Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 125 - 129 2019-03-20

BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri İle İlişkisinin İncelenmesi
Examining the Relationship between BIST Sector Indices and Developed Country Sector Indices

Sinem EYÜBOĞLU [1] , Kemal EYÜBOĞLU [2]


Bilgi teknolojileri alanındaki ilerlemeler ve sermaye hareketlerinin önündeki engellerin kalkması, finansal entegrasyon sürecini hızlandırmıştır. finansal entegrasyonun artması uluslararası portföy çeşitlendirmesi açısından piyasalar arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalara önem kazandırmıştır. Bu amaçla çalışmada 20.05.2010-03.04.2018 dönemi için günlük dolar bazlı fiyatlar kullanılarak BIST ile Dow Jones, DAX ve CAC sanayi, mali ve teknoloji sektör endeksleri arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı Engle-Granger (1987) eşbütünleşme yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar uzun dönemde 3 ülkenin sanayi endeksi ile BIST sanayi endeksinin, 3 ülkenin mali sektör endeksi ile BIST mali endeksinin ve 3 ülkenin teknoloji endeksi ile BIST teknoloji endeksinin birlikte hareket etmediklerini ortaya koymuştur. Kısa dönem dinamikleri ise Granger nedensellik testi ile incelenmiş ve BIST ile CAC sektör endekslerinin uluslararası çeşitlendirme için uygun oldukları tespit edilmiştir.

Developments in the field of information technologies and the removal of obstacles to capital movements have accelerated the financial integration process. The increase in financial integration has given importance to studies investigating the relationship between financial markets in terms of international portfolio diversification. For this purpose, the long-term relationship between BIST and Dow Jones, DAX and CAC industry, financial and technology sector indexes is tested by Engle-Granger (1987) cointegration method, taking into account daily dollar based prices for the period 20.05.2010-03.04.2018. The findings show that the industrial index of the 3 countries and the BIST Industry Index, the financial sector index of the 3 countries and the BIST Financial Index, and the technology index of the 3 countries and BIST Technology Index are not moving together in the long-run. Short-run dynamics were examined by the Granger causality test, and BIST and CAC sector indices were found to be suitable for international diversification.

