Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 265 - 274 2019-03-20

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Örgütsel Bağlılık Analizi: Nicel Bir Araştırma
Organizational Commitment Analysis In Oral And Dental Health Center: A Quantitative Research

Murat AK [1]


Ülkemiz kamu sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan Sağlık Bakanlığı'nda da son yıllarda yeniden yapılanma çalışmaları gündeme gelmektedir. En son 15 08 2017 tarih ve 694 sayılı kanun hükmünde kararname ile yeniden yapılandırılan Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısında önemli ve köklü değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada yeniden yapılandırılan Sağlık Bakanlığı'nda tüm örgütler için son derece önemli bir konu olan örgütsel bağlılığın analizinin yapılması hedeflenmektedir. Bu amaçla bu çalışmada Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi evreninde gerçekleştirilen örgütsel bağlılık anketinden elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Gerçekleştirilen anket uygulaması sonucunda ağız ve diş sağlığı merkezinde görev yapan kamu çalışanlarında örgütsel bağlılık, duygusal bağlılıkta 3,46, devam bağlılığında 3,38,  normatif bağlılıkta ise 3,31 seviyesinde gerçekleşmektedir.

The Ministry of Health, which is one of the most important organizations of our country's public sector, has been in the process of restructuring efforts in recent years. Major and radical changes have been made in the structure of the Ministry of Health which was restructured with the decree of the last law dated 15 08 2017 and numbered 694. In this study, it is aimed to analyze organizational commitment, which is an extremely important issue for all organizations in the restructured Ministry of Health. For this purpose, in this article the findings obtained from the organizational commitment questionnaire conducted in BartınCenter of Dentistry and Dental Health are included to analyze. As a result of the survey, organizational commitment was 3.46 in the subscale of emotional attachment, 3.38 in the dimension of continuing attachment, and 3.31 in normative attachment dimension in the public employees working at Oral and Dental Health Center.

 • Aktay, D. D. (2010). İş tatmini ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki ve askeri hastanede bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Durukan, S., Akyürek, Ç., & Coşkun, E. (2010). Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Güven, Güçlendirme ve Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 411-434.
 • İnce, H., & Gül, M. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel bağlılık. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Kanter, R. M. (1968). Commitment and Social Organizations. American Sociological Review, 33, 449-517.
 • Karahan, A. (2008). Hastanelerde Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 145-162.
 • Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resources Management Review, 1, 61-89.
 • Meyer, J.P., & Allen, N.J. (1997). Commitment in the work place; theory, research, and application. Sage, Thousand Oaks, Ca.
 • Mowday, R. T., Steers R. M., & Porter L. W. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 227-247.
 • Obeng, K., & Ugboro, I. (2003). Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study. Journal of The Transportation Research Forum, 57(2), 83-98.
 • Resmi Gazete (1983). Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği. 13.01.1983 tarih ve Sayı : 17927.
 • Resmi Gazete (2017). 15.08.2017 tarih ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. 25.08.2017 tarih ve Sayı: 30165.
 • Wahn, J. C. (1998). Sex Differences In The Continuance Component or Organization Commitment. Group & Organizational Management, 23(3), 256-268.
 • Yıldız, K. (2013). Örgütsel Bağlılık ile Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişki. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 853-879.
 • Yüceler, A. (2009). Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 4.-26.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2292-1444
Yazar: Murat AK (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon462764, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {265 - 274}, doi = {10.18506/anemon.462764}, title = {Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Örgütsel Bağlılık Analizi: Nicel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {AK, Murat} }
APA AK, M . (2019). Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Örgütsel Bağlılık Analizi: Nicel Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 265-274 . DOI: 10.18506/anemon.462764
MLA AK, M . "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Örgütsel Bağlılık Analizi: Nicel Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 265-274 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/462764>
Chicago AK, M . "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Örgütsel Bağlılık Analizi: Nicel Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 265-274
RIS TY - JOUR T1 - Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Örgütsel Bağlılık Analizi: Nicel Bir Araştırma AU - Murat AK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.462764 DO - 10.18506/anemon.462764 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 274 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.462764 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.462764 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Örgütsel Bağlılık Analizi: Nicel Bir Araştırma %A Murat AK %T Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Örgütsel Bağlılık Analizi: Nicel Bir Araştırma %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.462764 %U 10.18506/anemon.462764
ISNAD AK, Murat . "Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Örgütsel Bağlılık Analizi: Nicel Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 265-274 . https://doi.org/10.18506/anemon.462764
AMA AK M . Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Örgütsel Bağlılık Analizi: Nicel Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 265-274.
Vancouver AK M . Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Örgütsel Bağlılık Analizi: Nicel Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 274-265.