Ankara: Turhan Kitabevi.
 • İzmir, G. (2011). Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması. Yasama Dergisi, 18, 51-115.
 • Kubalı, H. N. (1960). Türk Esas Teşkilat Hukuku Dersleri. İstanbul: Tan Matbaası.
 • Neziroğlu, İ. (2008). Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Onar, E. (1997). 1982 Anayasası’nda Milletvekilliğinin Düşmesi. Anayasa Yargısı Dergisi, 14.
 • Onar, E., & Tiryakioğlu, B. (1999). 1982 Anayasasında Milletvekilliği Vatandaşlık İlişkisi (Merve Safa Kavakçı Olayı. İçinde: Av. Prof. Dr. Faruk Erem Armağanı (557-594). Ankara: TBB Yayınları
 • Özbudun, E. (2013). Türk Anayasa Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Özer, A. (2012). Türk Anayasa Hukuku, Türklerin Devlet Anlayışı ve Anayasal Yapılanma. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Öztürk, C. (2016). Kamu Yönetiminde Stratejik Yaklaşımlar. Ankara: SAGE Yayıncılık.
 • Öztürk, C. (2018). Adli Delil Yönetimi Bakış Açısıyla Ulusal ve Uluslararası Polis Yönetimi. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Tanör B., & Yüzbaşıoğlu, N. (2011). 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku. İstanbul: Beta.
 • Tunç, H., Bilir, F., & Yavuz, B. (2014) Türk Anayasa Hukuku. Ankara: Adalet Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3332-2634
Yazar: Gökhan DÖNMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bitlis Eren Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon452636, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {157 - 161}, doi = {10.18506/anemon.452636}, title = {Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu}, key = {cite}, author = {DÖNMEZ, Gökhan} }
APA DÖNMEZ, G . (2018). Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (ICEESS’ 18) , 157-161 . DOI: 10.18506/anemon.452636
MLA DÖNMEZ, G . "Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 157-161 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452636>
Chicago DÖNMEZ, G . "Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 157-161
RIS TY - JOUR T1 - Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu AU - Gökhan DÖNMEZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.452636 DO - 10.18506/anemon.452636 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 161 VL - 6 IS - ICEESS’ 18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.452636 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.452636 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu %A Gökhan DÖNMEZ %T Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N ICEESS’ 18 %R doi: 10.18506/anemon.452636 %U 10.18506/anemon.452636
ISNAD DÖNMEZ, Gökhan . "Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / ICEESS’ 18 (Aralık 2018): 157-161 . https://doi.org/10.18506/anemon.452636
AMA DÖNMEZ G . Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 157-161.
Vancouver DÖNMEZ G . Türk Hukukunda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılma Anının Tespiti Sorunu. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 161-157.