Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı STEMES’18, Sayfalar 109 - 114 2018-12-16

A Study on the Adequacy of the Updated Social Studies Program in Terms of Political Literacy Skill
Güncellenen Sosyal Bilgiler Programının Politik Okuryazarlık Becerisi Bakımından Yeterliliği

Erhan GÖRMEZ [1]


The aim of this study is to demonstrate the adequacy of Social Studies Program, which is updated in 2017, in terms of political literacy ability. In the research, ıt was benefited from document analysis method which is one of the qualitative data collection methods. The data obtained from the study were analyzed according to the stages of the document analysis method. It has been concluded that units, themes and achievements related to political literacy skills have been included in learning areas called as Individual and Society, Effective Citizenship, Production, Distribution and Consumption, Global Connections and People, Places and Environment. The fact that the Social Studies Curriculum, which has seven learning areas, has the unit, theme and achievements related to the political literacy skills in the four learning areas can reveal that the program gives this skill a sufficient level.

Bu çalışma, 2017 yılında güncellenen Sosyal Bilgiler Dersi Programının Politik Okuryazarlık becerisi açısından yeterliliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler doküman incelemesi aşamalarına göre analiz edilmiştir. Birey ve Toplum, Etkin Vatandaşlık, Üretim, Dağıtım ve Tüketim, Küresel ve İnsanlar, Yerler ve Çevreler adlı öğrenme alanlarının politik okuryazarlık becerisi ile ilgili ünitelere, temalara ve kazanımlara yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Yedi öğrenme alanına sahip Sosyal Bilgiler Öğretim Programının dört öğrenme alanında politik okuryazarlık becerisi ile ilgili ünite, tema ve kazanımlara yer verilmiş olması programın bu beceriye yeterli düzeyde yer verdiği sonucunu ortaya koyabilir.
 • Barr, H., Graham, J., Hunter, P., Keown, P., & McGee, J. (1997). A position paper: Social studies in the new zealand school curriculum. Hamilton: School of Education, The University of Waikato.
 • Bilgili, A.S. (2009). Geçmişten günümüze sosyal bilimler ve sosyal bilgiler. İçinde: Bilgili, A. S. (Ed.), Sosyal bilgilerin temelleri, (s.150-159). Ankara: Pegem Akademi.
 • CfE Briefing (2013). Curriculum for Excellence: Political Literacy. (Erişim: 19.05.2018), https://education.gov.scot/Documents/cfe-briefing-14.pdf
 • Collins, H. (1992). Political literacy: Educating for democracy. Parliament of Australia, Papers on Parliament No. 14. (Accessed on 19.05.2018), https://www.aph.gov.au/~/~/link.aspx?_id=1322CB719E034CC0AE685C780E53D7FA&_z=z
 • Gençtürk, E., & Karatekin, K. (2013). Sosyal bilgiler için çoklu okuryazarlıklar. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hancock B., Ockleford, E., & Windridge O., W. (2009). An introduction to qualitative research. Nottingham: The NIHR RDS for the East Midlands.
 • Kılıçoğlu, G. (2014). Sosyal bilgiler tanımı, dünyada ve ülkemizde gelişimi ve önemi. İçinde: Safran, M (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi, (s.1-16). Ankara: Pegem Akademi.
 • Krosnic, J. A. (1990). Expertise and political psychology. Social Cognition, 8(1), 1-8. (Erişim: 19.05.2018), https://pprg.stanford.edu/wp-content/uploads/1990-Expertise-and-Political-Psychology.pdf
 • NCSS (1992). What is social studies?. (Erişim: 19/05/2018), https://www.learner.org/workshops/socialstudies/pdf/session8/8.WhatIsSocialStudies.pdf
 • Ontario Ministry of Education (2004). The ontario curriculum: Social studies, grades 1 to 6; history and geography, grades 7 and 8, 1998. (Erişim: 19.05.2018), https://www.uwindsor.ca/education/sites/uwindsor.ca.educaeduc/files/curriculum_-_social_studies_1 6_history_geography_7-8.pdf
 • Tarhan, Ö. (2015). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının politik okuryazarlığa ilişkin görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 649-669.
 • MEB (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (Erişim: 19.05.2018), http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0752-802X
Yazar: Erhan GÖRMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon464391, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {109 - 114}, doi = {10.18506/anemon.464391}, title = {Güncellenen Sosyal Bilgiler Programının Politik Okuryazarlık Becerisi Bakımından Yeterliliği}, key = {cite}, author = {GÖRMEZ, Erhan} }
APA GÖRMEZ, E . (2018). Güncellenen Sosyal Bilgiler Programının Politik Okuryazarlık Becerisi Bakımından Yeterliliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (STEMES’18) , 109-114 . DOI: 10.18506/anemon.464391
MLA GÖRMEZ, E . "Güncellenen Sosyal Bilgiler Programının Politik Okuryazarlık Becerisi Bakımından Yeterliliği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 109-114 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39972/464391>
Chicago GÖRMEZ, E . "Güncellenen Sosyal Bilgiler Programının Politik Okuryazarlık Becerisi Bakımından Yeterliliği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 109-114
RIS TY - JOUR T1 - Güncellenen Sosyal Bilgiler Programının Politik Okuryazarlık Becerisi Bakımından Yeterliliği AU - Erhan GÖRMEZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.464391 DO - 10.18506/anemon.464391 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 114 VL - 6 IS - STEMES’18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.464391 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.464391 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Güncellenen Sosyal Bilgiler Programının Politik Okuryazarlık Becerisi Bakımından Yeterliliği %A Erhan GÖRMEZ %T Güncellenen Sosyal Bilgiler Programının Politik Okuryazarlık Becerisi Bakımından Yeterliliği %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N STEMES’18 %R doi: 10.18506/anemon.464391 %U 10.18506/anemon.464391
ISNAD GÖRMEZ, Erhan . "Güncellenen Sosyal Bilgiler Programının Politik Okuryazarlık Becerisi Bakımından Yeterliliği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / STEMES’18 (Aralık 2018): 109-114 . https://doi.org/10.18506/anemon.464391
AMA GÖRMEZ E . Güncellenen Sosyal Bilgiler Programının Politik Okuryazarlık Becerisi Bakımından Yeterliliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 109-114.
Vancouver GÖRMEZ E . Güncellenen Sosyal Bilgiler Programının Politik Okuryazarlık Becerisi Bakımından Yeterliliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(STEMES’18): 114-109.