Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETİM PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMESİNDE MOTİVASYONUN ROLÜ

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, 24 - 42, 25.12.2017

Öz

Bu çalışma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde çalışan öğretim elemanlarının performansını artırmak için motivasyonun rolünü belirlemeyi amaçlanmıştır. Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde uygulanan motivasyon sistemi hakkında akademisyenlerin görüşlerine başvurulması amacıyla anket uygulamıştır. Motivasyon hakkında bilgi almak için, belli bir oranda farklı kademelerdeki akademisyenlerden yararlanılmıştır. Araştırmada 115 akademisyenin görüşünden faydalanılmıştır. Yapılan 115 anketin %87’sinden dönüş alınmıştır. Araştırmanın veri analizinde SPSS programı kullanılmıştır.

Yapılan anket, maddi ve manevi motivasyonun akademisyelerin performansına etkilerini saptamayı amaç edinmiştir. Bu araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, tek başına değerlendirildiğinde; maddi motivasyonun akademiyenlerin öğretim performansına etkisinin olduğunu, bununla birlikte, manevi motivasyonun etkisinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Maddi ve manevi motivasyon birlikte değerlendirildiğinde, maddi motivasyonun anlamlı bir etkisinin olmadığı, manevi motivasyonun ise etkisinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, maddi ve manevi motivasyona ilaveten, maaşın akademisyenin tüm ihtiyaçlarını karşılamadığı, akademisyenlerin aldığı maaşın yaptığı işe yeterli olmadığı, işteki terfi sistemi ve maaş artırımının yeterli olmadığı ve akademisyenlerin çoğunluğunun idari görevlerde yer almak istemedikleri yapılan analizler sonucu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • KAYNAKÇA Avadalla, M. T. İ. (2011-2012). “İşçilerin İş Tatminini Gerçekleştirmesinde Motivasyonun Etkisi ve Rolü”, Danimarka'daki Arap Akademi Kurumu, Yüksek Lisans Fakültesi, İşletme ve İktisad Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Danimarka, (Orijinal;توفيق ابراهيم عوض الله، ميرفت، أثر التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين، الأكاديمية العربية بالدنمارك، أطروحة ماجستير، كلية الدراسات العليا، قسم الإدارة والاقتصاد، 2011، 2012 ) Elakş, A. Halil M. (2007). “Gazze'deki Filistin Bakanlıklarında İş Performansının Geliştirmesinde Motivasyon ve Ödül Sisteminin Etkisi”, İslami Üniversitesi, Ticaret Fakültesi, İşletme bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Filistin, Gazze. (Orijinal;خليل محمد العكش، علاء ، نظام الحوافز والمكافآت وأثره في تحسين الأداء الوظيفي في وزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أطروحة ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية التجارة، قسم إدارة الأعمال، فلسطين، غزة، 2007 ) Elammac, H. (2003). “Organizasyon Faktölerinin, (Ulusal Muhafız) – Tıbbi Kral Abdulaziz İlindeki İşçilerin İş Peformansıyla İlişkisi”, Arap Gövenlik Bilimleri Nayif Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Su'udi Arabistan, Riyad. (Orijinal; العماج، حمود بن مطلق،علاقة العوامل التنظيمية بالأداء الوظيفي للعاملين في مدينة الملك عبد العزيز الطبية - الحرس الوطني، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، الرياض، 2003) Elcirid, A. B. M. (2007). “Elcof Bölgesinin Emniyyet Merkezindeki İşçilerin İş Tatminini Gerçekleştirmesinde Motivasyonun Rolü” Arap Gövenlik Bilimleri Nayif Üniversitesi, Yüksek Lisans Fakültesi, İşletme Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Suudi Arabistan. (Orijinal;الجريد، عارف بن ماطل ، التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بشرطة منطقة الجوف، أطروحة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم إدارة الأعمال، 2007 ) Elhaleybe, G. H. O. (2013). Ürdün'deki Kamu Sektörünün Kurumlarındaki İşçilerin Performansını Geliştirmesinde Motivasyonun Etkisi, Orta Doğu Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Urdun. (Orijinal;حسن عودة الحلايبة، غازي ، أثر الحوافز في تحسين الأداء لدي العاملين في مؤسسات القطاع العام في الأردن، أطروحة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، 2013 ) Elharbi, A., (2003). “İdari Kontrolünün, Performansın Etkinliğiyle İlişkisi”, Arap Gövenlik Bilimleri Nayif Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Su'udi Arabistan, Riyad. (Orijinal; الحربي، أحمد بن صالح بن