 • Akel, V. (2015). Kırılgan beşli ülkelerinin hisse senedi piyasaları arasındaki eşbütünleşme analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11 (24), 75-96.
 • Anyikwa, I., Brookes, M., & Le Roux, P. (2018). African stock markets integration: An analysis of the relationship between major stock markets in Africa (No. 1812).
 • Bayri, O. & Güloğlu, B. (2005). Hisse senedi ve yabancı para piyasalarının entegrasyonu: Türkiye, AB ve ABD örneği. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 13-34.
 • Carrieri, F., Errunza, V. & Sarkissian, S. (2004). Industry risk and market integration. Management Science 5(50), 207–221.
 • Çelik, İ., Kaya, M. & Tunç, H. (2013). Uluslararası portföy çeşitlendirmesi açısından gelişmekte olan ülke borsaları arasındaki eşhareketlilik: Brezilya-Türkiye üzerine bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 18(1), 167-180.
 • Chang, T., Nieh, C.C. & Wei, C.C. (2006). Analysis of long-run benefits from international equity diversification between Taiwan and its major European trading partners: An empirical note. Applied Economics, 38, 2227-2283.
 • Choudhry, T. & Osoble, B. N. (2015). Nonlinear interdependence between the US and emerging markets' industrial stock sectors. International Journal of Finance & Economics, 20 (1), 61-79.
 • Çıtak, L. & Gözbaşı, O. (2007). İMKB ile bazı önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsaları arasındaki bütünleşmenin temel endeks ve ana sektör endeksleri temelinde analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 249-271.
 • Dasgupta, R. (2013). BRIC and US Integration and dynamic linkages an empirical study for international diversification strategy. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(7), 536-563.
 • Diamandis, P.F. (2009). International stock market linkages: Evidence from Latin Amerika. Global Finance Journal, 20 (1), 13-30.
 • Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49 (4), 1057-1072.
 • Engle, R. F. & Yoo, B. S. (1987). Forecasting and Testing in co-integrated Systems. Journal of Econometrics, 35, 143-159.
 • Engle, R. F. & Granger W. J. (1987). Cointegration and error correction: Representation. estimation, and testing. Econometrica, 55, 251-276.
 • Ghosh, A, Saidi, R., & Johnson, K.H. (1999). Who moves the Asia-Pacific stock market-US or Japan? Empirical evidence based on the theory of cointegration. The Financial Review, 34, 159-170.
 • Hellstrand, A. & Korobova, E. (2010). Cointegration and Causality in International Stock Markets. Thesis in Finance, Stockholm School of Economics.https://tr.investing.com/indices/world-indices, 05.04.2018.
 • Hussain, F., & Saidi, R. (2000). The integration of the Pakistan equity market with international equity markets: An investigation, Journal of International Development, 12, 207-218.
 • Kasa, K. (1992). Common stochastic trends in international stock markets. Journal of Monetary Economics, 29, 95-124.
 • Küçükçolak, N. (2008). Cointegration of the Turkish equity market with Greek and other European Union equity markets. International Research Journal of Finance and Economics, 13, 58-73.
 • Mandacı, P. E. & Taşkın, D. (2005). AB’ye uyum sürecinde İMKB’nin AB piyasaları ile karşılaştırılması. MUFAD Muhasebe Finansman Dergisi, 26, 127-137.
 • Marashdeh, H. (2005). Stock market integration in the MENA Region: An application of ARDL Bounds Testing approach. University of Wollongong, Economic Working Paper Series. www.uow.edu.au/commerce/econ /wpapers.html.
 • Meric, I., Ratner, M. & Meric, G. (2005). Co-movements of the world’s sector index returns. International Journal of Finance, 17, 3376-3391.
 • Nashier, T. (2015). Financial integration between BRICS and developed stock markets. International Journal of Business and Management Invention, 4 (1), 65-7.
 • Phillips, P. C. & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75 (2), 335-346.
 • Shahani, R., Talwar, A. & Gupta, S. (2017). Dynamics of the co-movement of the returns of the sectorial stock indices of India, US and European Economies. IUP Journal of Financial Risk Management, 14 (3), 7-21.
 • Taing, S. H. & Worthington, A. C. (2002). Comovements among European Equity Sectors: Selected Evidence from the Consumer Discretionary, Consumer Staples, Financial, Industrial And Materials Sectors, School of Economics and Finance Discussion Papers and Working Papers Series 116, School of Economics and Finance, Queensland University of Technology.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3525-9173
Yazar: Sinem EYÜBOĞLU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2108-9732
Yazar: Kemal EYÜBOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon428513, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {125 - 129}, doi = {10.18506/anemon.428513}, title = {BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri İle İlişkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {EYÜBOĞLU, Sinem and EYÜBOĞLU, Kemal} }
APA EYÜBOĞLU, S , EYÜBOĞLU, K . (2019). BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri İle İlişkisinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 125-129 . DOI: 10.18506/anemon.428513
MLA EYÜBOĞLU, S , EYÜBOĞLU, K . "BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri İle İlişkisinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 125-129 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/428513>
Chicago EYÜBOĞLU, S , EYÜBOĞLU, K . "BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri İle İlişkisinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 125-129
RIS TY - JOUR T1 - BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri İle İlişkisinin İncelenmesi AU - Sinem EYÜBOĞLU , Kemal EYÜBOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.428513 DO - 10.18506/anemon.428513 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 129 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.428513 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.428513 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri İle İlişkisinin İncelenmesi %A Sinem EYÜBOĞLU , Kemal EYÜBOĞLU %T BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri İle İlişkisinin İncelenmesi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.428513 %U 10.18506/anemon.428513
ISNAD EYÜBOĞLU, Sinem , EYÜBOĞLU, Kemal . "BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri İle İlişkisinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 125-129 . https://doi.org/10.18506/anemon.428513
AMA EYÜBOĞLU S , EYÜBOĞLU K . BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri İle İlişkisinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 125-129.
Vancouver EYÜBOĞLU S , EYÜBOĞLU K . BIST Sektör Endekslerinin Gelişmiş Ülke Sektör Endeksleri İle İlişkisinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 129-125.