Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

PHOTOGRAPHİC APPROACH TO THE ART OF TAPESTRY WITH KILIM TECHNIQUE

Yıl 2021, Sayı: 18, 98 - 121, 28.06.2021
https://doi.org/10.34242/akmbaris.2021.150

Öz

Tapestry, which dates back to the period of ancient civilizations, is an art discipline produced by many civilizations in different territories and periods with techniques close to each other and positioned in textile arts. In some cultures, it has preserved its traditional form for centuries, and in some cultures such as European countries, it has been produced in very different styles by undergoing radical changes.
When the tapestries produced in European countries, especially after the 13th century, are examined, we encounter a great variety of compositions and rich pictorial elements. In these tapestries, they aimed to weave the world and objects as realistic as possible similar to mosaic paintings, wall paintings, or oil paintings.
In tapestry creation, weavers and designers have tried different techniques to achieve a photorealistic appearance, just like in oil paintings. However, until today, many tapestry works have always remained in the distance to photorealistic painting. The focus of this study is the search for the applicability of photographic images to make tapestries.
The research and application studies that were conducted within the scope of this study aimed to produce tapestries in photographic appearance by reconstructing the images prepared in a computer environment in a series of digital systems with traditional textile materials. While creating the tapestries, with the help of the computer, the sequences were determined and the stages of the work were explained in detail.

Kaynakça

 • Adanır, Oğuz. “Fotoğrafik İmge ve Sayısal Görüntü”. Art-E Sanat Dergisi 1 (2009)
 • Akbostancı, İdil. “Yapıldıkları Dönemin Uygarlık Yansıması; Duvar Halıları”, Tombak Antika Kültürü Koleksiyon ve Sanat Dergisi. 31, (2000): 40
 • Arıgil, Sema. “Geçmişten Günümüze Dokuma Resim Sanatına Bakış”, Ev Tekstili Dergisi, 22 (1999)
 • Barbara Heller, “Process”, Erişim 19 Nisan, 2021, Https://Www.Barbaraheller.Ca/About/Process/ Bennett, Anna G. Five Centuries Of Tapestry. San Francisco: The Fine Art Museum Of San Francisco And Charles E. Tuttle Co. İnc., 1976.
 • Beutlich, Tadek. The Technique Of Woven Tapestry. Londra: B.T Batsford Ltd., 1967. Campbell, Thomas P. “European Tapestry Production And Patronage, 1400-1600”. Heilbrunn Timeline Of Art History, The Metropolitan Museum Of Art. Ekim 2002.
 • Cavallo, Adolph S. Medivial Tapestries İnthe Metropolitan Museum Of Art. New York: Harry N. Abrams İnc, 1989.
 • Emery, Irene. The Primary Structures Of Fabrics. Washington: Times And Hudson The Textile Museum, 1966.
 • Essinger, James. Jacquards Web. New York: Oxford University Press, 2003.
 • Yalın, Fikret. “Dokuma Resim Sanatına Kilim Tekniği İle Fotogerçekçi Yaklaşım”, Sanatta Yeterlik Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2021
 • Hall, Rosalind. Egypptian Textiles. Londra: Shire Publications, 1986.
 • Hokney David Ve Gayford, Martin. Resmin Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, Los Angeles, 2014,
 • Özay, Suhandan. Dünden Bugüne Dokuma Resim Sanatı. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001.
 • Özcan, Yusuf. Tekstil Elyaf Ve Boyama Tekniği. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1984.
 • Phillips, Barty. Tapestry. Londra: Phaidon Press Ltd., 2000.
 • Svensma, W.S. Tapestries, New York: Universe Books Inc. Pub. 1965, S. 66

DOKUMA RESİM SANATINA KİLİM TEKNİĞİ İLE FOTOGERÇEKÇİ YAKLAŞIM

Yıl 2021, Sayı: 18, 98 - 121, 28.06.2021
https://doi.org/10.34242/akmbaris.2021.150

