Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

NİĞDE KIZILCA KASABASI DÜZ DOKUMA ÖRNEKLERİ

Yıl 2020, Sayı: 16, 4 - 25, 25.06.2020
https://doi.org/10.34242/akmbaris.2020.131

Öz

    Niğde ili geçmişten günümüze önemli geleneksel dokuma merkezlerinden biridir. Halı dokumacılığı ile bilinen yörede düz dokuma da yapılmaktadır. Yörük kültürü ile yapılan dokumalar günümüzde yöreye bağlı köy ve kasabalarda az da olsa halen devam etmektedir. Dokumacılığın devam ettiği kasabalardan birisi de Niğde iline bağlı Kızılca kasabasıdır. Bekdik yörüklerinin kasabaya göç edip yerleşmesiyle burada bu kültür etkin hale gelmiş incelenen dokumalarda geçmişten günümüze gelinceye kadar yöre kadınları tarafından bu kültür ile dokunmuştur.
Bu çalışma ile yöresel ve kültürel özellikler taşıyan Kızılca kasabası düz dokumalarının günümüzdeki durumu, üretilen ürünlerin çeşitleri ve teknikleri, renk, motif özellikleri belirlenerek 30 adet düz dokuma incelenmiş, yöresel nitelik taşıyan örneklerin yaşatılması konusunda dikkat çekilerek bilimsel bir doküman hazırlanması amaçlanmıştır.
Her bir düz dokuma örneği eser inceleme formu ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Ayrıca ürünler benzer teknik ve kompozisyon özelliğine göre gruplandırılmıştır. Dokumacılığın aktif bir şekilde devam etmediği yörede; teknik, renk, motif ve kompozisyon özelliklerinin gelecek kuşaklara aktarılması dokuma kültürünün devamlılığı ve canlı tutulması açısından önem arz etmektedir.

Kaynakça

 • Aytaç, Ahmet (2010). “Ereğli Bekdik Türkmen Dokumalarında Kuş Oyusu” Her Yönüyle Oğuz Türkleri ve Konya Ereğli Yöresi Türkmenleri Sempozyumu, s 17-34.
 • Bayraktaroğlu, Suzan (2005). “Afyon Çevresi Yörük Dokumaları”, Vakıflar Dergisi, 29, s. 513-527.
 • Deniz, Bekir (1991). Ayvacık (Çanakkale) Yöresi Düz Dokuma Yaygılar (Kilim-Cicim-Zili), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
 • Deniz, Bekir (2000). Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygılar, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
 • Gündüz, Ahmet (2011). “Kırşehir- Aksaray Arasında Bir Bekdik Köyü” (Tarih, Gelenek, Örf ve Adetleri), History Studies Internotional Journal of History, 3(2), s. 247-259.
 • Gürer, Fethi Ömer (2012). Kızılca Bekdiklerin Yurdu, İstanbul: Maya Yayınları.
 • Hidayetoğlu, H. Melek (2007). Konya Kilimleri (Kilim, Cicim, Zili, Sumak), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kabalcı, Oğuzhan (2017). Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesinde Bulunan Kilimlerin Tahlilleri,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • Karahan, Recai (1996). “Ereğli Yöresinde Begdik Adıyla Bilinen Bir Grup Türk Kilimi, Türk Soylu Halkların, Halı, Kilim ve Cicim”, Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, 23-31 Mayıs Kayseri, s. 161-163.
 • Kardeşlik, Selma (2010). “İstanbul Vakıflar Halı Müzesinde Konservasyon Çalışmaları ve Yeni Keşfedilen Selçuklu Halıları”, Restorasyon Yıllığı Dergisi, S. 1,s. 113-122.
 • Onuk, Taciser, Akpınarlı, Feriha, Ortaç, Serpil ve Alp, Özlem (1998). İçel El Sanatları, Ankara: T.C Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Peker, Selçuk (1995). Bekdik (Ereğli /Konya) Köyleri Halk Edebiyatı Ürünleri Üzerine Bir İnceleme, Yayınlamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Soysaldı, Aysen (2016). “Yozgat Dokuma Atlası”, Uluslararası I. Bozok Sempozyumu, C. III, s. 454-478.
 • Kaynak Kişi: Neziha Çınar Doğum Yeri: Kızılca Kasabası Mesleği: Ev Hanımı Açık Adres: Kemerhisar/ Niğde

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hülya Serpil ORTAÇ Bu kişi benim
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0001-8816-6416
Türkiye


Gözde KEMER GÜRSOY Bu kişi benim
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0001-8076-4526
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 16

Kaynak Göster

APA
ORTAÇ, H. S., & KEMER GÜRSOY, G. (2020). NİĞDE KIZILCA KASABASI DÜZ DOKUMA ÖRNEKLERİ. Arış Dergisi(16), 4-25. https://doi.org/10.34242/akmbaris.2020.131