Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı ICEESS’ 18, Sayfalar 311 - 319 2018-12-15

Yerel Yönetimlerde Sosyal ve Dayanışmacı Bir Hizmet Fonksiyonu Olarak Kooperatif Hizmetler
Cooperative Services as a Social and Solidarity Strengthened Service Function in Local Governments

Mehmet Burhanettin Coşkun [1]


Günümüzde karşılaştığımız işsizlik, dışlanma, ekonomik şok ve krizler, sosyal bozukluklar, küresel ısınma ve gelişme zorluğu bizleri iş yapma biçimimiz ve algılarımız hakkında yeniden düşünmeye zorlamaktadır. Kamu düzeninin sağlanmasında ve hizmet edinmedeki eşitliğin gerçekleşmesinde vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin uygun ve insancıl şekilde kendisine en yakın aygıtlarca çözümü yerel bir çözüm ortamını gerektirmektedir. Bu çözüm ortamının oluşması için gereken kamusal ihtiyaçlar devlet-birey ilişkisinin birbirini tamamlayan sosyal ve paydaş iki değişmez öznesidir. Yerel yönetimlerin, ekonominin öncelikli aktörü olan kamusal hizmetlerinin en ekonomik, hızlı ve eşit bir şekilde bireylere ulaşmasındaki konumu hareketsiz işgücü dinamiklerinin de sosyal faydayı artıracak biçimde ‘kooperatif’ anlayışla topluma yeniden kazanım sağlanarak uygulama yollarının ortaya çıkarılması araştırmanın ana konusunu oluşturmaktadır.

Unemployment, exclusion, economic shocks and crises, social disturbances, global warming and development that we face today force us to rethink about how we do business and our perceptions. In ensuring public order and equality of service, the solution of citizens' needs and expectations in a way that is closest to them in an appropriate and humane manner requires a local solution environment. The position of local governments as the primary actor of the economy as the most economical, fast and equitable way of reaching the individuals constitutes the main point of the research to find ways to implement the unemployed labor dynamics by collecting and reaping with 'cooperative' understanding in order to increase the social benefit.

 • Akın, E. (1997). Bilim ve Siyasal Sistem. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
 • Aktepe, E. (1988). Kooperatif İşletmeciliği. Ankara: Semih Ofset Matbaacılık.
 • Baldwin, P. (1990). The Politics of Social Solidarity: Class Bases of European Walfare State 1875 – 1975. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
 • Çetin, H. C. (2009). Bir Girişimcilik Örneği Olarak Kooperatifler ve Ekonomik Kalkınma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2, 65-73.
 • Dahl, R. A. (1967). Pluralist Democracy in the United States: Conflict and Consent. Chicago: Rand McNally.
 • Dean, H., & Gale, K. (1999). Begging and the Contradictions of Citizenship. In: Dean, H. (ed.), Begging Questions: Street-Level Economic Activity and Social Policy Failure, (s. 13-26). Bristol: Policy Press,.
 • Dünya Bankası (2013). Annual Report 2013. (Erişim: 12.05.2018), http://siteresources.worldbank.org/ EXTANNREP2013/Resources/9304887-1377201212378/9305896-1377544753431/1_AnnualReport2013_EN.pdf
 • Durkheim, E. (2006). Toplumsal İş Bölümü. (çev. Özer Ozankaya). İstanbul: Cem Kitabevi.
 • Gündüz, A. Y. (2006). Bölgesel Kalkınma Politikası. Ankara: Ekin Yayınları.
 • Hazar, N. (1970). Kooperatifçilik Tarihi. Ankara: Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Birliği Yayınları.
 • Kaya, E., & Şentürk, H. (2007). Muhafazakâr Demokraside Yerel Yönelim Vizyonu. Yerel Siyaset Dergisi, 2(16).
 • Keleş, R. (1992). Yerinden Yönetim ve Siyaset. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Parlak, B., & Öktem, M. (2016). Türkiye’de ve Dünya’da Yerel Yönetimler, Teori ve Uygulama. Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Rodoplu, G. (2006). Yerel Kalkınma. Yerel Siyaset Dergisi, 1(3).
 • Swingewood, A. (1998). A Short History of Sociological Thought. Pelgrave.
 • Tönnies, F. (1957), Community and Society. (çev. Charles Loomis). Michigan: Dover.
 • Turan, K. (1994). Kooperatifçiliğin Sosyo-Politik Yapısı. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
 • TDK (2018). Büyük Türkçe Sözlük. (Erişim: 12.05.2018), http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2018). Kooperatif ve Kooperatifçiliğin Tanımı. (Erişim: 12.05.2018), http://izmir.csb.gov.tr/kooperatif-ve-kooperatifciligin-tanimi-i-1529
 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2018). Kooperatif Nedir?. (Erişim: 12.05.2018), http://koop.gtb.gov.tr/ kooperatifler-hakkinda/kooperatif-nedir
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7138-7669
Yazar: Mehmet Burhanettin Coşkun (Sorumlu Yazar)
Kurum: OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon452667, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {311 - 319}, doi = {10.18506/anemon.452667}, title = {Yerel Yönetimlerde Sosyal ve Dayanışmacı Bir Hizmet Fonksiyonu Olarak Kooperatif Hizmetler}, key = {cite}, author = {Coşkun, Mehmet Burhanettin} }
APA Coşkun, M . (2018). Yerel Yönetimlerde Sosyal ve Dayanışmacı Bir Hizmet Fonksiyonu Olarak Kooperatif Hizmetler. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (ICEESS’ 18) , 311-319 . DOI: 10.18506/anemon.452667
MLA Coşkun, M . "Yerel Yönetimlerde Sosyal ve Dayanışmacı Bir Hizmet Fonksiyonu Olarak Kooperatif Hizmetler". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 311-319 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452667>
Chicago Coşkun, M . "Yerel Yönetimlerde Sosyal ve Dayanışmacı Bir Hizmet Fonksiyonu Olarak Kooperatif Hizmetler". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 311-319
RIS TY - JOUR T1 - Yerel Yönetimlerde Sosyal ve Dayanışmacı Bir Hizmet Fonksiyonu Olarak Kooperatif Hizmetler AU - Mehmet Burhanettin Coşkun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.452667 DO - 10.18506/anemon.452667 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 319 VL - 6 IS - ICEESS’ 18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.452667 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.452667 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yerel Yönetimlerde Sosyal ve Dayanışmacı Bir Hizmet Fonksiyonu Olarak Kooperatif Hizmetler %A Mehmet Burhanettin Coşkun %T Yerel Yönetimlerde Sosyal ve Dayanışmacı Bir Hizmet Fonksiyonu Olarak Kooperatif Hizmetler %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N ICEESS’ 18 %R doi: 10.18506/anemon.452667 %U 10.18506/anemon.452667
ISNAD Coşkun, Mehmet Burhanettin . "Yerel Yönetimlerde Sosyal ve Dayanışmacı Bir Hizmet Fonksiyonu Olarak Kooperatif Hizmetler". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / ICEESS’ 18 (Aralık 2018): 311-319 . https://doi.org/10.18506/anemon.452667
AMA Coşkun M . Yerel Yönetimlerde Sosyal ve Dayanışmacı Bir Hizmet Fonksiyonu Olarak Kooperatif Hizmetler. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 311-319.
Vancouver Coşkun M . Yerel Yönetimlerde Sosyal ve Dayanışmacı Bir Hizmet Fonksiyonu Olarak Kooperatif Hizmetler. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 319-311.