Yıl 2015, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 95 - 110 2015-10-15

Saakaşvili Dönemi Gürcistan: İç ve Dış Politika Üzerine Bir Değerlendirme
GEROGIA AT SAAKASVILI ERA Critism on Domestic and Foreign Policy

Nilgün ATICI KÖKTAŞ [1]


Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin çökmesiyle birlikte Soğuk Savaş sona ermiştir. Böylece iki kutuplu dünya yerini tek kutuplu bir sisteme bırakmıştır. Bu sistemde yeni devletler ortaya çıkmış ve etnik temelli sıcak çatışma bölgeleri sorunu ile karşılaşılmıştır. Bu devletlerden biri olan Gürcistan bağımsızlığını ilk ilan eden ülkeler arasındadır. Bağımsızlık sonrası Gürcistan’da yaşanan gelişmelere değinilecek ve özellikle Saakaşvili dönemi Gürcistan’ının iç ve dış politika yönleri temelinde komşuları Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu’na ek olarak NATO kapsamında ABD ile ilişkileri incelenecektir.
 • AYDIN, Mustafa, (2012), “Kafkasya’da Değişim Dönüşüm (Avrasya Üçlemesi III)”, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • ERHAN, Çağrı, (2013), “Kafkasya’nın Yükselen Yıldızı İlham Aliyev Döneminde Azerbaycan”, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara.
 • KANTARCI, Şenol, (2011), “Kafkasya’da Etnik Çatışmalar Eksenin “Güney Osetya” Sorunu”, Cavid Veliev ve Araz Aslanlı (Derleyenler), Güney Kafkasya: Toprak Bütünlüğü, Jeopolitik Mücadeleler ve Enerji, Berikan Yayınevi, Ankara.
 • KASIM, Kamer, (2009), “Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya”, USAK Yayınları, Ankara.
 • SAKWA, Richard, (2008), “Putin: Russia’s Choice”, Second Edition, Routledge, USA and Canada.
 • SARIKAYA, Gül; ÇOBAN, Fatma, (Yayına Hazırlayanlar), (2014), V. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu “Tarihi ve Güncel Siyasal Konular: Görüşler & Öneriler” 6-7 Aralık 2012, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.
 • TÜRKMEN, Zekeriya, (2014), Kartal Atahan Birol, Örçen Yasin, Er Serkan ve Şahin Hakan, Karadeniz ve Kafkasya’da Güvenlik ve İş Birliği Paneli, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul.
 • AYDIN, Gülşen, (2011), “Economic Change and Development in Georgia After the Rose Revolutıon: A Boost to the Mıkheıl Saakashvılı’s Consolıdatıon of Authorıty”, ZKU Journal of Social Sciences, Volume 7, Number 14, 35-50.
 • BAHTURİDZE, Zeynab, (2011), “Направление Внешнеполитического Курса Грузии при Президенте Саакашвили”, Современные исследования социальных проблем, No:3, Cilt:7.
 • ÇELİKPALA, Mitat, (2012), “Başarısız Devlet- Demokratik Model Ülke Sarmalında Gürcistan’ın 20 Yılı”, USAK Dergisi, Cilt:7, sayı: 14, s.1-35, Ankara.
 • ÇELİKPALA, Mitat (Nisan 2009), “Kafkasya’da Neler Oluyor?”, Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Metinleri, s.1-33, No:0901 Ankara.
 • DİDEM, Ekinci, (Kış 2014), “Çatışan Küresel Güçler ve Karadeniz Güvenliği: Abhazya Üzerine Bir Değerlendirme”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, sayı 40, 1-16, Ankara.
 • HAS, Kerim, (Nisan 2013), “Güney Kafkasya’da Değişen Konjonktür: Moskova-Tiflis Hattında Normalleşme Sancıları”, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Dergisi, Analiz No: 21, s. 1-18, Ankara.
 • İSMAYILOV, Elnur, (Aralık 2014), “Ermenistan’daki Rus Askeri Üsleri: Bölgesel Güvenliğe Tehdit”, BİLGESAM Analiz/Rusya, No:1170, s.1-5.
