Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FISHERIES SECTOR AND ECONOMICS IN TURKEY

Yıl 2016, Cilt 31, Sayı 1, 15 - 22, 18.05.2016
https://doi.org/10.18864/TJAS201602

Öz

The aim of this study was to examine the fisheries sector with economic perspective and provide solutions to faced problems in Turkey. The economic potential and deficiencies of sector was evaluated by using official and reported literature. It was determined that, the share of production was sliding to aquaculture and the consumption level (6 kg/capita) was rather low than world and development countries. Despite lower price increase in fish than inflation rates, less consumption level was found amazing. In conclusion, the producers must be support in finance and marketing stages, product diversification and effective policies needed for improving the consumption level in Turkish fisheries sector.  

Kaynakça

 • Ergün, H. (2009). Su ürünleri tüketimi ve tanıtı- mı. Yunus Araştırma Bülteni, 2, 12-16. FAO. (2015). Organisation. http://www.fao.org and Agricultural Statistics.
 • GTHB. (2015). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba- kanlığı. http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/Sag MenuVeriler/BSGM.pdf (Giriş tarihi)
 • Kayapınar, A. (2007). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de su ürünleri yetiştiricilik sektö- rünün analizi. GOP Üniv, Fen Bilimleri Enstitüsü, YL Tezi, Tokat.
 • Kocaman, E. M, Aydın, A, Ayık, Ö. (2002).Erzurum’da faaliyet gösteren alaba- lık işletmelerinin yapısal ve ekonomik ana- lizi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 19(3-4), 319-327.
 • Mert, İ. (1991). Su ürünlerinde kamu örgütlen- mesi, geçmişi, bugünü ve geleceğine iliş- kin görüşler. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitiminin 10 Yılında Su Ürünle- ri Sempozyumu (12-14 Kasım 1991). s. 31- 37, İzmir.
 • Sarıözkan, S, Akçay, A. (2014). Protein tüketim- leri bakımından Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin kümeleme analizi ile karşılaştı- rılması, 1.Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, 17-20 Ekim, Antalya, Türkiye, s.179-188.
 • Subasinghe, R.Soto,D,Jia, J.(2009). Global aquaculture and its role in sustainable development.Reviews in Aquaculture, 1, 2- 9.
 • TÜİK.(2015a). Türkiye İstatistik Kurumu. Konu- larına http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id =1001 Tarım.
 • TÜİK.(2015b).Türkiye İstatistik Kurumu. Konu- larına Göre İstatistikler, Enflasyon ve Fi- yat, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id =1014 Tüfe.

TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ

Yıl 2016, Cilt 31, Sayı 1, 15 - 22, 18.05.2016
https://doi.org/10.18864/TJAS201602

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de balıkçılık sektörünü ekonomik bakış açısıyla incelemek ve belirlenen sorunlara öneriler getirmektir. Bu amaçla öncelikle resmi veriler ve literatür bilgilerinden yararlanılarak balıkçılık sektörünün ekonomik potansiyeli değerlendirilmiş ve mevcut yapı içerisindeki eksikliklere ışık tutulmuştur. Sonuç olarak, üretim yapısı, maliyetler, fiyatlar ve tüketim açısından dikkate değer bulgular sunularak gelecekte çözümün nerelerde aranacağına ilişkin yol haritası belirlenmeye çalışılmıştır.     

Kaynakça

 • Ergün, H. (2009). Su ürünleri tüketimi ve tanıtı- mı. Yunus Araştırma Bülteni, 2, 12-16. FAO. (2015). Organisation. http://www.fao.org and Agricultural Statistics.
 • GTHB. (2015). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba- kanlığı. http://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/Sag MenuVeriler/BSGM.pdf (Giriş tarihi)
 • Kayapınar, A. (2007). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de su ürünleri yetiştiricilik sektö- rünün analizi. GOP Üniv, Fen Bilimleri Enstitüsü, YL Tezi, Tokat.
 • Kocaman, E. M, Aydın, A, Ayık, Ö. (2002).Erzurum’da faaliyet gösteren alaba- lık işletmelerinin yapısal ve ekonomik ana- lizi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 19(3-4), 319-327.
 • Mert, İ. (1991). Su ürünlerinde kamu örgütlen- mesi, geçmişi, bugünü ve geleceğine iliş- kin görüşler. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitiminin 10 Yılında Su Ürünle- ri Sempozyumu (12-14 Kasım 1991). s. 31- 37, İzmir.
 • Sarıözkan, S, Akçay, A. (2014). Protein tüketim- leri bakımından Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin kümeleme analizi ile karşılaştı- rılması, 1.Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, 17-20 Ekim, Antalya, Türkiye, s.179-188.
 • Subasinghe, R.Soto,D,Jia, J.(2009). Global aquaculture and its role in sustainable development.Reviews in Aquaculture, 1, 2- 9.
 • TÜİK.(2015a). Türkiye İstatistik Kurumu. Konu- larına http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id =1001 Tarım.
 • TÜİK.(2015b).Türkiye İstatistik Kurumu. Konu- larına Göre İstatistikler, Enflasyon ve Fi- yat, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id =1014 Tüfe.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Savaş SARIÖZKAN>

Yayımlanma Tarihi 18 Mayıs 2016
Başvuru Tarihi 11 Şubat 2016
Kabul Tarihi 2 Mayıs 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 31, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { ase254138, journal = {Aquatic Sciences and Engineering}, issn = {2602-473X}, eissn = {2602-473X}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {31}, number = {1}, pages = {15 - 22}, doi = {10.18864/TJAS201602}, title = {TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ}, key = {cite}, author = {Sarıözkan, Savaş} }
APA Sarıözkan, S. (2016). TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ . Aquatic Sciences and Engineering , 31 (1) , 15-22 . DOI: 10.18864/TJAS201602
MLA Sarıözkan, S. "TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ" . Aquatic Sciences and Engineering 31 (2016 ): 15-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ase/issue/23859/254138>
Chicago Sarıözkan, S. "TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ". Aquatic Sciences and Engineering 31 (2016 ): 15-22
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ AU - SavaşSarıözkan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18864/TJAS201602 DO - 10.18864/TJAS201602 T2 - Aquatic Sciences and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 22 VL - 31 IS - 1 SN - 2602-473X-2602-473X M3 - doi: 10.18864/TJAS201602 UR - https://doi.org/10.18864/TJAS201602 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Aquatic Sciences and Engineering TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ %A Savaş Sarıözkan %T TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ %D 2016 %J Aquatic Sciences and Engineering %P 2602-473X-2602-473X %V 31 %N 1 %R doi: 10.18864/TJAS201602 %U 10.18864/TJAS201602
ISNAD Sarıözkan, Savaş . "TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ". Aquatic Sciences and Engineering 31 / 1 (Mayıs 2016): 15-22 . https://doi.org/10.18864/TJAS201602
AMA Sarıözkan S. TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ. Aqua Sci Eng. 2016; 31(1): 15-22.
Vancouver Sarıözkan S. TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ. Aquatic Sciences and Engineering. 2016; 31(1): 15-22.
IEEE S. Sarıözkan , "TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ VE EKONOMİSİ", Aquatic Sciences and Engineering, c. 31, sayı. 1, ss. 15-22, May. 2016, doi:10.18864/TJAS201602

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.