هليل،الرقابة الإدارية وعلاقتها بكفاءة الأداء، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة ماجستير، المملكة العربية السعودية، الرياض،2003) Elnemyen, A. (2003). “İdari Kontrolün, Gövenlik Kurumlardaki İş Performansıyla İlişkisi”, Arap Gövenlik Bilimleri Nayif Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Su'udi Arabistan, Riyad. (Orijinal; الوظيفي في الأجهزة الأمنية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة ماجستير، المملكة العربية السعودية، الرياض، 2003 ) Elticani, Y. M. E. “Mekke'deki Sanayi Sektöründeki Kurumların İşçilerinin İş Tatminini Gerçekleştirmesinde Motivasyonun Etkisi”, Yüksek Öğretim için Arabi İngiltaralı Akademi Kurumu. (Orijinal;يوسف، محمد الحسن التيجاني، التحفيز وأثره في تحقيق الرضاء الوظيفي لدى العاملين في منشآت القطاع الصناعي بالمدينة الصناعية بمكة المكرمة، أطروحة ماجستير، الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي ) Feyruz, B. (2009-2010). “Küçük ve Orta Boylu Kurumlardaki İşçilerin Motivasyonunda İş Hayatındaki Yönetimin Rolü”, Farhat Abbas Üniversitesi, İktisadi Bilimler Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, Cezayir, Stif. (Orijinal;فيروز، بوزورين ، دور إدارةالحياة الوظيفية في تحفيز العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطروحة ماجستير، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة فرحات عباس، سطيف، كلية العلوم الاقتصادية وعلو التسيير، 2009 – 2010) Genç, N. (1990). “Kamu ve Özel Sektör Yöneticilerinin “Astların Motivasyonu” Açısından Degerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi S.B.E. Doktora Tezi. İbiş, R. (2010). “Total Kalite Yönetiminin Uygulamasını, Bankadaki İdari Performansının Geliştirmesinde Rolü”, Halep Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Suriye, Halep. (Orijinal;إيبش، راسم،دور تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تطوير الأداء الإداري المصرفي، جامعة حلب، كلية الاقتصاد، رسالة ماجستير، سورية، 2010) Kantar, H. (2010). İşletmede Motivasyon, 2. Baskı, Kumsaati Yayınları, İstanbul. Karaali, A. (2005). “Personelin Motivasyonu Üzerinde Lider Yöneticinin Rolü”, A.Ü. Soysal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Anabilim Dalı, Dönem Projesi, Ankara. Karyuti, M. E. (2004). Yönetim İlkeleri (Teorilersi, Operasyonları, Görevleri), Vail Yayınevi, Amman, Urdun. (Orijinal;القريوتي، محمد القاسم، مبادئ الإدارة (النظريات، العمليات، الوظائف)، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2004 ) Kelli B. (2012). “A Study of Motivation: How to Get Your Employees Moving”, SPEA Honors Thesis Spring 2012, Indiana University. Salih, R. (2011). “İşçilerin Motiasyon Düzeylerine İdari Liderliğinin Yönteminin Etkisi”, Basra Üniversitesi, İktisad ve İdari Bilimler Fakültesi, Kalij İktisadcı Dergisi, 19. (Orijinal;صالح، رشا مهدي ، تأثير أنماط القيادة الإدارية في مستوى تحفيز العاملين، جامعة البصرة، كلية الإدارة والاقتصاد، مجلة الاقتصادي الخليجي العدد - 19، 2011) Selim, İ. (2006). “Organizasyon Kültürünün, İnsan Kaynaklarının Performansına Etkisi”, Muhemmed Bu Dıyaf Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Cezayir, Elimsile. (Orijinal;سالم، إلياس،تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشرية، جامعة محمد بو ضياف، رسالة ماجستير، الجزائر، المسيلة، 2006 Semerci, A. (2005). “İş Motivasyonu ve Snuçlaarı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banksı'nda Bir Uygulama”, Uzmanlık yeterlilik tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İnsan Kaynakları Gene Müdürlüğü, Ankara. Jafari S. (2012). “Motivation, Its Types, and Its Impacts in Language Learning, School of Languages, Literacies and Translation Universiti Sains Malaysia”, International Journal of Business and Social Science , Vol. 3 No. 24 [Special Issue – December 2012], Malaysia. Siprine, M. (2008). “İş Stresinin, Üniversite Hocalarının Performansına Etkisi”, Elhaj Elhıdır Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Cezayir. (Orijinal;سبرينة، مانع،ضغوط العمل وأثرها على أداء الأساتذة الجامعيين، جامعة الحاج لخضر، رسالة ماجستير، الجزائر، 2007 – 2008 ) Ünlü, S., Eroğlu, E., Gökdağ, R. ve Ergüven, S. (2013). “İş ve Yaşamda Motivasyon”, 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3022, Açıköğretim Fakültesi yayını No: 1974, Eskişehir. Yair R. (2011). “Motivating Public Sector Employees”, Hertie School of Governance – Working Papers, No. 60.

