Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 41 - 49 2019-03-20

Blockchain ve Kripto Paraların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment on the Use of Blockchain and Cryptocurrency

Arif GÜMÜŞ [1] , Hakan ERKUŞ [2]


Blockchain teknolojisi, resmi kurumların katkısı olmadan bir ağa bağlı bilgisayarlar aracılığı ile çeşitli onaylama ve doğrulama işlemlerinin gerçekleştirildiği bir sistemdir. 21. yy’da ortaya çıkan blockchain teknolojisi ve kripto paraların hızla yatırım aracına dönüştüğü görülmektedir. Bu çalışmada blockchain teknolojisinin kullanımı sonucu ortaya çıkan kripto paralar, paranın tarihinden yola çıkılarak incelenmeye çalışılmıştır. Kripto paralar sahip olduğu gücü insanların güveninden alırken, geleneksel para gücünü kendisini piyasaya süren devletten almaktadır. Bu çalışmada kripto paraların güçlü ve zayıf yönleri anlatılarak gelecekte geleneksel para birimi gibi kullanılıp kullanılamayacağı incelenmiştir. Kripto paraların bir para birimi olmaktan çok bir yatırım aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. İnsanların bu paralara güveni devam ettiği sürece kripto paraların varlığını koruyacağı, değerinde artış ve azalışlar olacağı gözlemlenmiş, güvenin yok olması durumunda ise etkinliklerini devam ettiremeyeceği tespit edilmiştir.

Blockchain technology is a system which a variety of validation/authentication and verification operations are performed via computers connected to a network without the contribution of official institutions. The blockchain technology and cryptocurrency that emerged in the 21st century have turned into investment tools rapidly. Considering the history of the money, this research tries to examine the cryptocurrency which has come into use with blockchain technology. Cryptocurrencies gain strenght depending on people’s trust, on the other hand traditional currency gain strenght from the state that put them on the market. In this study, strengths and weaknesses of cryptocurrency are examined and it is investigated if it may be used as a traditional currency in the future. It is known that even though it is a currency, cryptocurrency is used more like an investment vehicle. It is observed that as long as people continue to trust this currency, cryptocurrency will continue to exist with rises and falls in the value, but if the currency loses trust and credibility it is determined that it will not exist anymore.

