Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı , Sayfalar 9 - 17 2019-11-05

Oyunu Değiştirmek: Neden Daha Fazla Kadın Spora Katılım Sağlayamıyor?
Changing the Game: Why Can't More Women Participate in Sports?

Onur Burak ÇELİK [1] , Meltem İNCE YENİLMEZ [2]


Toplumun diğer yönlerinde olduğu gibi, kadınların da spordaki mevcut durumu uzun ve zorlu bir tarihin sonucudur. Akademik çalışmalarda, kadınların ve kız çocuklarının spora katılımı ve eğitim başarısı arasında güçlü bir bağlantı kurulmaktadır. Spor, ayrıca, cinsiyet ayrımcılığı olmadan katılımcıların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve psikolojik gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Elbette erkek ve kadın eşittir, ancak yine de kadınlar hala birçok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde cinsiyet eşitsizliği sorunuyla karşı karşıyadır. Cinsiyet; sosyal sınıf, ırk ve yaş ile birlikte sporun teorik olarak tüm analizlerine dâhil edilmesi gereken önemli bir sosyal etmendir. Kadınların spor ve fiziksel aktivite alanındaki görünürlüğünü ve katılımlarını artırmak toplumsal cinsiyet çalışmaları açısından da önemlidir. Bu çerçevede, bu çalışmanın amacı sporu cinsiyet analizi çerçevesinde inceleyerek bazı eksik konuları aydınlatmaktır. Ayrıca, cinsiyetçi yaklaşımı ortadan kaldırmak için kadınların karar verme ve liderlik pozisyonlarında yer almalarını sağlamak, sporda şiddet, istismar ve tacize karşı savaşmak için politikaların geliştirilmesi ve uygulamaya başlaması gerekliliği belirtilmektedir.

As in other aspects of society, the current status of women in sports is the result of a long and difficult history. In academic studies, a strong link between women's and girls' participation in sports and education achievement is established. Sports also play an important role in the physical, mental, emotional, social and psychological development of participants without gender discrimination. Men and women are equal definitely, however, women are still faced with the problem of gender inequality in many underdeveloped and developing countries. Gender is an important social factor that should be included in all the theoretical analyzes of sport with social class, race and age. Increasing women's visibility and participation in sports and physical activity is also important in terms of gender studies. In this context, the purpose of this study is to elucidate some of the missing issues by examining the sport in the framework of gender analysis.   