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, 24 - 42, 25.12.2017

Öz

Kaynakça

  • KAYNAKÇA Avadalla, M. T. İ. (2011-2012). “İşçilerin İş Tatminini Gerçekleştirmesinde Motivasyonun Etkisi ve Rolü”, Danimarka'daki Arap Akademi Kurumu, Yüksek Lisans Fakültesi, İşletme ve İktisad Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Danimarka, (Orijinal;توفيق ابراهيم عوض الله، ميرفت، أثر التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين، الأكاديمية العربية بالدنمارك، أطروحة ماجستير، كلية الدراسات العليا، قسم الإدارة والاقتصاد، 2011، 2012 ) Elakş, A. Halil M. (2007). “Gazze'deki Filistin Bakanlıklarında İş Performansının Geliştirmesinde Motivasyon ve Ödül Sisteminin Etkisi”, İslami Üniversitesi, Ticaret Fakültesi, İşletme bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Filistin, Gazze. (Orijinal;خليل محمد العكش، علاء ، نظام الحوافز والمكافآت وأثره في تحسين الأداء الوظيفي في وزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أطروحة ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية التجارة، قسم إدارة الأعمال، فلسطين، غزة، 2007 ) Elammac, H. (2003). “Organizasyon Faktölerinin, (Ulusal Muhafız) – Tıbbi Kral Abdulaziz İlindeki İşçilerin İş Peformansıyla İlişkisi”, Arap Gövenlik Bilimleri Nayif Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Su'udi Arabistan, Riyad. (Orijinal; العماج، حمود بن مطلق،علاقة العوامل التنظيمية بالأداء الوظيفي للعاملين في مدينة الملك عبد العزيز الطبية - الحرس الوطني، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، الرياض، 2003) Elcirid, A. B. M. (2007). “Elcof Bölgesinin Emniyyet Merkezindeki İşçilerin İş Tatminini Gerçekleştirmesinde Motivasyonun Rolü” Arap Gövenlik Bilimleri Nayif Üniversitesi, Yüksek Lisans Fakültesi, İşletme Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, Suudi Arabistan. (Orijinal;الجريد، عارف بن ماطل ، التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بشرطة منطقة الجوف، أطروحة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم إدارة الأعمال، 2007 ) Elhaleybe, G. H. O. (2013). Ürdün'deki Kamu Sektörünün Kurumlarındaki İşçilerin Performansını Geliştirmesinde Motivasyonun Etkisi, Orta Doğu Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Urdun. (Orijinal;حسن عودة الحلايبة، غازي ، أثر الحوافز في تحسين الأداء لدي العاملين في مؤسسات القطاع العام في الأردن، أطروحة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، 2013 ) Elharbi, A., (2003). “İdari Kontrolünün, Performansın Etkinliğiyle İlişkisi”, Arap Gövenlik Bilimleri Nayif Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Su'udi Arabistan, Riyad. (Orijinal; الحربي، أحمد بن صالح بن هليل،الرقابة الإدارية وعلاقتها بكفاءة الأداء، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة ماجستير، المملكة العربية السعودية، الرياض،2003) Elnemyen, A. (2003). “İdari Kontrolün, Gövenlik Kurumlardaki İş Performansıyla İlişkisi”, Arap Gövenlik Bilimleri Nayif Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Su'udi Arabistan, Riyad. (Orijinal; الوظيفي في الأجهزة الأمنية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، رسالة ماجستير، المملكة العربية السعودية، الرياض، 2003 ) Elticani, Y. M. E. “Mekke'deki Sanayi Sektöründeki Kurumların İşçilerinin İş Tatminini Gerçekleştirmesinde Motivasyonun Etkisi”, Yüksek Öğretim için Arabi İngiltaralı Akademi Kurumu. (Orijinal;يوسف، محمد الحسن التيجاني، التحفيز وأثره في تحقيق الرضاء الوظيفي لدى العاملين في منشآت القطاع الصناعي بالمدينة الصناعية بمكة المكرمة، أطروحة ماجستير، الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي ) Feyruz, B. (2009-2010). “Küçük ve Orta Boylu Kurumlardaki İşçilerin Motivasyonunda İş Hayatındaki Yönetimin Rolü”, Farhat Abbas Üniversitesi, İktisadi Bilimler Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi, Cezayir, Stif. (Orijinal;فيروز، بوزورين ، دور إدارةالحياة الوظيفية في تحفيز العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطروحة ماجستير، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة فرحات عباس، سطيف، كلية العلوم الاقتصادية وعلو التسيير، 2009 – 2010) Genç, N. (1990). “Kamu ve Özel Sektör Yöneticilerinin “Astların Motivasyonu” Açısından Degerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi S.B.E. Doktora Tezi. İbiş, R. (2010). “Total Kalite Yönetiminin Uygulamasını, Bankadaki İdari Performansının Geliştirmesinde Rolü”, Halep Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Suriye, Halep. (Orijinal;إيبش، راسم،دور تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تطوير الأداء الإداري المصرفي، جامعة حلب، كلية الاقتصاد، رسالة ماجستير، سورية، 2010) Kantar, H. (2010). İşletmede Motivasyon, 2. Baskı, Kumsaati Yayınları, İstanbul. Karaali, A. (2005). “Personelin Motivasyonu Üzerinde Lider Yöneticinin Rolü”, A.Ü. Soysal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Anabilim Dalı, Dönem Projesi, Ankara. Karyuti, M. E. (2004). Yönetim İlkeleri (Teorilersi, Operasyonları, Görevleri), Vail Yayınevi, Amman, Urdun. (Orijinal;القريوتي، محمد القاسم، مبادئ الإدارة (النظريات، العمليات، الوظائف)، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2004 ) Kelli B. (2012). “A Study of Motivation: How to Get Your Employees Moving”, SPEA Honors Thesis Spring 2012, Indiana University. Salih, R. (2011). “İşçilerin Motiasyon Düzeylerine İdari Liderliğinin Yönteminin Etkisi”, Basra Üniversitesi, İktisad ve İdari Bilimler Fakültesi, Kalij İktisadcı Dergisi, 19. (Orijinal;صالح، رشا مهدي ، تأثير أنماط القيادة الإدارية في مستوى تحفيز العاملين، جامعة البصرة، كلية الإدارة والاقتصاد، مجلة الاقتصادي الخليجي العدد - 19، 2011) Selim, İ. (2006). “Organizasyon Kültürünün, İnsan Kaynaklarının Performansına Etkisi”, Muhemmed Bu Dıyaf Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Cezayir, Elimsile. (Orijinal;سالم، إلياس،تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشرية، جامعة محمد بو ضياف، رسالة ماجستير، الجزائر، المسيلة، 2006 Semerci, A. (2005). “İş Motivasyonu ve Snuçlaarı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banksı'nda Bir Uygulama”, Uzmanlık yeterlilik tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İnsan Kaynakları Gene Müdürlüğü, Ankara. Jafari S. (2012). “Motivation, Its Types, and Its Impacts in Language Learning, School of Languages, Literacies and Translation Universiti Sains Malaysia”, International Journal of Business and Social Science , Vol. 3 No. 24 [Special Issue – December 2012], Malaysia. Siprine, M. (2008). “İş Stresinin, Üniversite Hocalarının Performansına Etkisi”, Elhaj Elhıdır Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Cezayir. (Orijinal;سبرينة، مانع،ضغوط العمل وأثرها على أداء الأساتذة الجامعيين، جامعة الحاج لخضر، رسالة ماجستير، الجزائر، 2007 – 2008 ) Ünlü, S., Eroğlu, E., Gökdağ, R. ve Ergüven, S. (2013). “İş ve Yaşamda Motivasyon”, 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3022, Açıköğretim Fakültesi yayını No: 1974, Eskişehir. Yair R. (2011). “Motivating Public Sector Employees”, Hertie School of Governance – Working Papers, No. 60.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Birol ERKAN Bu kişi benim


