Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MAKEDONYA SORUNU VE YUNANİSTAN’IN İSİM UZLAŞMAZLIĞI

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 3, 59 - 68, 16.06.2017

Öz

Bu makalede; Yunanistan’ın, 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Makedonya Cumhuriyeti’ni neden anayasal adı ile tanımamakta olduğunu, Yunan makamların gerek- çelerini, olayların tarihsel gelişimini, Makedonya’nın komşu ülkelerle olan ilişkilerini, ülkelerin coğrafi sınırlarını, Birleşmiş Milletler, NATO ve AB’nin Yunan diplomasisinin etkisiyle Makedonya Cumhuriyetine ve halkına karşı yaptığı haksızlıklar anlatılacaktır. 

Kaynakça

  • KAYNAKÇA Alexander The Great. (2014, 12 20). History of Macedonia: http://www.historyofmacedonia.org/ AncientMacedonia/AlexandertheGreat.html adresinden alındı Alp, İ. (2002). Makedonya Üzerindeki Mücadeleler ve Makedonya Cumhuriyeti. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 71-90). Ankara: ASAM. Aras, D. (2002). Yunanistan’daki Slav-Makedon Azınlığı ve Sorunları. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 91-108). Ankara: ASAM. CIA. (2015, 4 30). Macedonia. The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/mk.html adresinden alındı 68 Sayı : 3 Yıl: 2015 Demir, A. (tarih yok). Yunanistan’ın İsim İnadı. 12 22, 2014 tarihinde Batı Trakya Türkleri Resmi Sitesi: http://www.batitrakya.org/kose-yazilari/ayhan-demir/yunanistanin-isim-inadi.html adresinden alındı Frusetta, J. (2006). Bulgaria’s Macedonia: Nation-Building and State Building, Centralization and Autonomy in Pirin Macedonia, 1903-1952. Maryland: University of Maryland College Park. Hatipoğlu, M. (2002). Makedon Diasporası: Ege Makedonlarının Diasporasına Tarihsel ve Güncel Bir Bakış. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 109-118). Ankara: ASAM. Karatay, O. (2002). Orta Çağ’da Makedonya: Bir Siyasi Coğrafyanın Süreklilik Öyküsü. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 1-26). Ankara: ASAM. Kut, Ş. (2005). Balkanlar’da Kimlik ve Egemenlik. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Kutlay, M. (2012, Temmuz). Makedonya Sorunu: Bu Sükunet Devam Eder mi? USAK Analist, s. 12-13. Pout, D. (2014). The Promise of a Name: Identity, Difference, and Political Movement in Macedonia. Yayınlanmamış Doktora Tezi: Arizona State University. Saatçi, M. B. (2002). Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Makedonya Sorunu. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 45-70). Ankara: ASAM. Tekin, C. (2013, 11 21). İsim Tartışması Anlamlı mı? 12 22, 2014 tarihinde Yeni Mesaj: http:// www.yenimesaj.com.tr/?artikel,12007833/ adresinden alındı Türbedar, E. (2011, 8 22). Üsküp 2014: Makedon Kimliğinin Uyanışı. Tepav Günlük. http://www. tepav.org.tr/tr/kose-yazisi-tepav/s/2644 adresinden alındı Uzgel, İ. (2001). Makedonya Sorunu. B. Oran içinde, Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (s. 504). İstanbul: İletişim. Ürer, L. (2012). Kimlik Tartışmalarında Politik Bir Özne Olarak Makedonya. Y. Okay, & T. Babalı içinde, Türkiye-Makedonya İlişkileri (s. 71-88). İstanbul: Doğu Kitabevi. Yarcı, G. (2013, Ocak). Osmanlı Diplomasisinde Makedonya Meselesi (1876-1913). Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, 4(1), s. 76-114. 12 22, 2014 tarihinde http://www.esbadergisi. com/images/sayi6/osmanli-yarci-esba-6.-sayi-son.pdf adresinden alındı

