Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

PANDEMİYLE MÜCADELE VE SİYASİ LİDERLERİN TUTUMLARI: ABD, ALMANYA, BREZİLYA VE YENİ ZELANDA KARŞILAŞTIRMASI

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 7, 253 - 275, 07.08.2020

Öz

11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19 için pandemi ilan etmesini takiben dünyadaki tüm devletler küresel boyuta ulaşan bu salgın için farklı şekillerde ve düzeylerde önlem almaya başlamıştır. Çin’de ortaya çıktığı düşünülen SarsCov2 virüsünün dünyaya yayılmaya başlamasından itibaren her ülke salgından, coğrafi yakınlık, önceki salgın tecrübeleri, alınan önlemlerin zamanı ve boyutu, sağlık sistemi altyapısı, ekonomik gelişmişlik düzeyi gibi durumlara bağlı olarak farklı şekillerde ve düzeylerde etkilenmiştir. Salgının küresel bir sağlık ve ekonomi krizi haline gelmesiyle birlikte siyasi liderlerin sorumluluğu bu dönemde daha da artmıştır. Kriz dönemlerine özgü olarak ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan duruma yönelik akılcı ve hızlı karar alma gereksinimi, bu süreçlerde halkın siyasi liderlere ve onların yönlendirmelerine olan ihtiyacını da arttırmaktadır. Bu süreçte bazı liderlerin, salgınla olan savaşta bilim insanlarının tavsiyelerinin dinlenmesi, halka doğru ve net bilgi aktarımının yapılması, demokratik işleyişin sürdürülmesi, virüsün yayılımının sınırlandırılması ve yavaşlatılmasına yönelik gerekli önlemlerin zamanında alınması ve ekonomik yardımların yapılması konularında başarılı olduğu görülürken bazı liderlerin ise bu süreçte başarısız bir sınav verdiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, salgında başarılı bir liderlik profili sunan Almanya ve Yeni Zelanda ile başarısız olarak değerlendirilen Amerika Birleşik Devletleri ile Brezilya’nın karşılaştırılması yapılmaktadır.