 • Acker, J. (1990). Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. Gender and Society, 4, 139–158.
 • Acker, J. (1992). Gendering Organizational Theory. Gendering Organizational Analysis, Haz. Albert J. Mills ve Peta Tancred. Newbury Park, US: Sage Publications.
 • Bogaert, S. & Vloeberghs, D. (2005). Differentiated and Individualized Personnel Management. European Management Journal, 23, 483–493.
 • Brady, M. & Arjmand, B. K. (2002). Letting Girls Play: The Mathare Youth Sport Association’s Football Program for Girls. Population Council. Erişim: https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/girlsplay.pdf
 • Brady, M. (2005). Creating Safe Spaces and Building Social Assets for Young Women in the Developing World: A New Role for Sports. Women’s Studies Quarterly, 33(1&2), 35-49.
 • Claringbould, I. & Knoppers, A. (2007). Finding a “Normal” Woman: Selection Processes for Board Membership. Sex Roles, 56, 495–507.
 • Claringbould, I. & Knoppers, A. (2012). Paradoxical Practices of Gender in Sport Related Organizations. Journal of Sport Management, 26(5), 404–16.
 • Connell, R. (2009). Gender in World Perspective. Cambridge: Polity Press.
 • Edwards, S. D. (2009). Three Versions of an Ethics of Care. Nursing Philosophy, 10, 231–240.
 • Ely, R. J. & Meyerson, D. E. (2000). Advancing Gender Equity in Organizations: The Challenge and Importance of Maintaining a Gender Narrative. Organization, 7, 589–608.
 • Fasting, K. & Pfister, G. (1997). Opportunities and Barriers for Sport for Women in Turkey: A Pilot Study. Yayımlanmamış çalışma, Berlin/Oslo.
 • Hampson, T. & Olchawski, J. (2009). Is equality fair? London: Fabian Society.
 • Hargreaves, J. (1990). Gender on the Sports Agenda. The International Review for the Sociology of Sport, 25(4), 287-307.
 • Hargreaves, J. (1994). Sporting Females, Critical Issues in the History and Sociology of Women‘s Sports. London and New York: Routledge.
 • Hargreaves, J. (1999). The 'Women's International Sports Movement': Local-Global Strategies and Empowerment. Women’s Studies International Forum, 22(5), 461-471.
 • Hargreaves, J. (2000). Heroines of Sport: The Politics of Difference and Identity. London: Routledge.
 • Hargreaves, J. (2004). Querying Sport Feminism: Personal or Political. Sport and Modern Social Theorists. Haz. Richard Giulianotti. Basingstoke: Plagrave.
 • Haveman, H. (2012). If You’re So Smart, Why Aren’t You the Boss? Explaining the Persistent Vertical Gender Gap in Management. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 639, 114–130.
 • Hoeber, L. (2007). Exploring the Gaps between Meanings and Practices of Gender Equity in a Sport Organization. Gender, Work and Organization, 14, 259–280.
 • Hoeber, L. (2008). Gender Equity for Athletes: Multiple Understandings of an Organizational Value. Sex Roles, 58, 58–71.
 • Jorgensen, B. T. & Bozeman, B. (2007). Public Values: An Inventory. Administration and Society, 39(3), 354–381.
 • Kanter, R. M. (1977). Men and Women of the Corporation. New York: Basic Books.
 • Knoppers, A. & McDonald, M. (2010). Scholarship on Gender and Sport in Sex Roles and Beyond. Sex Roles, 63, 311–323.
 • Knoppers, A. (2011). Giving Meaning to Sport Involvement in Managerial Work. Gender, Work and Organization, 18, 1–22.
 • Koca, C. (2011). Spor Kurumlarının Yönetim Kademelerinde Kadınların Temsili. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 22(1), 1-12.
 • Koca, C. (2018). Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi: Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması. Ankara: CEID Yayınları:11, Nika Yayınları.
 • Koca, C. & Bulgu N. (2005). Spor ve Toplumsal Cinsiyet: Genel Bir Bakış. Toplum ve Bilim, 103, 163-184.
 • Lyon, D. & Woodward, A. (2004). Gender and Time at the Top: Cultural Constructions of Time in High-Level Careers and Homes. European Journal of Women’s Studies, 11, 205–221.
 • McKinnon, C. (1987). Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law. Cambridge: Harvard University Press.
 • Meier, M. (2005). Gender Equity, Sport and Development. Swiss Academy for Development Working Paper: Biel. Erişim: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.467.364&rep=rep1&type=pdf
 • Messner, M. (1991). Power at Play: Sports and the Problem of Masculinity. Boston: Beacon Press.
