Sayı: 3, 1.12.1997

Yıl: 1997

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. Türk Halı Sanatının Tarihî Gelişmesi

Araştırma Makalesi

3. Türk Halı Sanatındaki Motiflerin Yorumu Üzerine

Araştırma Makalesi

4. Türk Halıcılığında "Kimlik Korunması"

Araştırma Makalesi

7. Aşkabat Müzelerindeki Halılar

Araştırma Makalesi

9. Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı-Kilim Koleksiyonu

Bibliyografi

10. Türk Halı ve Kilim Bibliyografyası III