Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 4, Sayfalar 279 - 291 2019-08-27

Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler Işığında Türkiye’ de Engelli Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Developments in European Countries In The Light in Turkey Disability Evaluation of Home Care Services: The Case of Sivas Province

Naim KARAGÖZ [1] , Selin ÜSTÜN [2] , Ebrar ILIMAN [3]


Sağlık hizmetleri, herkesçe en önemli hizmet grubundadır. Sağlık hizmetlerinin maliyetli harcamalarının karşılanmasında ihtiyaç sahiplerinedevlet desteğinin sağlanması çok önemli bir politikadır. Özellikle engelli kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması süreklilik arz ettiğinden diğer sağlık harcamalarına göre uzun dönemde daha yüksek maliyetlidir. Bu nedenle engelli kişilerin ihtiyaçlarını karşılarken devlet tarafından desteklenmesi daha da önemlidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2006 yılı itibari ile sunmaya başladığı Engelli Evde Bakım hizmeti, ağır engeli bulunan kişiler ve yakınları için önemli bir destek sağlamaktadır. Bu çalışmada Avrupa ülkeleri (Almanya örneği) ile Türkiye’de engelli evde bakım hizmeti arasındaki farklılıklar, bu farklılığın nedeni ve Sivas ilinde engelli evde bakım hizmetinden faydalanan kişi sayısı incelenmiştir. İnceleme esnasında engelli evde bakım hizmetinden faydalanan kişi sayısının arttığının gözlemlenmesi söz konusu hizmet modelinin amacına eriştiğini göstermektedir. 

Health care is the most important service group for all people. It is a very important policy to provide state support to the needy in meeting the costly expenditures of health services. Especially in meeting the needs of people with disabilities, it is more costly in the long term than other health expenditures because it is continuous. For this reason, it is even more important for the disabled people to be supported by the government in meeting their needs. The Home and Family Care service, which the Ministry of Family and Social Policy started to offer in 2006, provides serious support for people with severe disabilities and their relatives. In this study, European countries (Germany instance) between Turkey and the cause of the differences and the differences between disabled home care is the number of people with disabilities who benefit from home care services in Sivas were investigated. The observation of the increase in the number of persons benefiting from the care service at home during the study shows that the service model has reached its goal. 

