Yıl 2015, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 213 - 230 2015-10-15

Finansal Performansın Hisse Senedi Fiyatı Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
THE EFFECTS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE ON THE VALUE SHARE: AN IMPLEMENTATION IN THE TEXTILE INDUSTRY

Cihan YILMAZ [1]


Bu çalışmada; finansal analiz teknikleri kullanılarak finansal performansın ölçümünden bahsedilmekte, bu tekniklerden diğerlerine göre daha fazla kullanılan oran analizi yöntemine vurgu yapılmaktadır. Borsada işlem gören, tekstil sektöründe faaliyette bulunan ve 2001-2010 yılları arasındaki verilerine eksiksiz ulaşılan yedi (7) şirketin göstermiş oldukları finansal performansların hisse senedi fiyatlarına bir etkisinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.
It is extremely significant for both business administraters and potential investors to know how close they are to reach their targets for all business which are estabilished in order to develop by making profits. It is used shares related to seven (7) companies that are all in textile sector and in stock market. These companies are also available to be obtained in the data in 2001-2010.
  • BERK, Niyazi, (1995), “Finansal Yönetim”, ( 2. Baskı ), İstanbul.
  • COŞKUN, Ali., (2005), “ İşletmelerde Performans Yönetimi, Bir Yönetim Muhasebesi Aracı Olarak Performans Karnesi ”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • GRENE, William H., “Econometric Analysis”, (1997), New Jersey. KABAKÇI, Yurdagül., (2007), “ Sermaye Yapısının Firmaların Finansal Performansı Üzerine Etkisi ”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
  • KAPLAN, Robert S.; ATKINSON, Anthony A. ; (1998), “ Advanced Management Accounting ” New Jersey. YILMAZ, Uğur., (2009), “ İşletmelerde Oran Analizi Yoluyla Finansal Performans Ölçümlemesi ve Bir Uygulama ”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • http://www.borsaistanbul.com http://www.imkb.gov.tr http://www.kap.gov.tr
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Cihan YILMAZ
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2015

APA Yılmaz, C . (2015). Finansal Performansın Hisse Senedi Fiyatı Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 213-230 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60487/886653