Yıl 2015, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 249 - 264 2015-10-15

Farklı Gıda Güvencesi Düzeylerinde Hanelerin Tüketim Alışkanlıkları: Adana İli Örneği

Özlem EŞTÜRK [1]


Bu çalışmada ABD Tarım Bakanlığı’nca geliştirilen ve 1990 yılından beri ABD’de yaygın olarak kullanılan Hanehalkı Gıda Güvencesi Anket Modülü (HFSSM) Adana ilinde uygulanarak hanelerin gıda güvencesi düzeyleri ve farklı gıda güvencesi düzeylerinde hanelerin gıda tüketim alışkanlıkları irdelenmiştir. Adana kentsel alanda hanehalkı düzeyinde yapılan çalışma genel olarak değerlendirildiğinde; açlık ciddi düzeyde olmasa da gıda güvencesizliği kritik düzeydedir. Özellikle çocuklu hanelerde gıda güvencesizliği oranı yaklaşık %69 iken çocuksuz hanelerin gıda güvencesizliği oranı %39.6’dır. Açlık ve gıda güvencesizlik oranının çocuklu hanelerde daha fazla görülmesi kaygı verici bir durumdur. Çalışmada, farklı gıda güvencesi düzeylerinde hanelerin gıda tüketim sıklıkları farklılık göstermiştir. Hanelerin gıda güvencesi düzeyleri arttıkça beslenme kompozisyonlarının zenginleştiği, hanelerin gıda güvencesi düzeyleri düştükçe hayvansal kaynaklı gıda tüketim sıklıklarının da önemli ölçüde düştüğü gözlenmiştir.
InthisstudyHouseholdFood Security SurveyModule (HFSSM), developedby USDA andusedcommonly since 1990, wasused in Adana metropolitanareatodeterminethestatus of foodsecurity in thehouse hold sand to study food consumption habits based on food security level. In general, the house hold food security level surveys in the Adana metropolitan are a indicated that although hunger was not in a serious condition, food in security was critical. Food in security ratio was 69% and39.6% for the hose hold swith children and without children, respectively. Higherincidence of hungerandfoodinsecurityforthehouseholdswithchildrenwas a worryingsituation. Household’sfoodconsumptionfrequencyshowedvariation in differentfoodsecuritylevels. Whilefoodsecurehouseholdshad enrichednutritioncomposition, foodinsecurehouseholds had lowerfrequency of animaloriginfoodconsumption.
gıda, güvence, tüketim alışkanlıkları
 • BUZBAŞ, N.,(2010),“Türkiye ve AB’de Gıda Güvenliği: Ortaklığın Sinerjisi”, 28. Türkiye- AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı, Edinburg, İskoçya, 13-14 Eylül 2010.
 • HACKETT, M.; MELGAR-QUINONEZ, H.; PEREZ-ESCAMILLA, R.; SEGALLCORREA, A.M., (2008),“Gender of RespondentDoesnot AffectthePsychometricProperties of theBrazilianHouseholdFood Security Scale”. International Journal of Epidemiology, 37(4):766-774.
 • KENNEDY, E.,(2002),“QualitativeMeasures of FoodInsecurityandHunger”, http//www.fao.org/docrep/005/Y4249E/y4249e0c.htm, Erişim: 05.09.2012.
 • MALHOTRA, N. K.,(2004),“Marketing Research (An AppliedOrientation)”. PearsonPrenticeHill. Fourth Edition.
 • MELGAR-QUINONEZ, H.R.; ZUBIETA, A.C.; MKNELLY, B.; NTEZIYAREMYE, A.; GERARDO, M.F.D.; DUNFORD, C., (2006), “Household Food In securityandFoodExpenditure in Bolivia, Burkina Faso, andthePhilippines”,Journal of Nutrition”, 136(5):1431-1437.
 • OH, S-Y.; HONG, M.J., (2003),“FoodInsecurity is AssociatedWithDietaryIntakeand Body Size Of KoreanChildrenFromLow-incomeFamilies in Urban Areas”, EuropanJournal of ClinicalNutrition, (2003) 57,1598-1604.
 • RADIMER, K.L.,(2002),“Measurement of HouseholdFood Security in The USA andOtherIndustrialisedCountries”, PublicHealthNutrition, 5(6A):859-864.
 • RAFIEI, M.; NORD, M.; SADEGHIZADEH, A.; ENTEZARI, M.H., (2009), “AssessingtheInternalValidity of a HouseholdSurvey-BasedFood Security MeasureAdaptedForUse in Iran”,NutritionJournal, 8(28):1-11.
 • QUANDT, S.A.; ARCURY, T.A.; EARLY, J.; TAPIA, J.; DAVIS, J.D., (2004), “HouseholdFood Security AmongMigrantandSeasonalLatinoFarmworkers in North Carolina”,PublicHealthReports, 119(6):568-576.
 • TÜİK, (2009),“Yoksulluk Çalışması”, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do? istab_id=462, Erişim: 10 Kasım 2011.
 • TÜİK, (2012),“Nüfus İstatistikleri ve Projeksiyonları”, 2012 http://www.tuik.gov.tr, Erişim: 05.10.2012.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Özlem EŞTÜRK
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2015

APA Eştürk, Ö . (2015). Farklı Gıda Güvencesi Düzeylerinde Hanelerin Tüketim Alışkanlıkları: Adana İli Örneği . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 249-264 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60487/886691