Saleh ALMACHİ
0000-0001-5736-5009

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { assam369845, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2017}, volume = {4}, number = {9}, pages = {24 - 42}, title = {AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETİM PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMESİNDE MOTİVASYONUN ROLÜ}, key = {cite}, author = {Erkan, Birol and Almachi, Saleh} }
APA Erkan, B. & Almachi, S. (2017). AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETİM PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMESİNDE MOTİVASYONUN ROLÜ . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , 4 (9) , 24-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/33151/369845
MLA Erkan, B. , Almachi, S. "AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETİM PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMESİNDE MOTİVASYONUN ROLÜ" . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 (2017 ): 24-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/33151/369845>
Chicago Erkan, B. , Almachi, S. "AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETİM PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMESİNDE MOTİVASYONUN ROLÜ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 (2017 ): 24-42
RIS TY - JOUR T1 - AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETİM PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMESİNDE MOTİVASYONUN ROLÜ AU - Birol Erkan , Saleh Almachi Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 42 VL - 4 IS - 9 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETİM PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMESİNDE MOTİVASYONUN ROLÜ %A Birol Erkan , Saleh Almachi %T AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETİM PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMESİNDE MOTİVASYONUN ROLÜ %D 2017 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 4 %N 9 %R %U
ISNAD Erkan, Birol , Almachi, Saleh . "AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETİM PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMESİNDE MOTİVASYONUN ROLÜ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 / 9 (Aralık 2017): 24-42 .
AMA Erkan B. , Almachi S. AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETİM PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMESİNDE MOTİVASYONUN ROLÜ. ASSAM-UHAD. 2017; 4(9): 24-42.
Vancouver Erkan B. , Almachi S. AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETİM PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMESİNDE MOTİVASYONUN ROLÜ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2017; 4(9): 24-42.
IEEE B. Erkan ve S. Almachi , "AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETİM PERFORMANSLARINI GELİŞTİRMESİNDE MOTİVASYONUN ROLÜ", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, c. 4, sayı. 9, ss. 24-42, Ara. 2017

18484184841447414475    14480    14481   14482