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 3, 59 - 68, 16.06.2017

Öz

Kaynakça

  • KAYNAKÇA Alexander The Great. (2014, 12 20). History of Macedonia: http://www.historyofmacedonia.org/ AncientMacedonia/AlexandertheGreat.html adresinden alındı Alp, İ. (2002). Makedonya Üzerindeki Mücadeleler ve Makedonya Cumhuriyeti. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 71-90). Ankara: ASAM. Aras, D. (2002). Yunanistan’daki Slav-Makedon Azınlığı ve Sorunları. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 91-108). Ankara: ASAM. CIA. (2015, 4 30). Macedonia. The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/mk.html adresinden alındı 68 Sayı : 3 Yıl: 2015 Demir, A. (tarih yok). Yunanistan’ın İsim İnadı. 12 22, 2014 tarihinde Batı Trakya Türkleri Resmi Sitesi: http://www.batitrakya.org/kose-yazilari/ayhan-demir/yunanistanin-isim-inadi.html adresinden alındı Frusetta, J. (2006). Bulgaria’s Macedonia: Nation-Building and State Building, Centralization and Autonomy in Pirin Macedonia, 1903-1952. Maryland: University of Maryland College Park. Hatipoğlu, M. (2002). Makedon Diasporası: Ege Makedonlarının Diasporasına Tarihsel ve Güncel Bir Bakış. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 109-118). Ankara: ASAM. Karatay, O. (2002). Orta Çağ’da Makedonya: Bir Siyasi Coğrafyanın Süreklilik Öyküsü. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 1-26). Ankara: ASAM. Kut, Ş. (2005). Balkanlar’da Kimlik ve Egemenlik. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Kutlay, M. (2012, Temmuz). Makedonya Sorunu: Bu Sükunet Devam Eder mi? USAK Analist, s. 12-13. Pout, D. (2014). The Promise of a Name: Identity, Difference, and Political Movement in Macedonia. Yayınlanmamış Doktora Tezi: Arizona State University. Saatçi, M. B. (2002). Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Makedonya Sorunu. M. Hatipoğlu içinde, Dünden Bugüne Makedonya Sorunu (s. 45-70). Ankara: ASAM. Tekin, C. (2013, 11 21). İsim Tartışması Anlamlı mı? 12 22, 2014 tarihinde Yeni Mesaj: http:// www.yenimesaj.com.tr/?artikel,12007833/ adresinden alındı Türbedar, E. (2011, 8 22). Üsküp 2014: Makedon Kimliğinin Uyanışı. Tepav Günlük. http://www. tepav.org.tr/tr/kose-yazisi-tepav/s/2644 adresinden alındı Uzgel, İ. (2001). Makedonya Sorunu. B. Oran içinde, Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (s. 504). İstanbul: İletişim. Ürer, L. (2012). Kimlik Tartışmalarında Politik Bir Özne Olarak Makedonya. Y. Okay, & T. Babalı içinde, Türkiye-Makedonya İlişkileri (s. 71-88). İstanbul: Doğu Kitabevi. Yarcı, G. (2013, Ocak). Osmanlı Diplomasisinde Makedonya Meselesi (1876-1913). Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, 4(1), s. 76-114. 12 22, 2014 tarihinde http://www.esbadergisi. com/images/sayi6/osmanli-yarci-esba-6.-sayi-son.pdf adresinden alındı

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Mustafa DURMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { assam358461, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2017}, volume = {2}, number = {3}, pages = {59 - 68}, title = {MAKEDONYA SORUNU VE YUNANİSTAN’IN İSİM UZLAŞMAZLIĞI}, key = {cite}, author = {Durmaz, Mustafa} }
APA Durmaz, M. (2017). MAKEDONYA SORUNU VE YUNANİSTAN’IN İSİM UZLAŞMAZLIĞI . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (3) , 59-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/32282/358461
MLA Durmaz, M. "MAKEDONYA SORUNU VE YUNANİSTAN’IN İSİM UZLAŞMAZLIĞI" . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2017 ): 59-68 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/32282/358461>
Chicago Durmaz, M. "MAKEDONYA SORUNU VE YUNANİSTAN’IN İSİM UZLAŞMAZLIĞI". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2017 ): 59-68
RIS TY - JOUR T1 - MAKEDONYA SORUNU VE YUNANİSTAN’IN İSİM UZLAŞMAZLIĞI AU - Mustafa Durmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 68 VL - 2 IS - 3 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi MAKEDONYA SORUNU VE YUNANİSTAN’IN İSİM UZLAŞMAZLIĞI %A Mustafa Durmaz %T MAKEDONYA SORUNU VE YUNANİSTAN’IN İSİM UZLAŞMAZLIĞI %D 2017 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Durmaz, Mustafa . "MAKEDONYA SORUNU VE YUNANİSTAN’IN İSİM UZLAŞMAZLIĞI". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 3 (Haziran 2017): 59-68 .
AMA Durmaz M. MAKEDONYA SORUNU VE YUNANİSTAN’IN İSİM UZLAŞMAZLIĞI. ASSAM-UHAD. 2017; 2(3): 59-68.
Vancouver Durmaz M. MAKEDONYA SORUNU VE YUNANİSTAN’IN İSİM UZLAŞMAZLIĞI. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2017; 2(3): 59-68.
IEEE M. Durmaz , "MAKEDONYA SORUNU VE YUNANİSTAN’IN İSİM UZLAŞMAZLIĞI", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, c. 2, sayı. 3, ss. 59-68, Haz. 2017

18484184841447414475    14480    14481   14482