 • Messner, M. (2002). Taking the Field: Women, Men, and Sports. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Messner, M. (2009). It’s All for the Kids: Gender, Families, and Youth Sports. Berkeley, CA: University of California Press.
 • Meyerson, D. E. & Kolb, D. M. (2000). Moving Out of the ‘Armchair’: Developing a Framework to Bridge the Gap Between Feminist Theory and Practice. Organization, 7, 553–571.
 • Saavedra, M. (2004). Gender and Sport. A Companion to Gender Studies. Haz. Philomena Essed, Audrey Kobayashi ve D. T. Goldberg. London: Blackwell Publishing.
 • Saavedra, M. (2005). Sport. A Companion to Gender Studies. Haz. Philomena Essed, David Theo Goldberg ve Audrey Kobayashi. Oxford: Blackwell. 437-454.
 • Sabo, D., Miller, K., Farrell, M., Barnes, G. & Melnick, M. (1998). The Women’s Sports Foundation Report: Sport and Teen Pregnancy. New York: Women's Sports Foundation.
 • Sagas, M. & Cunningham, G. (2004). Does Having the ‘Right Stuff’ matter? Gender Differences in the Determinants of Career Success Among Intercollegiate Athletic Administrators. Sex Roles, 50, 411–421.
 • Theberge, N. (1985). Toward a Feminist Alternative to Sport as a Male Preserve. Quest, 37(2), 193-202.
 • Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (2017). Erişim: 18 Mart 2019, http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Detay/Faaliyetlerimiz/Spor-Kulturu-ve-Olimpik-Egitim-Sunumlari-(Oli)/14/1
 • Uluslararası Olimpiyat Komitesi (2007). Erişim: 18 Mart 2019, http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Upload/Menu/812495tuzuk.pdf
 • Willis, P. (1992). Women in Sport in Ideology. Sport, Culture and Ideology. Haz. Jennifer Hargreaves. London: Routledge.
 • World Conference on Women and Sport (2002). The Montreal Tool Kit, Montreal, Canada, Erişim: 18 Mart 2019, http://www.canada2002.org/pdf/toolkit_eng.pdf
 • Young, I. (1979). The Exclusion of Women from Sport: Conceptual and Existential Dimensions. Philosophy in Context, 9, 44-53.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3400-5929
Yazar: Onur Burak ÇELİK
Kurum: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4689-3196
Yazar: Meltem İNCE YENİLMEZ
Kurum: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon573176, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {9 - 17}, doi = {10.18506/anemon.573176}, title = {Oyunu Değiştirmek: Neden Daha Fazla Kadın Spora Katılım Sağlayamıyor?}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Onur Burak and İNCE YENİLMEZ, Meltem} }
APA ÇELİK, O , İNCE YENİLMEZ, M . (2019). Oyunu Değiştirmek: Neden Daha Fazla Kadın Spora Katılım Sağlayamıyor?. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 () , 9-17 . DOI: 10.18506/anemon.573176
MLA ÇELİK, O , İNCE YENİLMEZ, M . "Oyunu Değiştirmek: Neden Daha Fazla Kadın Spora Katılım Sağlayamıyor?". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 9-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/50051/573176>
Chicago ÇELİK, O , İNCE YENİLMEZ, M . "Oyunu Değiştirmek: Neden Daha Fazla Kadın Spora Katılım Sağlayamıyor?". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 9-17
RIS TY - JOUR T1 - Oyunu Değiştirmek: Neden Daha Fazla Kadın Spora Katılım Sağlayamıyor? AU - Onur Burak ÇELİK , Meltem İNCE YENİLMEZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.573176 DO - 10.18506/anemon.573176 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 17 VL - 7 IS - SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.573176 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.573176 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Oyunu Değiştirmek: Neden Daha Fazla Kadın Spora Katılım Sağlayamıyor? %A Onur Burak ÇELİK , Meltem İNCE YENİLMEZ %T Oyunu Değiştirmek: Neden Daha Fazla Kadın Spora Katılım Sağlayamıyor? %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N %R doi: 10.18506/anemon.573176 %U 10.18506/anemon.573176
ISNAD ÇELİK, Onur Burak , İNCE YENİLMEZ, Meltem . "Oyunu Değiştirmek: Neden Daha Fazla Kadın Spora Katılım Sağlayamıyor?". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / (Kasım 2019): 9-17 . https://doi.org/10.18506/anemon.573176
AMA ÇELİK O , İNCE YENİLMEZ M . Oyunu Değiştirmek: Neden Daha Fazla Kadın Spora Katılım Sağlayamıyor?. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7: 9-17.
Vancouver ÇELİK O , İNCE YENİLMEZ M . Oyunu Değiştirmek: Neden Daha Fazla Kadın Spora Katılım Sağlayamıyor?. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7: 17-9.