Kaynakça

 • Ajzenman, N., Cavalcanti, T. ve Da Mata, D. (2020). More than Words: Leaders’ Speech and Risky Behavior During a Pandemic. Available at SSRN 3582908, 1-36.
 • Akgemici, E. (2020). “Bovid 17: Brezilya’da Salgın ve Siyasi Kriz”, Birikim Dergisi, https://www.birikimdergisi.com/guncel/10064/bovid-17-brezilyada-salgin-ve-siyasi-kriz#_ftn14 erişim tarihi: 09/06/2020.
 • Analytica, O. (2020). New Zealand COVID-19 Fightback Prospects are Positive. Emerald Expert Briefings. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OXAN-DB251716/full/html adresinden erişildi.
 • Arnold, C. (2020). Why the U.S. Coronavirus Testing Failures were Inevitable. Science. 6 Haziran 2020 tarihinde https://www.nationalgeographic.com/science/2020/03/why-united-states-coronavirus-testing-failures-were-inevitable/ adresinden erişildi.
 • Ayvaz, E. M., Alboğa, İ. (2020). “Almanya’nın Koronavirüs Salgınına Karşı Mücadelesi”, SETA Perspektif, Sayı, 265. https://setav.org/assets/uploads/2020/04/P265.pdf erişim tarihi: 04/06/2020.
 • Baker, M. G., Kvalsvig, A., Verrall, A. J., Telfar-Barnard, L. ve Wilson, N. (2020). New Zealand’s elimination strategy for the COVID-19 pandemic and what is required to make it work. The New Zealand Medical Journal (Online), 133(1512), 10–14.
 • BBC (2020). Trump Stands by China Lab Origin Theory for Virus. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52496098 adresinden erişildi.
 • BBC News. (2020). Brazil Removes Virus Data amid Rising Death Toll. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52952686 adresinden erişildi.
 • Blofield, M., Hoffmann, B., & Llanos, M. (2020). Assessing the Political and Social Impact of the COVID-19 Crisis in Latin America. (GIGA Focus Lateinamerika, 3). Hamburg: GIGA German Institute of Global and Area Studies - Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien, Institut für Lateinamerika-Studien. https://nbn-resolving.org/ urn:nbn:de:0168-ssoar-67260-7
 • Boburg, S., O’Harrow Jr., R., Satjia, N. ve Goldstein, A. (2020). Inside the Coronavirus Testing Failure: Alarm and Dismay among the Scientists who Sought to Help. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/investigations/2020/04/03/coronavirus-cdc-test-kits-public-health-labs/ adresinden erişildi.
 • Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79.
 • Clark, D. (2020). Trump Suggests “Injection” of Disinfectant to Beat Coronavirus and “Clean” the Lungs. https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-suggests-injection-disinfectant-beat-coronavirus-clean-lungs-n1191216 adresinden erişildi.
 • Cousins, S. (2020). New Zealand Eliminates COVID-19. The Lancet, 395(10235), 1474.
 • Croteau, A.-M. ve Champoux-Paillé, L. (2020). Why Women Leaders are Excelling During the Coronavirus Pandemic. The Conversation. 6 Haziran 2020 tarihinde http://theconversation.com/why-women-leaders-are-excelling-during-the-coronavirus-pandemic-138098 adresinden erişildi.
 • Deep Knowledge Group. (12/04/2020). https://www.dkv.global/covid erişim tarihi: 05/06/2020. DW. (03/04/2020). “Anket: Korona Krizi Merkel’e Olan Güveni Artırdı” https://www.dw.com/tr/anket-korona-krizi-merkele-olan-güveni-artırdı/a-53003518 erişim tarihi: 05/06/2020.
 • Euronews. (2020). Trump’tan Covid-19’a Karşı Dev Paket: 6 Trilyon Dolar. Euronews. https://tr.euronews.com/2020/03/25/trump-covid-19-mucadele-icin-abd-tarihinin-en-buyuk-mali-paketini-aciklad-6-trilyon-dolar adresinden erişildi.
 • Euronews. (28/05/2020). “Germany's Angela Merkel Comes out Top in Leaders' Approval Poll for COVID-19 Crisis”, https://www.euronews.com/2020/05/28/germany-s-angela-merkel-comes-out-top-in-leaders-approval-poll-for-covid-19-crisis erişim tarihi: 03/06/2020.
 • Gibadlo, L. (2020). “The Government Gains: The German Political Scene during the COVİD-19 Pandemi”, The Polish Institute of International Affairs, No. 77(1507), 14 Nisan 2020, https://www.ceeol.com/search/gray-literature-detail?id=857273 erişim tarihi: 03/06/2020.
 • Hale, T., Petherick, A., Phillips, T., & Webster, S. (2020). “Variation in Government Responses to COVID-19” Version 4.0. Blavatnik School of Government Working Paper. April 7, 2020 www.bsg.ox.ac.uk/covidtracker erişim tarihi: 03/06/2020.
 • Henley, J. ve Roy, E. A. (2020). Are Female Leaders More Successful at Managing the Coronavirus Crisis? The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/25/why-do-female-leaders-seem-to-be-more-successful-at-managing-the-coronavirus-crisis adresinden erişildi.