 • Ak, D., Ir, H. & Thome, B. (2003), Home care with regard to definiton, care recipients, content and out come: systematic literatüre rewiew, Journal of Clinical Nursing, 12(6).
 • Arntz, M., Sacchetto, R., Spermann, A., Steffes, Susanne & Widmaier, S. (2007), The German Social Long-Term Care İnsurance: Structure and Reform Options. Bonn: The İnstute for the Study of Labor, German.
 • Barış, İ. ve Genç, Y. (2015), Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Çağdaş Yaklaşım: Kurumsal Bakım Yerine Evde Bakım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:10.
 • Bentur, N. (2001), Hospital at Home: What is its place in the health system. Health Policy, 55(1), 71-79.
 • Birleşmiş Milletler Engellilerin İnsan Haklarına Dair Sözleşme, 1.madde, Mart 2007, ABD.
 • Çoban, M. (2015), Evde Bakım Hizmet Sisteminin Almanya ve Türkiye Örneğinde İncelenmesi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi, Gazi Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.
 • Genet, N., Boerma, W., Kroneman, M., Hutchinson, A. & Saltman, R.B (2012), Home care across Europe, current structure and future challenges, Denmark:World
 • Health Organization (acting as the host organization for and secretariat of the European Observatory on Health Systems and Policies), 9,83.
 • Heınıcke, K. & Thomsen, L.S. (2010), The social long term care insurance in Germany: origin, situation, threats and perpectives, Discussion Paper, 10-012, Bonn:Center of Economic Research (ZEW).
 • Kersktra, A. & Hutten, J.B.F. (1996), Organization and financing of home nursing in the Europen Union, Journal of Advanced Nursing, 24, 1023-1032.
 • Klein, B. (2008), Current situation of German care homes, İnternational Journal of Older People Nursing, 3(4), 287-290.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, İşitme Engelliler, 2014, Ankara.
 • Oğlak, S. (2007), Uzun Süreli Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası, Turkish Journal of Geriatrics.
 • Oğlak, S. (2008), Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası (Ülke Örnekleri ve Türkiye), 2. Basım, İskenderun Belediyesi Kültür Yayınları, Hatay.
 • Öztürk, M. (2011), Türkiye’de Engelli Gerçeği, MÜSİAD Cep Kitapları, Ajansvısta Matbaacılık, İstanbul.
 • Öztürk, M. (2012), Türkiye’de Engelli Gerçeği Raporu, Canda Özür Olmaz Derneği, syf:8, İstanbul.
 • Sağlık Bakanlığı (2010), Sağlık Bakanlığı Tarafından Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, 1 Şubat 2010 tarih ve 3895 sayılı Makam Olur’u, Ankara.
 • Seyyar, A. ve Oğlak, S. (2004), Danimarka ve Hollanda Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Bakım Hizmetleri (Mukayeseli Bir Değerlendirme), Özveri Dergisi, Cilt:1 Sayı:2.
 • Tarricone, R. & Tsouros, A. D. (2008), The solid facts, home care in European Copenhagen: The Regional Office for Europe the World Health Organization, 13-14.
 • Tufan, İ. ve Arun, Ö. (2006), Türkiye Özürlüler Araştırması 2.cilt Analizi, TÜBİTAK Proje No: SOBAG 104K077, Ankara.
 • Wiener, M. J. & Cuellar, A., E. (1999), Public and private responsibilities: Home and community-based services in the United Kingdom and Germany, Journal of Aging and Health, 11(3), 417-444.
 • Zuchandke, A., Reddemann, S., Krummaker, S. & Schulenburg, J.M. (2010), Impact of the introduction of the social long term care insurance in Germany on financial security assesment in case of long term care need, The Geneva Papers, 35, 626-643.
 • WEB_1: http://www.saglik.gov.tr/TR,11492/tarihce.html, 28/04/2017.
 • WEB_2: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr, 08/06/2017, 21:03
 • 10/03/2005 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • 01/07/2005 tarih ve 25868 sayılı Resmî Gazete’de yer alan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 1. Maddesi; 2.maddesi ve 3. maddesi “c”, “e” fıkrası, Ankara. I30/07/2006 tarih ve 26244 sayılı Resmî Gazete, Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik, Ankara.
 • 03/12/2008 tarih ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yer alan 5825 sayılı Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 1. Maddesi, Ankara.
 • 24/05/1983 tarih ve 18059 sayılı Resmî Gazete’de yer alan 2828 Sosyal Hizmet Kanunu’nun 1. maddesi c fıkrası; 3. maddesi a ve c fıkraları; 4. maddesi EK a, e ve f fıkraları, Ankara.
 • 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yer alan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin “c”, “e” fıkrası; 5.maddesinin 1.fıkrası
 • 03/09/2010 tarih ve 27691 sayılı Resmî Gazete’de yer alan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmeliğin 4. Maddesi “ğ”, “h”, “i”, “ö” fıkrası
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6456-1128
Yazar: Naim KARAGÖZ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7143-0927
Yazar: Selin ÜSTÜN

Orcid: 0000-0002-5255-8482
Yazar: Ebrar ILIMAN (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon471786, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {279 - 291}, doi = {10.18506/anemon.471786}, title = {Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler Işığında Türkiye’ de Engelli Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği}, key = {cite}, author = {KARAGÖZ, Naim and ÜSTÜN, Selin and ILIMAN, Ebrar} }
APA KARAGÖZ, N , ÜSTÜN, S , ILIMAN, E . (2019). Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler Işığında Türkiye’ de Engelli Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (4) , 279-291 . DOI: 10.18506/anemon.471786
MLA KARAGÖZ, N , ÜSTÜN, S , ILIMAN, E . "Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler Işığında Türkiye’ de Engelli Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 279-291 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/48060/471786>
Chicago KARAGÖZ, N , ÜSTÜN, S , ILIMAN, E . "Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler Işığında Türkiye’ de Engelli Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 279-291
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler Işığında Türkiye’ de Engelli Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği AU - Naim KARAGÖZ , Selin ÜSTÜN , Ebrar ILIMAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.471786 DO - 10.18506/anemon.471786 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 279 EP - 291 VL - 7 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.471786 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.471786 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler Işığında Türkiye’ de Engelli Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği %A Naim KARAGÖZ , Selin ÜSTÜN , Ebrar ILIMAN %T Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler Işığında Türkiye’ de Engelli Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.471786 %U 10.18506/anemon.471786
ISNAD KARAGÖZ, Naim , ÜSTÜN, Selin , ILIMAN, Ebrar . "Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler Işığında Türkiye’ de Engelli Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 4 (Ağustos 2019): 279-291 . https://doi.org/10.18506/anemon.471786
AMA KARAGÖZ N , ÜSTÜN S , ILIMAN E . Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler Işığında Türkiye’ de Engelli Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(4): 279-291.
Vancouver KARAGÖZ N , ÜSTÜN S , ILIMAN E . Avrupa Ülkelerindeki Gelişmeler Işığında Türkiye’ de Engelli Evde Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(4): 291-279.