Kitap İncelemesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yenilikçi Okullar Özellikler-Beceriler-Stratejiler-Uygulama Örnekleri

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 319 - 323, 31.12.2021

Öz

Bu çalışmada eğitim niteliğini artırmaya Yenilikçi Okullar kitabını incelenecektir. Yazarlar eserde eğitimde niteliği artırmaya yönelik yenilik, 21.yy. becerileri, yeniliği destekleyen etmenler, Dünya'da ve Türkiye’de ki yenilikçi uygulamalardan örneklere yer vermişlerdir. Ayrıca yazarlar bu kitapla okullarımızı nitelikli hale getirebilmek için öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin neler yapması gerektiği konusunda fikirler vererek yönlendirmeler yapmaktadırlar.

Kaynakça

  • Turan, S. & Cansoy, R. (2021). Yenilikçi okullar, özellikler-beceriler-stratejiler-uygulama örnekleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Yenilikçi Okullar Özellikler-Beceriler-Stratejiler-Uygulama Örnekleri

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 319 - 323, 31.12.2021

Öz

In this study, I reviewed the book of "Yenilikçi okullar, özellikler-beceriler-stratejiler-uygulama örnekleri". The authors of this book examined innovation in education, 21st century skills, factors that support innovation, and examples of innovative practices in the world and in Turkey. In addition, the authors explained in detail what students, teachers and administrators should do in order to make schools more qualified.

Kaynakça

  • Turan, S. & Cansoy, R. (2021). Yenilikçi okullar, özellikler-beceriler-stratejiler-uygulama örnekleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Özel
Bölüm Kitap kritiği
Yazarlar

Osman Yunus KURT (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1088-946X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 30 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 7 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kurt, O. Y. (2021). Yenilikçi Okullar Özellikler-Beceriler-Stratejiler-Uygulama Örnekleri . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 4 (2) , 319-323 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/67656/945124

asos-index.png