 • Al H. ve Akar Ş.K. (2014). Osmanlı Para Reformu, T.C. Merkez Bankası, İstanbul: Denizaltı Osfet.
 • Aksoy M. ve Topçu N. (2013). Altın ile Hisse Senedi ve Enflasyon Arasında ki İlişki, Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi, 27 (1), 59-78.
 • Alpago H. (2018). Bitcoin’den Selfcoin’e Kripto Para, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, , 3(2), 411-428.
 • Aren S. (2007). Ekonomi Dersleri, 2. Baskı, Ankara: İmge Yayınları
 • Aslantaş A. B. (2017). Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 349-366.
 • Atik, M., Köse, Y., Yılmaz, B., & Sağlam, F. (2015). Kripto Para: Bitcoin ve Döviz Kurları Üzerine Etkileri. Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi, 6(11), 247-262.
 • BDDK. (2013). “BasınAçıklaması”, (ErişimTarihi:05.08.2018), https://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/duyurular/Basin_Aciklamalari/12574bitcoin_hk_basin_aciklamasi.pdf.
 • Berber M., Bocutoğlu E. (2014), Genel İktisada Giriş, Bursa: Ekin Yayınları.
 • Bridges A., (2017). Will Workplaces Be Going Off the Rails on the Blockchain?, Journal Of İnternet Law.
 • Delice G., Ege İ. (2016), Para- Banka- Kredi ve Finansal İşlemler, Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Dilek Ş. (2018). Blockchain Teknolojisi ve Bitcoin, Kriter Dergisi, 231.
 • Dinler Z. (1996). İktisada Giriş, İstanbul: Ekin Kitapevi.
 • Ercan F. (2015). Para ve Kapitalizm, İstanbul: Devin Yayınları.
 • Forbes, (2013). How Bitcoin Works, (Erişim Tarihi:14.11.2017), https://www.forbes.com/sites/investopedia/2013/08/01/how-bitcoin-works/
 • Gertrude C.-D. (2016). “Sweden Tests Blockchain Technology for Land Registry”, (Erişim Tarihi: 16 Haziran 2016), https://www.reuters.com/article/us-sweden-blockchain/sweden-tests-blockchain-technology-for-land-registry-idUSKCN0Z22KV
 • Gibson C., Tyler K. (2016). Blockchain 101 For Asset Managers, The Investment Lawyer Covering Legal and Regulatory Issues of Asset Management, 23 (10)
 • Gonnard, R., & Suvla, R. Ş. (1938). Paranın Fonksiyonları. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 4(14), 346-360.
 • Günal, M. (2012). Para ve Finansal Sistem, Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Gürler, Z. (2013). Genel Ekonomi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Hepkorucu, Ö. G. A., & Genç, Ö. G. S. (2017). Finansal Varlık Olarak Bitcoin’in İncelenmesi Ve Birim Kök Yapısı Üzerine Bir Uygulama. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 47-58.
 • Hürriyet Gazetesi. (2018). UBS Stratejisti’nden Bitcoin değerlendirmesi, (Erişim Tarihi: 03.08.2018),
 • http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ubs-stratejistinden-bitcoin-degerlendirmesi-40917497
 • Kesbiç, Yenal vd. (2004). Bütçe Açıkları ile Parasal Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Bir Model Denemesi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, S:2, Manisa, (27-39)
 • Martin, A., (2017). “Banks Team Up With IBM in Trade Finance Blockchain”, Financial Times
 • Meijer, C. R. (2016). Blockchain and the securities industry: Towards a new ecosystem. Journal of Securities Operations & Custody, 8(4), 322-329.
 • Mainelli, M.. (2017). Blockchain Will Help Us Prove Our Identities In A Digital World, Harvard Business Review.(Erişim Tarihi: 14.04.2018), https://hbr.org/2017/10/smart-ledgers-can-help-us-reclaim-control-of-our-personal-data.
 • Marvin, R. (2017). Blockchain: The Invisible Technology That's Changing the World, (Erişim Tarihi: 14.04.2018), https://software.org/wp-content/uploads/Software_Beyond-Bitcoin.pdf
 • Oran A. (2011). Balonları Daha İyi Tanımaya Çalışmak: Balon Tanımları, Modelleri ve Lale Çılgınlığı Örneği Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1).
 • Öçal Tezer vd. (1997). Para Banka Teori ve Politika Ankara: Gazi Kitapevi.
 • Öz E., Fidan A. (2013). Türkiye’de Altın Bankacılığı Faaliyetleri ve Vergilendirmesi, Maliye Dergisi, 164, 120-130.
 • Özbilen Ş. (2015). Para Teorisi, Ankara: Gazi Kitapevi,
 • Öztürk N. (2016). Para Banka Kredi, Bursa: Ekin Yayınları.
 • Öztürk, N., & Asuman, K. O. Ç. (2006). Elektronik Para, Diğer Para Türleriyle Karşılaştırılması ve Olası Etkileri. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(11), 207-243.
 • Parker T. (2016). Bitcoin Maybe The Currency Of The Future, (Erişim Tarihi: 14.11.2017), https://www.investopedia.com/financial-edge/0212/bitcoin-may-be-the-currency-of-the-future.aspx
 • Parasız İ. (1996). İktisada Giriş, Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Parasız İ. (2005). Para Banka ve Finansal Piyasalar, Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Parasız, İ. (2011). Türkiye’de ve Dünya’da Bankacılık, Bursa: Ezgi Kitapevi.
 • Pirinççi, A. E. (2018). Yeni Dünya Düzeninde Sanal Para Bitcoin’in Değerlendirilmesi, International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1 (1).
 • Reid, F., & Harrigan, M. (2013). An analysis of anonymity in the bitcoin system. In Security and privacy in social networks (pp. 197-223). Springer, New York, NY.
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, www.cryptovest.co.uk, October 31, 2008.
 • Scott, N. (2016). Blockchain: The Internet’s Second Generation, Expert Technology, https://www.director.co.uk/blockchain-internets-second-generation-19926-2/.
 • Sekmen F., (2012). Para Teorisi, Kavram-Kuramlar- Modeller, Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Seth, A. (2016). The Possibilities With Blockchains Explaning Software, (Erişim Tarifi: 14.08.2017), www.OpenSourceForU.com.
 • Sönmez, A. (2014). The Turkish Online Jurnal Of Design, Art And Communication, TOİDAC, 4 (3).
 • Song, Su-Hyun. (2017). “Samsung SDS Wins Blockchain Project from Seoul Metropolitan Govt”, The Korea Herald, (Erişim Tarihi: 26.11.2017) http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20171126000153
 • Tekinsoy, P. N. (2014). Para Koçluğu, İstanbul, Profil Yayınları.
 • Yıldırım, K. (2017). İktisada Giriş, Eskişehir, Nisan Yayınları.
 • Zarakoğlu, A. (1965). Para ve Banka, Ankara, Yeni Desen Tic. Ltd. Şti. Matbaası.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4865-0892
Yazar: Arif GÜMÜŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, DOĞANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0925-9396
Yazar: Hakan ERKUŞ
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon427976, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {41 - 49}, doi = {10.18506/anemon.427976}, title = {Blockchain ve Kripto Paraların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {GÜMÜŞ, Arif and ERKUŞ, Hakan} }
APA GÜMÜŞ, A , ERKUŞ, H . (2019). Blockchain ve Kripto Paraların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 41-49 . DOI: 10.18506/anemon.427976
MLA GÜMÜŞ, A , ERKUŞ, H . "Blockchain ve Kripto Paraların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 41-49 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/427976>
Chicago GÜMÜŞ, A , ERKUŞ, H . "Blockchain ve Kripto Paraların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 41-49
RIS TY - JOUR T1 - Blockchain ve Kripto Paraların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme AU - Arif GÜMÜŞ , Hakan ERKUŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.427976 DO - 10.18506/anemon.427976 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 49 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.427976 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.427976 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Blockchain ve Kripto Paraların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme %A Arif GÜMÜŞ , Hakan ERKUŞ %T Blockchain ve Kripto Paraların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.427976 %U 10.18506/anemon.427976
ISNAD GÜMÜŞ, Arif , ERKUŞ, Hakan . "Blockchain ve Kripto Paraların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 41-49 . https://doi.org/10.18506/anemon.427976
AMA GÜMÜŞ A , ERKUŞ H . Blockchain ve Kripto Paraların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 41-49.
Vancouver GÜMÜŞ A , ERKUŞ H . Blockchain ve Kripto Paraların Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 49-41.