Editör
Ad: Naci Çağlar
E-posta: caglar@sakarya.edu.tr
Editör Yardımcısı
Ad: Ertan Bol
E-posta: ebol@sakarya.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: Caner Erden
E-posta: cerden@sakarya.edu.tr
iThenticate