Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 131 - 142 2016-04-15

Ardahan İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısının Görünümü
SOCIO-ECONOMIC STRUCTURAL VIEW OF ARDAHAN

Abdullah TOPCUOĞLU [1] , İbrahim Orkun ORAL [2] , Mesut DEMİR [3]


Bu çalışmada, Türkiye’de 81 il arasında gelişmişlik sıralamasında son sıralarda yer alan Ardahan ilinin sosyo-ekonomik yapısı, nüfus, eğitim, sağlık, istihdam ve dış ticaret göstergeleri yardımıyla 2009-2013 dönemi incelenmiştir. Çalışmanın son kısmında ise ilin güçlü, zayıf yönleriyle, ilin gelişmesine yönelik fırsatlar belirtilerek mevcut sorunlar için çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
The aim of this study is to examine socio-economic structure, population, education, health, employment and foreign trade indicators of Ardahan which is one of the most less developed city in Turkey. For this purpose, the period of 2009-2013 is investigated. In the last section, weakness and strengths of Ardahan is discussed and some policy recommendations indicating opportunities for the development of the city are suggested.
  • Ardahan Valiliği, (2013), “Ardahan Yatırım Rehberi”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ardahan Valiliği.
  • KARABULUT, K. ve ORAL, O. (2012), “Kars İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısının Analizi”, Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu, Kars, 390-401.
  • SERKA, (2013), “Ardahan’ın Sosyo-Ekonomik Durumu ve Uygun Yatırım Alanları”, Kars: SERKA.
  • TOPCUOĞLU, A. (2015) “Ardahan Ve Iğdır İllerinin Karşılaştırmalı Yapısal Analizi: Statik Girdi – Çıktı Modeli İle Bir Uygulama”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
  • TÜİK, (2010), “Bölgesel Göstergeler TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 2010”, Ankara: TÜİK.
  • TÜİK, (2013), “Seçilmiş Göstergelerle Ardahan 2013”, Ankara: TÜİK.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Abdullah TOPCUOĞLU
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim Orkun ORAL
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mesut DEMİR
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2016

APA Topcuoğlu, A , Oral, İ , Demir, M . (2016). Ardahan İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısının Görünümü . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2 (3) , 131-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60488/887212