Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı ICEESS’ 18, Sayfalar 325 - 331 2018-12-15

Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi
Testing Marshall-Lerner Conditions for Turkey: 1950 to 2000

Sumru BAKAN [1] , Onur AKKAYA [2]


Türkiye ekonomisinde ilk devalüasyonun yapıldığı tarih 1946 yılı olarak görülmektedir. Devalüasyon sonrasında ülkenin ihracatını artırması ve mevcut ithalatını azaltması şeklinde olması beklenir. Bu durumun oluşması ise marshall-lerner koşuluna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmada, Türkiye ve Türkiye'nin dış ticaret ortaklarının 1950-2000 yıllarında sabit döviz kuru rejimine yakın olduğu veriler ışığında elde edilen ithalat ve ihracat denklemi ile marshall-lerner koşulu incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre marshall-lerner koşulunda sağlıklı bir devalüasyonu gösteren ithal ve ihraç malları talep esnekliklerinin toplamının 1’den büyük durumunun zayıf bir değerle geçildiği görülmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin ihraç malları fiyat elastikiyeti () değeri teoride beklenen değerden (beklenen değer 1’den büyük olması) daha düşük çıktığı görülmüştür. Bunun sonucu olarak Türkiye’nin ürettiği ihraç mallarının daha çok inelastik mallar (() (0.74) < 1 ) olduğunu söyleyebiliriz.

The date of the first devaluation in Turkey's economy is seen as 1946. After this date, we see that the Turkish lira was devalued according to economic needs at various periods. In fact, it is much more important to make a gain to the country depending on its effect after it is made much from the devaluation. This gain is expected to increase the country's exports and reduce existing imports. The occurrence of this condition is due to Marshall-Lerner condition. In this context, working with Marshall-Lerner condition of literature and the theoretical framework in looking, Turkey and her trading partners 1950-2000 year data with the import and export equation obtained in the light of the Marshall-Lerner condition is examined.

 • Aksu, M. (2007). Marshall – Lerner Yaklaşımı Çerçevesinde Reel Döviz Kuru ve Ticaret Dengesi Arasındaki İlişki: Kuram ve Türkiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Bozdağlıoğlu, U. Y. E. (2007). Türkiye’nin İthalat ve İhracatının Eşbütünleşme Yöntemi İle Analizi (1990-2007). Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(9), 213 –224.
 • Cambazoğlu, B., & Güneş, S. (2016). Marshall-Lerner Condition Analysis: Turkey Case. Economics, Management, and Financial Markets, 11(1), 272–283.
 • Dickey, D. A., & Fuller, W.A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of The American Statistical Society, 75, 427–431.
 • Göçer, İ., & Elmas, B. (2013). Genişletilmiş Marshall-Lerner Koşulu Çerçevesinde Reel Döviz Kuru Değişimlerinin Türkiye'nin Dış Ticaret Performansına Etkileri: Çoklu Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 1(7),137-157.
 • Jamilov, R. (2013). J-Curve Dynamics and the Marshall–Lerner Condition: Evidence from Azerbaijan. Transition Studies Review,19(3),313–323.
 • Kemeç, A., & Kösekahyaoğlu, L. (2015). J Eğrisi Analizi ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1), 4-29.C
 • Lerner, A. P. (1944). The Economics of Control: Principles of Welfare Economics. Newyork: The Macmillan Yayınları, 50-78.
 • MacKinnon, J. G. (1991). Critical Values for Cointegration Tests. İçinde: R.F. Engle & C.W.J. Granger (Ed.), Long-run Economic Relationships (s.130-158). Oxford: Oxford University Yayınları.
 • Mahmud, S. F., Ullah, A., & Yucel, M. E. (2004). Testing Marshall-Lerner Condition: A Non-Parametric Approach. Applied Economics Letters, 4(11), 231-236.
 • Miles, M. A. (1979). The Effects of Devaluation on the Trade Balance and the Balance of Payment: Some New Results. Journal of Political Economy, 6(4), 600-620.
 • Oskooee, B. M., & Ratha, A. (2004). The J-Curve: A Literature Review. Applied Economics, 13(36), 1377-1398.
 • Vergil, H., & Erdoğan, S. (2009). Döviz Kuru-Ticaret Dengesi İlişkisi: Türkiye Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(5), 35-57.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9215-2531
Yazar: Sumru BAKAN
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2694-9073
Yazar: Onur AKKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon452639, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {325 - 331}, doi = {}, title = {Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi}, key = {cite}, author = {BAKAN, Sumru and AKKAYA, Onur} }
APA BAKAN, S , AKKAYA, O . (2018). Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (ICEESS’ 18) , 325-331 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452639
MLA BAKAN, S , AKKAYA, O . "Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 325-331 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452639>
Chicago BAKAN, S , AKKAYA, O . "Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 325-331
RIS TY - JOUR T1 - Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi AU - Sumru BAKAN , Onur AKKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 325 EP - 331 VL - 6 IS - ICEESS’ 18 SN - -2149-4622 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi %A Sumru BAKAN , Onur AKKAYA %T Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N ICEESS’ 18 %R %U
ISNAD BAKAN, Sumru , AKKAYA, Onur . "Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / ICEESS’ 18 (Aralık 2018): 325-331 .
AMA BAKAN S , AKKAYA O . Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 325-331.
Vancouver BAKAN S , AKKAYA O . Marshall-Lerner Koşulunun Türkiye Ekonomisinde İncelemesi: 1950-2000 Dönemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 331-325.