 • https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3582908
 • Jones, B. (2020). Coronavirus Death Toll is Heavily Concentrated in Democratic Congressional Districts. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/05/26/coronavirus-death-toll-is-heavily-concentrated-in-democratic-congressional-districts/ adresinden erişildi.
 • Kantar, G., Gülay, İ., & Kılcı, H. (2018). “Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri”, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 5 (1), Bahar, 5-19.
 • Lührmann, A., Edgell, B. A. ve Maerz, F., S. (2020). “Pandemic Backsliding: Does Covid-19 Put Democracy at Risk?” V-Dem Institute, No.23. https://www.v-dem.net/media/filer_public/52/eb/52eb913a-b1ad-4e55-9b4b-3710ff70d1bf/pb_23.pdf erişim tarihi: 07/06/2020.
 • Mabey, C. ve Morrell, K. (2011). Leadership in Crisis:‘Events, My Dear Boy, Events’. Leadership, 7(2), 105–117.
 • McCarthy, T. ve Greve, J. E. (2020). Trump is Taking Hydroxychloroquine, White House Confirms. The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/19/trump-hydroxychloroquine-covid-19-white-house adresinden erişildi.
 • Miller, Z. ve Masaro, L. (2020). Trump Says ‘No Rush’ for More U.S. Financial Aid Despite 20M Job Losses Last Month. Global News. https://globalnews.ca/news/6924304/coronavirus-trump-economy-spending/ adresinden erişildi.
 • Narlikar, Amrita (2020). “The Good, the Bad, and the Ugly: Germany’s Response to the COVID-19 Pandemic,” ORF Special Report No. 108, May 2020, Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2020/05/ORF_SpecialReport_108_Germany-COVID19_NEW-21May.pdf erişim tarihi: 30/05/2020.
 • Ortega, F., Orsini, M. (2020). “Governin COVID in Brazil: Dissecting the Ableist and Reluctant Authoritarian”, http://somatosphere.net/2020/governing-covid-in-brazil-dissecting-the-ableist-and-reluctant-authoritarian.html/ erişim tarihi: 02/06/2020.
 • Page, S. (2020). Trump vs. Fauci: Messages Conflict on Coronavirus, Readiness to Reopen. 3 Haziran 2020 tarihinde https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/05/12/trump-vs-fauci-messages-conflict-coronavirus-readiness-reopen/3116579001/ adresinden erişildi.
 • Pennycook, G., McPhetres, J., Bago, B. ve Rand, D. (2020). Predictors of Attitudes and Misperceptions about COVID-19 in Canada, the UK, and the USA.
 • Pfrimer, M. H., & Barbosa Jr, R. (2020). Brazil’s war on COVID-19: Crisis, not conflict—Doctors, not generals. Dialogues in Human Geography. https://doi.org/10.1177/2043820620924880
 • Picheta, R. ve Yeung, J. (2020). Trump Announced the US will Pull out of the WHO. What does that Actually Mean? CNN. https://www.cnn.com/2020/05/19/us/trump-who-funding-threat-explainer-intl/index.html adresinden erişildi.
 • Pilkington, E. ve McCarthy, T. (2020). The Missing Six Weeks: How Trump Failed the Biggest Test of His Life. The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/28/trump-coronavirus-politics-us-health-disaster adresinden erişildi.
 • Richter, K. (2020). How New Zealand Beat the Coronavirus. POLITICO. 3 Haziran 2020 tarihinde https://www.politico.eu/article/kiwis-vs-coronavirus-new-zealand-covid19-restrictions-rules/ adresinden erişildi.
 • Silva, T. C., Anghinoni, L., & Zhao, L. (2020) Quantitative Analysis of the Effectiveness of Public Health Measures on COVID-19 Transmission. The Preprint Server for Health Science. doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.15.20102988 Stewart, E. (2020). George Floyd and the Cascade of Crises in Black America. Vox. https://www.vox.com/covid-19-coronavirus-economy-recession-stock-market/2020/6/1/21276909/george-floyd-police-coronavirus-crisis-minnesota-unemployment-protests adresinden erişildi.
 • Struye de Swielande, T. (2020). Trump and Covid-19: The Arrogance of Ignorance ( No: 68). CECRI. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:229759
 • T24. (2020). ABD Adalet Bakanı Barr: Eylemlerde Dış Mihraklar Rol Oynuyor. https://t24.com.tr/haber/abd-adalet-bakani-barr-eylemlerde-dis-mihraklar-rol-oynuyor,882556 adresinden erişildi.
 • Tanno, S. (2020). Trump will Lose 2020 Election by a Landslide, New Model Predicts. Mail Online. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8343453/Trump-lose-2020-election-landslide-new-model-predicts.html adresinden erişildi.
 • Wilson, S. (2020). Pandemic Leadership: Lessons from New Zealand’s Approach to COVID-19. Leadership, 1-15.