Öz

Tarihi, antik uygarlıklar dönemine dayanan dokuma resim, farklı coğrafyalarda ve dönemlerde birçok medeniyet tarafından biri birine yakın tekniklerde üretilmiş ve tekstil sanatlarında konumlandırılmış bir disiplindir. Kimi kültürlerde geleneksel formunu yüzyıllarca korumuş, Avrupa ülkeleri gibi kimi kültürlerde ise köklü değişimlere uğrayarak çok farklı üsluplarda üretilmiştir.
Avrupa ülkelerinde, özellikle 13.yüzyıldan sonra üretilen dokuma resimler incelendiğinde hayli kompozisyon çeşitliliği ve zengin resimsel öğelerle karşılaşılır. Mozaik resimlerde, duvar resmi ve ya yağlıboya tablo resimlerinde olduğu gibi dokuma resimlerde de dünyayı ve nesneleri mümkün olduğunca gerçek görünüşleriyle dokumayı amaçlamışlardır.
Dokuma resim üretiminde dokuyucular ve tasarımcılar tıpkı yağlıboya resimlerinde olduğu gibi, fotogerçekçi görünümü yakalayabilmek için değişik teknikler denemişlerdir. Fakat günümüze kadar, üretilmiş birçok çalışmanın fotogerçekçi resme olan mesafesi hep aralık kalmıştır. Fotoğrafik görüntünün dokuma resme uygulanabilirliğinin araştırılması bu çalışmanın odak noktasıdır.
Bu çalışma kapsamındaki yapılan araştırma ve uygulama çalışmaları, bilgisayar ortamında hazırlanmış imgelerin bir dizi sayısal sistemde, geleneksel tekstil malzemeleri inşa edilerek fotoğrafik görünümde dokuma resimler üretmeyi hedeflemiştir. Söz konusu dokuma resimleri oluştururken, bilgisayardan yardım alarak, dizilimleri belirlenmiş işlemler doğrultusunda hareket edilmiş ve yapılan çalışmaların aşamaları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Kaynakça

 • Adanır, Oğuz. “Fotoğrafik İmge ve Sayısal Görüntü”. Art-E Sanat Dergisi 1 (2009)
 • Akbostancı, İdil. “Yapıldıkları Dönemin Uygarlık Yansıması; Duvar Halıları”, Tombak Antika Kültürü Koleksiyon ve Sanat Dergisi. 31, (2000): 40
 • Arıgil, Sema. “Geçmişten Günümüze Dokuma Resim Sanatına Bakış”, Ev Tekstili Dergisi, 22 (1999)
 • Barbara Heller, “Process”, Erişim 19 Nisan, 2021, Https://Www.Barbaraheller.Ca/About/Process/ Bennett, Anna G. Five Centuries Of Tapestry. San Francisco: The Fine Art Museum Of San Francisco And Charles E. Tuttle Co. İnc., 1976.
 • Beutlich, Tadek. The Technique Of Woven Tapestry. Londra: B.T Batsford Ltd., 1967. Campbell, Thomas P. “European Tapestry Production And Patronage, 1400-1600”. Heilbrunn Timeline Of Art History, The Metropolitan Museum Of Art. Ekim 2002.
 • Cavallo, Adolph S. Medivial Tapestries İnthe Metropolitan Museum Of Art. New York: Harry N. Abrams İnc, 1989.
 • Emery, Irene. The Primary Structures Of Fabrics. Washington: Times And Hudson The Textile Museum, 1966.
 • Essinger, James. Jacquards Web. New York: Oxford University Press, 2003.
 • Yalın, Fikret. “Dokuma Resim Sanatına Kilim Tekniği İle Fotogerçekçi Yaklaşım”, Sanatta Yeterlik Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2021
 • Hall, Rosalind. Egypptian Textiles. Londra: Shire Publications, 1986.
 • Hokney David Ve Gayford, Martin. Resmin Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, Los Angeles, 2014,
 • Özay, Suhandan. Dünden Bugüne Dokuma Resim Sanatı. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001.
 • Özcan, Yusuf. Tekstil Elyaf Ve Boyama Tekniği. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1984.
 • Phillips, Barty. Tapestry. Londra: Phaidon Press Ltd., 2000.
 • Svensma, W.S. Tapestries, New York: Universe Books Inc. Pub. 1965, S. 66

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fikret YALIN Bu kişi benim
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7558-9935
Türkiye


Oya SİPAHİOĞLU Bu kişi benim
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5117-106X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA
YALIN, F., & SİPAHİOĞLU, O. (2021). DOKUMA RESİM SANATINA KİLİM TEKNİĞİ İLE FOTOGERÇEKÇİ YAKLAŞIM. Arış Dergisi(18), 98-121. https://doi.org/10.34242/akmbaris.2021.150