ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-1890 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi | http://www.artuklu.edu.tr/arts/


ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez, Şubat ve Eylül aylarında elektronik ortamda ve gerektiğinde basılı olarak yayınlanan dergide editörlerin kararı ile ek ve özel sayılar çıkarılabilir. Dergiye Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış akademik çalışmalar kabul edilir.

ARTS, farklı disiplinleri ortak paydada buluşturmayı, beşeri bilimler ile sanat alanları içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede dergimizde, yerel sanatsal uğraşlardan ulusaşırı yaklaşımlara, popüler anlayışlardan klasik anlatılara, çağdaş sanatsal öğelerden toplumsal temalara, beşeriyetinden çeşitliliğinin yarattığı geniş yelpazeden farklı teorik yaklaşımlara, alımlama araştırmalarından farklı sanatsal türlere ve sanatçı profillerine çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilmektedir.  

ARTS, bilim insanlarının, sanatçıların ve araştırmacıların yukarıda anılan konu, tema ve disiplinlerle ilgisi bulunan çalışmalarını ilgili çevrelere sunmak ve bu bağlamda yeni bir kamusallık yaratmak amacıyla çıkmaktadır. Dolayısıyla hazırlanan araştırma, inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını hedef kamularla paylaşmak; bu alanlarda akademik çalışma yürüten akademisyenlere ve araştırmacılara yayın olanağı sunmak; sanatsal ve beşeri bilimsel disiplinler bünyesindeki sosyolojik, felsefi, teknik ve eğitime ilişkin problematiklerin tartışılmasına zemin oluşturmak; ARTS'ın amacına uygun olarak en somut çıktıları olacaktır.

Gönderilecek çalışmaların editör kurulu tarafından belirlenmiş esasları karşılayan ve akademik nitelikleri haiz olması gerekmektedir.

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi

e-ISSN 2687-1890 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi | http://www.artuklu.edu.tr/arts/
Kapak Resmi


ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez, Şubat ve Eylül aylarında elektronik ortamda ve gerektiğinde basılı olarak yayınlanan dergide editörlerin kararı ile ek ve özel sayılar çıkarılabilir. Dergiye Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış akademik çalışmalar kabul edilir.

ARTS, farklı disiplinleri ortak paydada buluşturmayı, beşeri bilimler ile sanat alanları içerisinde bir araştırma, tartışma, eleştirme, soru sorma alanı yaratmayı amaçlar. Bu çerçevede dergimizde, yerel sanatsal uğraşlardan ulusaşırı yaklaşımlara, popüler anlayışlardan klasik anlatılara, çağdaş sanatsal öğelerden toplumsal temalara, beşeriyetinden çeşitliliğinin yarattığı geniş yelpazeden farklı teorik yaklaşımlara, alımlama araştırmalarından farklı sanatsal türlere ve sanatçı profillerine çeşitli konularda üretilen yazılara yer verilmektedir.  

ARTS, bilim insanlarının, sanatçıların ve araştırmacıların yukarıda anılan konu, tema ve disiplinlerle ilgisi bulunan çalışmalarını ilgili çevrelere sunmak ve bu bağlamda yeni bir kamusallık yaratmak amacıyla çıkmaktadır. Dolayısıyla hazırlanan araştırma, inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını hedef kamularla paylaşmak; bu alanlarda akademik çalışma yürüten akademisyenlere ve araştırmacılara yayın olanağı sunmak; sanatsal ve beşeri bilimsel disiplinler bünyesindeki sosyolojik, felsefi, teknik ve eğitime ilişkin problematiklerin tartışılmasına zemin oluşturmak; ARTS'ın amacına uygun olarak en somut çıktıları olacaktır.

Gönderilecek çalışmaların editör kurulu tarafından belirlenmiş esasları karşılayan ve akademik nitelikleri haiz olması gerekmektedir.

“Takı Özel Sayısı” İçin Makale Çağrısı

ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, Nisan 2020’de yayımlanacak olan Takı Özel Sayısı için alanla ilgili tüm araştırmacı, lisansüstü öğrenci ve akademisyenlerin çalışmalarını beklemektedir.  

Makale gönderim için son tarih 1 Mart 2020’dir.

Çalışma konuları: Takı Sanatı, Çağdaş Takı, Geleneksel Takı, Kuyumculuk, Mücevher Tasarımı, Takı ve Sanat, Takı ve Zanaat, Endüstriyel Takı, Takı ve Tasarımı, Takı Tasarım Eğitimi.