THE FIGHT AGAINST PANDEMIC AND THE ATTITUDE OF POLITICAL LEADERS: A COMPARISON OF USA, GERMANY, BRAZIL AND NEW ZEALAND

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 7, 253 - 275, 07.08.2020

Öz

Following the World Health Organization’s announcement of pandemics for Covid-19 on March 11 2020, all states in the world started to take measures in different ways and levels for the outbreak which reached a global extent. Since the SARS-CoV-2 virus, which is thought to have emerged in China, has started to spread around the world, each country has been affected by the pandemic in different ways and levels depending on the geographical proximity, previous breakout experiences, the timing and size of the measures taken, health system infrastructre and economic development level. With the pandemic becoming a global health and economic crisis, the political leaders’ responsibility increased further during this period. The need for rational and quick decision-making regarding the situation that emerged suddenly and unexpectedly during the crisis periods also increases the public’s need for political leaders and their direction in these processes. In this process, some leaders were successful in listening to the advice of scientists against the war with the pandemic, transmitting accurate and clear information to the public, maintaining the democratic functioning, limiting and slowing the spread of the virus, while some leaders were unsuccessful and failed in this process. It turned out that he gave the examwhile some leaders had failed. In this study, a comparison is made between Germany and New Zeland, which demonstrated successful leadership profiles during the pandemic and the United States of America and Brazil, which are considered unsuccessful.

