Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EFFECTS OF LEARNING ORGANIZATION PRACTICES ON EDUCATION SECTOR AND APPROACHES OF TEACHERS TO APPLICATIONS: İSTANBUL CASE

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 2, 1 - 15, 30.04.2021

Öz

In this study, it is aimed to determine the effect of learning organization practices on education sector and to determine how teachers approach to their learning organization. In the study, data were collected from 1000 people who were working as teachers in 39 different districts of Istanbul with simple random sampling method and their data were analyzed with STATA 11.0 program. As a result of the research, it was understood that the general scores related to the five discipline applications of Senge showed a significant difference according to the teachers' experiences and branches. On the other hand, it was found that the general scores on five disciplinary applications did not show a significant difference according to the gender, marital status, age and working place districts.

Kaynakça

 • Akgemci, T. (1999). “Sanayi Ötesi Toplum ve Öğrenen Organizasyonlar”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 59-71.
 • Arıoğlu, E. (2006). Toplumsal Değişimin Dinamikleri. Ankara: Yeni Reform Yayıncılık.
 • Confessore, S. J. (1997). “Building a Learning Organization: Communities of Practice, Self-Directed Learning and Continuing Medical Education”, The Journal of Continuing Education in The Health Professions, 5-11.
 • Garvin, D. A. (2000). Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work. Boston: Harvard Business School Press.
 • Heck, R. H. & Hallinger, P. (2005). “The Study of Educational Leadership and Management”, Educational Management Administration & Leadership, 229-244.
 • Hiebert, M. & Klatt, B. (2001). The Encyclopedia of Leadership. New York: The McGraw-Hill Companies Permissions Deparment.
 • Korkmaz, M. (2008). “Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Öğrenen Örgüt Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Nicel Bir Araştırma”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 75-98.
 • Lewis, N. B. (2008). “Universities As Learning Organizations: Implications and Challenges”, Educational Research and Review, 289-293.
 • Mert, M. (2016). Yatay Kesit Veri Analizi Bilgisayar Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Najafbagy, R. & Doroudi, H. (2010). “Model of Learning Organization in Broadcasting Organization of Islamic Republic of Iran”, Serbian Journal of Management, 213-225.
 • Plessis, D., Plessis, M. & Millett, B. (1999). “Developing a Learning Organization: A Case Study”, Journal of Management Practice, 71-94.
 • Senge, P. M. (2016). Beşinci Disiplin. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Toplu, D. & Akça, M. (2013). “Öğrenen Organizasyonun Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 221-235.
Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 2, 1 - 15, 30.04.2021

Öz

Kaynakça

 • Akgemci, T. (1999). “Sanayi Ötesi Toplum ve Öğrenen Organizasyonlar”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 59-71.
 • Arıoğlu, E. (2006). Toplumsal Değişimin Dinamikleri. Ankara: Yeni Reform Yayıncılık.
 • Confessore, S. J. (1997). “Building a Learning Organization: Communities of Practice, Self-Directed Learning and Continuing Medical Education”, The Journal of Continuing Education in The Health Professions, 5-11.
 • Garvin, D. A. (2000). Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work. Boston: Harvard Business School Press.
 • Heck, R. H. & Hallinger, P. (2005). “The Study of Educational Leadership and Management”, Educational Management Administration & Leadership, 229-244.
 • Hiebert, M. & Klatt, B. (2001). The Encyclopedia of Leadership. New York: The McGraw-Hill Companies Permissions Deparment.
 • Korkmaz, M. (2008). “Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Öğrenen Örgüt Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Nicel Bir Araştırma”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 75-98.
 • Lewis, N. B. (2008). “Universities As Learning Organizations: Implications and Challenges”, Educational Research and Review, 289-293.
 • Mert, M. (2016). Yatay Kesit Veri Analizi Bilgisayar Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Najafbagy, R. & Doroudi, H. (2010). “Model of Learning Organization in Broadcasting Organization of Islamic Republic of Iran”, Serbian Journal of Management, 213-225.
 • Plessis, D., Plessis, M. & Millett, B. (1999). “Developing a Learning Organization: A Case Study”, Journal of Management Practice, 71-94.
 • Senge, P. M. (2016). Beşinci Disiplin. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Toplu, D. & Akça, M. (2013). “Öğrenen Organizasyonun Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 221-235.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökhan Oruç Önalan 0000-0002-6290-414X

Canan Yıldıran

Oya Önalan

Zehra Tan

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Önalan, G. O., Yıldıran, C., Önalan, O., Tan, Z. (2021). EFFECTS OF LEARNING ORGANIZATION PRACTICES ON EDUCATION SECTOR AND APPROACHES OF TEACHERS TO APPLICATIONS: İSTANBUL CASE. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(2), 1-15.