Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GAZİANTEP'TE FAALİYETTE BULUNAN HALI İMALATI İŞLETMELERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞ TATMİNİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, 1 - 13, 25.12.2017

Öz

Psikolojik sözleşme ve iş tatmini kavramları örgütler açısından büyük öneme sahip olduğundan birçok araştırmacının ilgisini çekmiş ve önemli çalışmalara konu olmuştur. Bu kavramların temelini de insan (çalışan) faktörü oluşturmaktadır. Çünkü insan, tüm örgütlerin değişen ve gelişen bir ortamda ayakta kalabilmelerini sağlayan sonsuz bir kaynaktır. İnsanların işlerinden tatmin olmaları ve çalıştıkları örgüte sadakatle bağlı olmaları bu örgütün geleceği için büyük önem arz etmektedir.

Bu araştırmada, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren halı imalatı işletmeleri bünyesinde çalışan bireylerin psikolojik sözleşme algıları ile iş tatmini düzeyleri arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bu bağlamda, halı imalatı işletmeleri arasından rastgele seçilen firmalarda çalışan kişilere anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda iş tatmininin psikolojik sözleşme üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, çalışanların gelir ve medeni durumları ile iş tatminleri arasında anlamlı bir fark tespit edilemezken (p>0,05); cinsiyetleri ile iş tatminleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0,05).

Kaynakça

 • KAYNAKLAR
 • Anderson, N. ve Schalk, R. (1998). “The Psychological Contract in Retrospect and Prospect”. Journal of Organizational Behavior, 19, 637-647.
 • Argyris, C. (1960), Understanding Organizational Behavior, 3. Baskı, Dorsey Pres, Homewood, Illinois.
 • Aytaç, S. (2001). “Örgütsel Davranış Açısından Kişiliğin Önemi”, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 1(3).
 • Bayraktaroğlu, S. ve Mesci, M. (2010), “Örgütlerde Psikolojik Sözleşme İle İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir Devlet Üniversitesi Örneği”, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildirileri, 6-8 Mayıs, Zonguldak.
 • Benligiray, S. (2007). Ücret Yönetimi. İstanbul: Betaş Basım Yayım Dağıtım.
 • Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, (2014), “Makine Halısı Sektör Envanteri”, Gaziantep.
 • Izgar, H. (2008). “Okul Yöneticilerinde İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık”, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: 317-318.
 • İyigün, N.Ö. ve Çetin, C. (2012). “Psikolojik Kontratın Örgütsel Sapma Üzerindeki Etkisi ve İlaç Sektöründe Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(37): 15-29.
 • Keser, A. (2002). “Çalışma Yaşamında Farklı Bir Yaklaşım: Psikolojik Akit.” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 5(17): 9-13.
 • Levinson, H. H. J. Mandl, K. J. Munden, C. R. Price and C. M. Solley, Men, Management, and Mental Health, Harvard University Press, Cambridge, 1962.
 • Morrison, E.W. ve Robinson, S. (1997), “When Employees Feel Betrayed: A Model of How Psychological Contract Violation Develops.”, Academy of Management Review, 22(1):227-228.
 • Öcal, Ö. (2008). İş-Aile Çatışması, İş Tatmini Ve Yaşam Tatmini İlişkisini Belirlemeye Yönelik Tekstil İşletmesi Çalışanlarında Bir Araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya. Özgen, Mimaroğlu, H. ve Özgen, H. (2010). “Psikolojik Sözleşme ve Boyutlarının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkileri: Tıbbi Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma.” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1):1-19.
 • Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2000). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Saylı, H. (2003). Örgütsel Değişimde Psikolojik Sözleşme İhlalleri Ve Bir Uygulama Örneği. Doktora tezi, Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Schein, E.H. (1978), Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs, Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Sharpe, A. (2015), “The Pschological Contract in a Changing Work Environment”, http://www.researchgate.net/publication/242599996_The_psychological_contract_in_a_changing_work_environment (Erişim Tarihi: 03.02.2015).
 • TİM, (2015), "İhracat İthalat Rakamları” http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari-tablolar.html ( Erişim Tarihi: 03.04.2015).
 • Turnley, H.W. ve Feldman, C.D. (2000). “ReExamining The Effects of Psychological Contract Violations: Unmet Expectations and Job Dissatisfaction As Mediator.” Journal of Organizational Behavior, 21(1):25-42.
 • Tükeltürk, Ş.A., Perçin, N.Ş. ve Güzel, B. (2009), “Örgütlerde Psikolojik Kontrat İhlalleri ve Sinizm İlişkisi: 4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs, Eskişehir.
 • Weiers, R. (2008). Introduction to Business Statistics, South Western Cenage Learning, 7th. Edition.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Hasan MEMİŞ


Mehmet Selim DİKİCİ
0000-0001-7937-7772

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { assam369850, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {GAZİANTEP'TE FAALİYETTE BULUNAN HALI İMALATI İŞLETMELERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞ TATMİNİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Memiş, Hasan and Dikici, Mehmet Selim} }
APA Memiş, H. & Dikici, M. S. (2017). GAZİANTEP'TE FAALİYETTE BULUNAN HALI İMALATI İŞLETMELERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞ TATMİNİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , 4 (9) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/33151/369850
MLA Memiş, H. , Dikici, M. S. "GAZİANTEP'TE FAALİYETTE BULUNAN HALI İMALATI İŞLETMELERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞ TATMİNİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 (2017 ): 1-13 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/33151/369850>
Chicago Memiş, H. , Dikici, M. S. "GAZİANTEP'TE FAALİYETTE BULUNAN HALI İMALATI İŞLETMELERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞ TATMİNİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 (2017 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - GAZİANTEP'TE FAALİYETTE BULUNAN HALI İMALATI İŞLETMELERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞ TATMİNİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Hasan Memiş , Mehmet Selim Dikici Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 4 IS - 9 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi GAZİANTEP'TE FAALİYETTE BULUNAN HALI İMALATI İŞLETMELERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞ TATMİNİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Hasan Memiş , Mehmet Selim Dikici %T GAZİANTEP'TE FAALİYETTE BULUNAN HALI İMALATI İŞLETMELERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞ TATMİNİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 4 %N 9 %R %U
ISNAD Memiş, Hasan , Dikici, Mehmet Selim . "GAZİANTEP'TE FAALİYETTE BULUNAN HALI İMALATI İŞLETMELERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞ TATMİNİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 / 9 (Aralık 2017): 1-13 .
AMA Memiş H. , Dikici M. S. GAZİANTEP'TE FAALİYETTE BULUNAN HALI İMALATI İŞLETMELERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞ TATMİNİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. ASSAM-UHAD. 2017; 4(9): 1-13.
Vancouver Memiş H. , Dikici M. S. GAZİANTEP'TE FAALİYETTE BULUNAN HALI İMALATI İŞLETMELERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞ TATMİNİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2017; 4(9): 1-13.
IEEE H. Memiş ve M. S. Dikici , "GAZİANTEP'TE FAALİYETTE BULUNAN HALI İMALATI İŞLETMELERİNİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞ TATMİNİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, c. 4, sayı. 9, ss. 1-13, Ara. 2017

18484184841447414475    14480    14481   14482