Kaynakça

 • Ajzenman, N., Cavalcanti, T. ve Da Mata, D. (2020). More than Words: Leaders’ Speech and Risky Behavior During a Pandemic. Available at SSRN 3582908, 1-36.
 • Akgemici, E. (2020). “Bovid 17: Brezilya’da Salgın ve Siyasi Kriz”, Birikim Dergisi, https://www.birikimdergisi.com/guncel/10064/bovid-17-brezilyada-salgin-ve-siyasi-kriz#_ftn14 erişim tarihi: 09/06/2020.
 • Analytica, O. (2020). New Zealand COVID-19 Fightback Prospects are Positive. Emerald Expert Briefings. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OXAN-DB251716/full/html adresinden erişildi.
 • Arnold, C. (2020). Why the U.S. Coronavirus Testing Failures were Inevitable. Science. 6 Haziran 2020 tarihinde https://www.nationalgeographic.com/science/2020/03/why-united-states-coronavirus-testing-failures-were-inevitable/ adresinden erişildi.
 • Ayvaz, E. M., Alboğa, İ. (2020). “Almanya’nın Koronavirüs Salgınına Karşı Mücadelesi”, SETA Perspektif, Sayı, 265. https://setav.org/assets/uploads/2020/04/P265.pdf erişim tarihi: 04/06/2020.
 • Baker, M. G., Kvalsvig, A., Verrall, A. J., Telfar-Barnard, L. ve Wilson, N. (2020). New Zealand’s elimination strategy for the COVID-19 pandemic and what is required to make it work. The New Zealand Medical Journal (Online), 133(1512), 10–14.
 • BBC (2020). Trump Stands by China Lab Origin Theory for Virus. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52496098 adresinden erişildi.
 • BBC News. (2020). Brazil Removes Virus Data amid Rising Death Toll. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52952686 adresinden erişildi.
 • Blofield, M., Hoffmann, B., & Llanos, M. (2020). Assessing the Political and Social Impact of the COVID-19 Crisis in Latin America. (GIGA Focus Lateinamerika, 3). Hamburg: GIGA German Institute of Global and Area Studies - Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien, Institut für Lateinamerika-Studien. https://nbn-resolving.org/ urn:nbn:de:0168-ssoar-67260-7
 • Boburg, S., O’Harrow Jr., R., Satjia, N. ve Goldstein, A. (2020). Inside the Coronavirus Testing Failure: Alarm and Dismay among the Scientists who Sought to Help. Washington Post. https://www.washingtonpost.com/investigations/2020/04/03/coronavirus-cdc-test-kits-public-health-labs/ adresinden erişildi.
 • Budak, F. ve Korkmaz, Ş. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecine Yönelik Genel Bir Değerlendirme: Türkiye Örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 62-79.
 • Clark, D. (2020). Trump Suggests “Injection” of Disinfectant to Beat Coronavirus and “Clean” the Lungs. https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-suggests-injection-disinfectant-beat-coronavirus-clean-lungs-n1191216 adresinden erişildi.
 • Cousins, S. (2020). New Zealand Eliminates COVID-19. The Lancet, 395(10235), 1474.
 • Croteau, A.-M. ve Champoux-Paillé, L. (2020). Why Women Leaders are Excelling During the Coronavirus Pandemic. The Conversation. 6 Haziran 2020 tarihinde http://theconversation.com/why-women-leaders-are-excelling-during-the-coronavirus-pandemic-138098 adresinden erişildi.
 • Deep Knowledge Group. (12/04/2020). https://www.dkv.global/covid erişim tarihi: 05/06/2020. DW. (03/04/2020). “Anket: Korona Krizi Merkel’e Olan Güveni Artırdı” https://www.dw.com/tr/anket-korona-krizi-merkele-olan-güveni-artırdı/a-53003518 erişim tarihi: 05/06/2020.
 • Euronews. (2020). Trump’tan Covid-19’a Karşı Dev Paket: 6 Trilyon Dolar. Euronews. https://tr.euronews.com/2020/03/25/trump-covid-19-mucadele-icin-abd-tarihinin-en-buyuk-mali-paketini-aciklad-6-trilyon-dolar adresinden erişildi.
 • Euronews. (28/05/2020). “Germany's Angela Merkel Comes out Top in Leaders' Approval Poll for COVID-19 Crisis”, https://www.euronews.com/2020/05/28/germany-s-angela-merkel-comes-out-top-in-leaders-approval-poll-for-covid-19-crisis erişim tarihi: 03/06/2020.
 • Gibadlo, L. (2020). “The Government Gains: The German Political Scene during the COVİD-19 Pandemi”, The Polish Institute of International Affairs, No. 77(1507), 14 Nisan 2020, https://www.ceeol.com/search/gray-literature-detail?id=857273 erişim tarihi: 03/06/2020.
 • Hale, T., Petherick, A., Phillips, T., & Webster, S. (2020). “Variation in Government Responses to COVID-19” Version 4.0. Blavatnik School of Government Working Paper. April 7, 2020 www.bsg.ox.ac.uk/covidtracker erişim tarihi: 03/06/2020.
 • Henley, J. ve Roy, E. A. (2020). Are Female Leaders More Successful at Managing the Coronavirus Crisis? The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/apr/25/why-do-female-leaders-seem-to-be-more-successful-at-managing-the-coronavirus-crisis adresinden erişildi.
 • https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3582908
