Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2012, Cilt 18, Sayı 4, 308 - 314, 02.04.2013
https://doi.org/10.1501/Tarimbil_0000001219

Öz

-

Development of a Geographic Database Infrastructure at the Atatürk Arboretum Using Free Open Source Software(s)

Yıl 2012, Cilt 18, Sayı 4, 308 - 314, 02.04.2013
https://doi.org/10.1501/Tarimbil_0000001219

Öz

Botanical gardens and arboreta, which have considerable role in the conservation of plant diversity, are valuable natural resources. A decision support and registration system is needed in the management and planning of these worthy areas. Because it is required to survey position, to record information, and to monitor life history of plants which are geographically located and the main objects of arboreta. The institutes looking for a solution to such requirements encountered with mainly software and hardware problems. Although minimizing the cost of hardware is difficult, it has recently become possible to completely eliminate the cost of software with regard to the free open source software. The purpose of this study is to build a geographic information database, to satisfy the similar needs of the Atatürk Arboretum established on a part of Belgrad Forest under authorization of Istanbul Forest District, Bahçeköy Forest enterprise in 1949. To accomplish this task, 4674 point, 32 polygon and 4 line type geographical plant locations were surveyed with a totalstation. Spatial data and related attributes were entered into 15 different database tables. In the determination of these attributes, in order to provide the requiring understandable information in plant exchange going on between various arboretums, the standards of the international data exchange format (ITF2) were closely followed. Other data, on the other hand, pertaining to the remaining geographical objects, were again entered to the database by digitizing them through the available maps. These intelligent maps were presented for institutional usage as well as for everyday visitor usage through kiosks set up inside the arboretum, and the internet. The software costs were eliminated by utilizing the independent, free open source software; also, such software’s perfectly capable natures were once more proven that such undertakings could very well be accomplished with them.

Atatürk Arboretumu Coğrafi Bilgi Veritabanının Oluşturulmasında Özgür Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı

Yıl 2012, Cilt 18, Sayı 4, 308 - 314, 02.04.2013
https://doi.org/10.1501/Tarimbil_0000001219

Öz

Botanik bahçeleri ve arboretumlar bitki çeşitliliğinin korunmasında önemli rol oynayan değerli doğal kaynak parçalarıdır. Bu değerli alanların yönetim ve planlanmasında bir karar destek ve kayıt sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü arboretumların başlıca objesi ve coğrafi bir konuma sahip olan bitkilerin konumlarının belirlenmesi,  kayıtlarının tutulması, izlenmesi gerekmektedir. Bu gereksinimlere çözüm arayan kurumların karşılaştığı sıkıntıların başında yazılım ve donanımla ilgili sorunlar gelmektedir. Donanım masraflarından kaçınmak zor olmasına rağmen yazılım masraflarını özgür ve açık kodlu yazılımlar ile son yıllarda sıfırlamak olanaklı hale gelmiştir. Çalışmanın amacı, 1949 yılında kurulan Atatürk Arboretumu'nun bu gereksinimlerini gidermek için mevcut klasik bitki kayıt sisteminin yenilenmesini de içeren bir coğrafi bilgi veritabanının oluşturulmasıdır.  Bu amaçla "totalstation" aleti ile bitkilerin coğrafi konumları ölçülmüş ve 4674 noktasal, 32 alansal ve 4 çizgisel bitki belirlenmiştir. Konumsal veriler ve bunlara ait öznitelik verileri 15 ayrı veritabanı tablosuna girilmiştir. Özniteliklerin belirlenmesinde arboretumlar arasında yapılan bitki alışverişlerinde gerekli anlaşılabilir bilgileri sağlamak için uluslararası veri değişim formatı (ITF2) standartları da dikkate alınmıştır. Diğer coğrafi objelere ait veriler ise mevcut haritaların sayısallaştırılması ile veritabanına girilmiştir. Oluşturulan bu akıllı haritalar kurumsal kullanım yanında ziyaretçilerin kullanımına da bilgimatik ve internet aracılığıyla açılmıştır. Çalışmada özgür açık kodlu yazılımlardan yararlanılarak yazılım masrafları azaltılmış ve gerekli tüm işlemler bu yazılımlar ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek kullanılabilirliği ortaya konulmuştur.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman YILMAZ
0000-0003-4711-8543


Hatice YILMAZ
0000-0002-4614-9447

Yayımlanma Tarihi 2 Nisan 2013
Başvuru Tarihi 4 Şubat 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 18, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ankutbd24377, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {18}, pages = {308 - 314}, doi = {10.1501/Tarimbil\_0000001219}, title = {Development of a Geographic Database Infrastructure at the Atatürk Arboretum Using Free Open Source Software(s)}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Osman and Yılmaz, Hatice} }
APA Yılmaz, O. & Yılmaz, H. (2013). Development of a Geographic Database Infrastructure at the Atatürk Arboretum Using Free Open Source Software(s) . Journal of Agricultural Sciences , 18 (4) , 308-314 . DOI: 10.1501/Tarimbil_0000001219
MLA Yılmaz, O. , Yılmaz, H. "Development of a Geographic Database Infrastructure at the Atatürk Arboretum Using Free Open Source Software(s)" . Journal of Agricultural Sciences 18 (2013 ): 308-314 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankutbd/issue/1928/24377>
Chicago Yılmaz, O. , Yılmaz, H. "Development of a Geographic Database Infrastructure at the Atatürk Arboretum Using Free Open Source Software(s)". Journal of Agricultural Sciences 18 (2013 ): 308-314
RIS TY - JOUR T1 - Development of a Geographic Database Infrastructure at the Atatürk Arboretum Using Free Open Source Software(s) AU - Osman Yılmaz , Hatice Yılmaz Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.1501/Tarimbil_0000001219 DO - 10.1501/Tarimbil_0000001219 T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 308 EP - 314 VL - 18 IS - 4 SN - -2148-9297 M3 - doi: 10.1501/Tarimbil_0000001219 UR - https://doi.org/10.1501/Tarimbil_0000001219 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Development of a Geographic Database Infrastructure at the Atatürk Arboretum Using Free Open Source Software(s) %A Osman Yılmaz , Hatice Yılmaz %T Development of a Geographic Database Infrastructure at the Atatürk Arboretum Using Free Open Source Software(s) %D 2013 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 18 %N 4 %R doi: 10.1501/Tarimbil_0000001219 %U 10.1501/Tarimbil_0000001219
ISNAD Yılmaz, Osman , Yılmaz, Hatice . "Development of a Geographic Database Infrastructure at the Atatürk Arboretum Using Free Open Source Software(s)". Journal of Agricultural Sciences 18 / 4 (Nisan 2013): 308-314 . https://doi.org/10.1501/Tarimbil_0000001219
AMA Yılmaz O. , Yılmaz H. Development of a Geographic Database Infrastructure at the Atatürk Arboretum Using Free Open Source Software(s). J Agr Sci-Tarim Bili. 2013; 18(4): 308-314.
Vancouver Yılmaz O. , Yılmaz H. Development of a Geographic Database Infrastructure at the Atatürk Arboretum Using Free Open Source Software(s). Journal of Agricultural Sciences. 2013; 18(4): 308-314.
IEEE O. Yılmaz ve H. Yılmaz , "Development of a Geographic Database Infrastructure at the Atatürk Arboretum Using Free Open Source Software(s)", Journal of Agricultural Sciences, c. 18, sayı. 4, ss. 308-314, Nis. 2013, doi:10.1501/Tarimbil_0000001219