Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı ICEESS’ 18, Sayfalar 357 - 361 2018-12-15

City Brand Perception of University Students: Bandırma Example
Üniversite Öğrencilerinin Şehir Markası Algısı: Bandırma Örneği

Necla TEKTAŞ [1] , Mehmet TEKTAŞ [2]


City brand; cultural heritage that the day-to-day city of the past has and the social make-up that brings it to fruition is a concept that encompasses many factors such as human characteristics, identity, art, architecture. The research was conducted in order to determine the city brand perceptions and satisfaction ratings of the students. Data were gathered from the students of Bandırma Onyedi Eylül University in 2017-2018 Academic year by applying questionnaire due to convenience sampling method. The questionnaire consists of two parts. In the first part, demographic information of students and city brand scale in the second part are included. Frequency, factor and regression analysis were used. Students' evaluations of city branding and their satisfaction from the city were evaluated and commented.
Şehir markası; geçmişten günümüze şehrin sahip olduğu kültürel mirası ve onu meydana getiren toplumsal yapıyı, beşeri özellikleri, kimliği, sanatı, mimarisi gibi birçok faktörü kapsayan bir kavramdır. Çalışma öğrencilerin şehir markası algıları ve şehirden memnuniyet derecelerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Veriler 2017-2018 bahar döneminde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerinden kolayda örnekleme yöntemiyle anket uygulanarak toplanmıştır. Uygulanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin demografik bilgileri ve ikinci bölümde şehir markası ölçeği yer almaktadır.  İstatistik analizlerde frekans analizi, faktör analizi ve regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Öğrencilerin şehir markalaşmasında şehirden beklentileri ve şehirden memnuniyetleri değerlendirilmiş ve yorumları yapılmıştır.
 • Adıgüzel, O., & Özkan, D. S. (2013). Üniversite-Sanayi-Şehir Etkileşimi ve Bir Markalaşma Stratejisi Olarak: Bilim Şehir Uygulamaları ve Isparta Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(18), 279-307.
 • Akgül, A., & Çevik, O. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri, SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.
 • Altunbaş, R. (2009) Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması, Şehir markalaşması. (Erişim:03/05/2013) http://www.huseyinaltunbas.com.tr/
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2012) Örnekleme Seçimi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Avraham, E., & Daugherty, D. (2009). We’re known for oil. But we also have watercolors, acrylics & pastels: Media strategies for marketing small cities and towns in Texas, Cities,8, 331–338.
 • Bayraktar, N. (2012). Şehir Kültürüne İlişkin Kamuoyu Oluşturulmasında Üniversitelerin Rolü, Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi, 3, 1-15.
 • Bozkurt, İ. (2006). İletişim Odaklı Pazarlama, Tüketiciden Müşteri Yaratmak. İstanbul: Media Cat Yayınları.
 • Carrasquillo, C. A. S. (2011). Gated communities and city marketing: Recent trends in Guaynabo, Puerto Rico. Cities, 28(5), 444-451.
 • Ergan, S., Giray, S., & Akyol, A. (2014). Bir Şehrin Markalaşmasının Yaşayanların Memnuniyetine Üzerine Etkisinin Araştırılması. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 13, 69-92
 • Fırat, A., & Kömürcüoğlu, F. (2015). Muğla Şehir Markası ve İmaj Algısı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 285-304.
 • Görkemli, H. N. (2009). Selçuk Üniversitesi’nin Konya Şehir Ekonomisine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 170-186.
 • Güler, Y. B., & Gürer, A. (2015). Şehir Marka Bağlılığına Yerel Katılım Eğiliminin Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1) 64-82.
 • Gümüş, N. (2017). Şehir Pazarlaması Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Şehre Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 299-314.
 • İçyer, A. (2010). Marka Şehir Oluşturma Açısından Stratejik Şehir Yönetimi. Yüksek Lisans Tezi. Karaman: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.
 • Kalaycı, Ş. (Ed) (2006) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Kavaratzis M., & Ashworth, G.J. (2007). Partners in coffeeshops, canals and commerce: Marketing the city Amsterdam. Cities, 24(1), 16–25.
 • Kurtbaş, İ. (2016). Marka Yönetimi ve Başarılı Markanın Yarar ve Etkileri. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 32(32), 75-98.
 • Peker, A.E. (2006). Şehirin Markalaşma Sürecinde Çağdaş Sanat Müzelerinin Rolü: Şehir Markalaşması ve Küresel Landmark, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • TDK (2018). Güncel Türkçe Sözlük. (Erişim: 10/5/2018), http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts
 • Teller, C., & Elms, J.R. (2012). Urban Place Marketing and Retail Agglomeration Customers, Journal of Marketing Management, 28 (5-6), 546-567.
 • Zeren, H. E. (2012). Kent Markalaşması Sürecinde İç Girişimcilik Faktörü. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 95-104.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8190-4532
Yazar: Necla TEKTAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9564-8069
Yazar: Mehmet TEKTAŞ
Kurum: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DOĞA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon465607, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {357 - 361}, doi = {10.18506/anemon.465607}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Şehir Markası Algısı: Bandırma Örneği}, key = {cite}, author = {TEKTAŞ, Necla and TEKTAŞ, Mehmet} }
APA TEKTAŞ, N , TEKTAŞ, M . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Şehir Markası Algısı: Bandırma Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (ICEESS’ 18) , 357-361 . DOI: 10.18506/anemon.465607
MLA TEKTAŞ, N , TEKTAŞ, M . "Üniversite Öğrencilerinin Şehir Markası Algısı: Bandırma Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 357-361 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/465607>
Chicago TEKTAŞ, N , TEKTAŞ, M . "Üniversite Öğrencilerinin Şehir Markası Algısı: Bandırma Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 357-361
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Şehir Markası Algısı: Bandırma Örneği AU - Necla TEKTAŞ , Mehmet TEKTAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.465607 DO - 10.18506/anemon.465607 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 357 EP - 361 VL - 6 IS - ICEESS’ 18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.465607 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.465607 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Şehir Markası Algısı: Bandırma Örneği %A Necla TEKTAŞ , Mehmet TEKTAŞ %T Üniversite Öğrencilerinin Şehir Markası Algısı: Bandırma Örneği %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N ICEESS’ 18 %R doi: 10.18506/anemon.465607 %U 10.18506/anemon.465607
ISNAD TEKTAŞ, Necla , TEKTAŞ, Mehmet . "Üniversite Öğrencilerinin Şehir Markası Algısı: Bandırma Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / ICEESS’ 18 (Aralık 2018): 357-361 . https://doi.org/10.18506/anemon.465607
AMA TEKTAŞ N , TEKTAŞ M . Üniversite Öğrencilerinin Şehir Markası Algısı: Bandırma Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 357-361.
Vancouver TEKTAŞ N , TEKTAŞ M . Üniversite Öğrencilerinin Şehir Markası Algısı: Bandırma Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 361-357.