 • Jones, B. (2020). Coronavirus Death Toll is Heavily Concentrated in Democratic Congressional Districts. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/05/26/coronavirus-death-toll-is-heavily-concentrated-in-democratic-congressional-districts/ adresinden erişildi.
 • Kantar, G., Gülay, İ., & Kılcı, H. (2018). “Siyasal Krizler Karşısında Liderlerin Davranışları ve Ekonomiye Etkileri”, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 5 (1), Bahar, 5-19.
 • Lührmann, A., Edgell, B. A. ve Maerz, F., S. (2020). “Pandemic Backsliding: Does Covid-19 Put Democracy at Risk?” V-Dem Institute, No.23. https://www.v-dem.net/media/filer_public/52/eb/52eb913a-b1ad-4e55-9b4b-3710ff70d1bf/pb_23.pdf erişim tarihi: 07/06/2020.
 • Mabey, C. ve Morrell, K. (2011). Leadership in Crisis:‘Events, My Dear Boy, Events’. Leadership, 7(2), 105–117.
 • McCarthy, T. ve Greve, J. E. (2020). Trump is Taking Hydroxychloroquine, White House Confirms. The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/19/trump-hydroxychloroquine-covid-19-white-house adresinden erişildi.
 • Miller, Z. ve Masaro, L. (2020). Trump Says ‘No Rush’ for More U.S. Financial Aid Despite 20M Job Losses Last Month. Global News. https://globalnews.ca/news/6924304/coronavirus-trump-economy-spending/ adresinden erişildi.
 • Narlikar, Amrita (2020). “The Good, the Bad, and the Ugly: Germany’s Response to the COVID-19 Pandemic,” ORF Special Report No. 108, May 2020, Observer Research Foundation. https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2020/05/ORF_SpecialReport_108_Germany-COVID19_NEW-21May.pdf erişim tarihi: 30/05/2020.
 • Ortega, F., Orsini, M. (2020). “Governin COVID in Brazil: Dissecting the Ableist and Reluctant Authoritarian”, http://somatosphere.net/2020/governing-covid-in-brazil-dissecting-the-ableist-and-reluctant-authoritarian.html/ erişim tarihi: 02/06/2020.
 • Page, S. (2020). Trump vs. Fauci: Messages Conflict on Coronavirus, Readiness to Reopen. 3 Haziran 2020 tarihinde https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/05/12/trump-vs-fauci-messages-conflict-coronavirus-readiness-reopen/3116579001/ adresinden erişildi.
 • Pennycook, G., McPhetres, J., Bago, B. ve Rand, D. (2020). Predictors of Attitudes and Misperceptions about COVID-19 in Canada, the UK, and the USA.
 • Pfrimer, M. H., & Barbosa Jr, R. (2020). Brazil’s war on COVID-19: Crisis, not conflict—Doctors, not generals. Dialogues in Human Geography. https://doi.org/10.1177/2043820620924880
 • Picheta, R. ve Yeung, J. (2020). Trump Announced the US will Pull out of the WHO. What does that Actually Mean? CNN. https://www.cnn.com/2020/05/19/us/trump-who-funding-threat-explainer-intl/index.html adresinden erişildi.
 • Pilkington, E. ve McCarthy, T. (2020). The Missing Six Weeks: How Trump Failed the Biggest Test of His Life. The Guardian. https://www.theguardian.com/us-news/2020/mar/28/trump-coronavirus-politics-us-health-disaster adresinden erişildi.
 • Richter, K. (2020). How New Zealand Beat the Coronavirus. POLITICO. 3 Haziran 2020 tarihinde https://www.politico.eu/article/kiwis-vs-coronavirus-new-zealand-covid19-restrictions-rules/ adresinden erişildi.
 • Silva, T. C., Anghinoni, L., & Zhao, L. (2020) Quantitative Analysis of the Effectiveness of Public Health Measures on COVID-19 Transmission. The Preprint Server for Health Science. doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.15.20102988 Stewart, E. (2020). George Floyd and the Cascade of Crises in Black America. Vox. https://www.vox.com/covid-19-coronavirus-economy-recession-stock-market/2020/6/1/21276909/george-floyd-police-coronavirus-crisis-minnesota-unemployment-protests adresinden erişildi.
 • Struye de Swielande, T. (2020). Trump and Covid-19: The Arrogance of Ignorance ( No: 68). CECRI. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:229759
 • T24. (2020). ABD Adalet Bakanı Barr: Eylemlerde Dış Mihraklar Rol Oynuyor. https://t24.com.tr/haber/abd-adalet-bakani-barr-eylemlerde-dis-mihraklar-rol-oynuyor,882556 adresinden erişildi.
 • Tanno, S. (2020). Trump will Lose 2020 Election by a Landslide, New Model Predicts. Mail Online. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8343453/Trump-lose-2020-election-landslide-new-model-predicts.html adresinden erişildi.
 • Wilson, S. (2020). Pandemic Leadership: Lessons from New Zealand’s Approach to COVID-19. Leadership, 1-15.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gözde Müşerref GEZGÜÇ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye


Duygu DUMAN Bu kişi benim
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 7

Kaynak Göster

APA
GEZGÜÇ, G. M., & DUMAN, D. (2020). PANDEMİYLE MÜCADELE VE SİYASİ LİDERLERİN TUTUMLARI: ABD, ALMANYA, BREZİLYA VE YENİ ZELANDA KARŞILAŞTIRMASI. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(7), 253-275.