Kitap İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Etkili Öğretim ve Öğrenmeye Dair Hususlar

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 324 - 332, 31.12.2021

Öz

Bu çalışmada eğitim alanında değerli çalışmaları ile tanınan Doç. Dr. Hanifi Parlar ve Doç. Dr. Ramazan Cansoy’un 2018 yılında yayınlanan Öğrenme ve Öğretime İlişkin Araştırma Temelli Uygulama İlkeleri eseri incelenmiştir. Yazarların araştırmaları incelendiğinde eğitim ve öğretim konuları hakkında derinlemesine çalışmaların büyük bir yer tuttuğu görülmüştür. Tahlil edilen kitapta da öğrenme ve öğretime dair ilke, strateji, yöntem ve teknikler detaylı olarak incelenmiştir. Bunların yanında öğrenme süreci yalnızca öğrenci veya öğreticiye atfedilmemiş, eğitiminin bu iki bileşeni arasında karşılıklı ve birbirini besleyen bir ilişkinin varlığı yoğun literatür çalışmalarının desteklediği biçimde aktarılmıştır. İnsan hayatı eğitim perspektifinden bakıldığında sürekli bir öğrenme ve öğretim sürecidir. İnsan yaşamı boyunca sonlanmayan bu süreci kolaylaştırmak ve kaliteli bir hale getirmek öğretim döneminde birçok yöntem ve teknik kullanımını gerektirir. Buna rağmen öğretimde başarıyı sağlamak yalnızca teknik kullanımına bağlı değildir; aynı zamanda yapılan hataların tespiti ve çözüme kavuşturulması da sürdürülebilir başarıyı beraberinde getirir.

Teşekkür

Desteklerinden dolayı değerli hocam Doç. Dr. Hanifi Parlar'a ve güzide eserin diğer sahibi Doç. Dr. Ramazan Cansoy'a teşekkür ederim.

Kaynakça

  • Allday, R. A., & Pakurar, K. (2007). Effects of teacher greetings on student on‐task behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 40(2), 317-320.
  • [2]. American Psychological Association, Coalition for Psychology in Schools and Education. (2015). Top 20 principles from psychology for preK-12 teaching and learning. Retrieved from http:// www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twenty-principles.aspx
  • [3]. Cansoy, R., & Parlar, H. (2018). Öğrenme ve öğretime ilişkin araştırma temelli uygulama ilkeleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
  • [4]. Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58.
  • [5]. Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. NY: Routledge.

Considerations for Effective Teaching and Learning

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 324 - 332, 31.12.2021

Öz

In this study, the Research-Based Application Principles of Learning and Teaching published in 2018 by Associate Professor Hanifi Parlar and Associate Professor Ramazan Cansoy, who are known for their valuable work in the field of education, were examined. When the authors' research was examined, it was seen that in-depth studies on education and training subjects were a big part of it. In the book analyzed, principles, strategies, methods and techniques related to learning and teaching are examined in detail. In addition, the learning process is not only attributed to the student or the teacher, but the existence of a mutual and mutually nurturing relationship between these two components of his education is conveyed in a way supported by intensive literature studies. Human life is a continuous learning and teaching process from an educational perspective. Facilitating and qualitying this process, which does not end throughout human life, requires the use of many methods and techniques during the teaching period. However, achieving success in teaching does not depend solely on its technical use; at the same time, the detection and resolution of the mistakes made brings sustainable success.

Kaynakça

  • Allday, R. A., & Pakurar, K. (2007). Effects of teacher greetings on student on‐task behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 40(2), 317-320.
  • [2]. American Psychological Association, Coalition for Psychology in Schools and Education. (2015). Top 20 principles from psychology for preK-12 teaching and learning. Retrieved from http:// www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twenty-principles.aspx
  • [3]. Cansoy, R., & Parlar, H. (2018). Öğrenme ve öğretime ilişkin araştırma temelli uygulama ilkeleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
  • [4]. Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58.
  • [5]. Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. NY: Routledge.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Kitap kritiği
Yazarlar

Büşra YİĞİT
İstanbul Ticaret Üniversitesi
0000-0003-1179-0127
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 13 Ekim 2021
Kabul Tarihi 1 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yiğit, B. (2021). Etkili Öğretim ve Öğrenmeye Dair Hususlar . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 4 (2) , 324-332 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/67656/1009267

asos-index.png