 • NİCHOL, Jim, (2014), “Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Political Developments and Implications for U.S. Interests”, Congressional Research Service, February 20, p. 1-64.
 • ÖZKAN, Gökhan, (2010), “Georgıa’s NATO Membership Within Context of The Black Sea Dimension of “The New Great Game”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı:27, 2010, ss. 1-22, Ankara.
 • ÖZKAN, Güner, (Temmuz 2012), “Gürcistan’ın NATO Bilmecesi ve Rusya”, Analist Dergisi, Sayı:17, Ankara.
 • SANDIKLI, Atilla, İSMAYILOV Elnur, GAFARLI Orhan, (Nisan 2014), “Kafkasya’daki Gelişmeler ve Türkiye”, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Dergisi, Rapor no:60, s. 1-72, Ankara.
 • SARIKAYA, Yalçın, (Autumn 2011), “Georgian Foreign Policy After The August 2008 War”, Journal of Black Sea Studies, Vol. 8 Issue 31, p1-16.
 • SÖNMEZ, A. Sait, (2011), “Putin Yönetimi’nin Güney Kafkasya Politikası”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 15, Sa:2, s.95-116, Erzurum.
 • TOPAL, Coşkun, (Winter 2015), “Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası ve Gürcistan”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/1 p. 753-770.
 • Газета "Коммерсантъ" №:194 от 23.10.2013, стр. 8, Erişim Tarihi: 20 Mart 2015. İnternet Kaynakları
 • Bilgehan Emeklier (2010), “Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistemin Analizi”, http://www.bilgesam.org-/incele/1901/-soguk-savas-sonrasi-uluslararasisistemin- analizi/#.VU3a5vntmko, Erişim Tarihi: 9 Mayıs 2015.
 • http://www.britannica.com/EBchecked/topic/614785/Union-of-Soviet-Socialist- Republics, Erişim Tarihi: 9 Mayıs 2015.
 • Timeline: Georgia (2012), http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/- 1102575.stm, Erişim Tarihi: 9 Mayıs 2015. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Georgia_%28country%29, Erişim Tarihi: 9 Mayıs 2015.
 • http://www.armstat.am/ru/?nid=81&id=757, Erişim Tarihi: 10 Mart 2015.
 • http://top.rbc.ru/politics/17/02/2010/371882.shtml, Erişim Tarihi: 10 Mart 2015.
 • Haluk Selvi, “Türkiye- Azerbaycan- Gürcistan İlişkilerinde Ermenistan Faktörü”, http://www.satemer.sakarya.edu.tr/pdf-/azerbaycan.pdf, Erişim Tarihi: 21 Mart 2015.
 • Hatem Cabbarlı, “Ermenistan-Gürcistan İlişkilerinde Cavahetiya ve Abhazya Demiryolu Sorunları”,
 • http://politikaakademisi.org/ermenistan-gurcistan-iliskilerindecavahetiya- ve-abhazya-demiryolu-sorunlari/, Erişim Tarihi: 21 Mart 2015.
 • http://www.dunyabulteni.net/yazar/alihan-emrahov/17867/-gurcistan-ile-azerbaycanarasinda-%20gundeme-tasinmayan-sorunlar,
 • NATO’s Relations with Georgia, http://www.nato.int/docu/update/2006/09- september/e0921c.htm, Erişim Tarihi: 10 Mart 2015.
 • Göktürk Tüysüzoğlu, “Gürcistan’da Saakaşvili Dönemi Resmen Sona Erdi”, http://politikaakademisi.org/-gurcistanda-saakasvili-donemi-resmen-sona-erdi/, Erişim Tarihi: 21 Mart 2015.
 • Gerogia Profile, http://www.bbc.com/news/world-europe-17303471, Erişim Tarihi: 10 Mart 2015.
 • http://www.civil.ge/eng/article.php?id=25828, Erişim Tarihi: 21 Mart 2015.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Nilgün ATICI KÖKTAŞ
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2015

APA Atıcı Köktaş, N . (2015). Saakaşvili Dönemi Gürcistan: İç ve Dış Politika Üzerine Bir Değerlendirme . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 95-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60487/886126