Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS EKONOMİSİNE ETKİSİ

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9, 56 - 78, 25.12.2017

Öz

Son zamanlarda Arap ülkelerinde yaşanan siyasal, ekonomik ve sosyal problemler yönetimin değişmesine, toplumsal bilincin güçlenerek halkın ortak hareket etmesine vesile olmuştur. Arap ülkelerindeki bu radikal değişim Arap Baharı’nı ortaya çıkarmıştır. Suriye, 15 Mart 2011'de Arap Baharı’na dahil olup bu baharı en acı şekilde yaşayan ülke olmuştur. Suriye'de hala devam etmekte olan iç savaş neticesinde birçok Suriyeli ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır. Bu göç çeşitli ülkelere yapılırken en büyük göç dalgası Türkiye'ye olmuştur. Bu saha çalışması Arap Baharı’nın başlangıcından günümüze kadar yaşanan gelişmeleri saptamak; savaş nedeniyle sığınmacı pozisyonuna düşen insanların; özellikle komşu ülkelere yerleşmeleri halinde; yerleştikleri yerler üzerindeki etkisini ölçmeyi ve oluşabilecek olumlu-olumsuz sonuçları saptamayı hedeflemektedir. Bu amaçla Kilis'teki yerli işletmecilere 23 sorudan oluşan 100 adet anket uygulanmış, Kilis'te bulunan Suriyeli sığınmacıların il ekonomisine etkisi ve Kilis halkının Suriyeli sığınmacılarla ilgili değerlendirmeleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

  • AFAD, (2013), "Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonucu", https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30.12.2013_tr.pdf, (Erişim Tarihi: 27.11.2017). a) AFAD, (2017), "Barınma Merkezlerinde Son Durum", https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=848, (Eriim Tarihi:16.11.2017). b) AFAD, (2017) "Kilis Barınma Merkezleri, T.C. Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Başkanlığı", https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=749&ID=16, (29.11.2017). Akbaş, Z. (2012). "Orta Doğu’da Değişim Süreci ve Türk Dış Politikası.", Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 3(1): 51-73. AKŞAM, (2015), "Suriyelilerin Türkiye'ye Etkisi", http://www.aksam.com.tr/siyaset/suriyelilerin-turkiyeye-etkisi/haber-371219, (Erişim Tarihi: 09.01.2016). Avcı, E. (2012), Arap Baharı’nda İsrail’in Tutumu ve İslamofobi Endüstrisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. Aydın, A. H. ve Özcan, S. (2016), "Suriyeliler Ve Siğinmaci Yönetimi: Kahramanmaraş İli Örneği", 2. Ortadoğu Konferansı, 28-29 Nisan, Kilis. Ayhan, V. (2011), "Mısır Devriminin Ayak Sesleri: Bir Devrin Sonu Mu.", Orsam Orta Doğu Analiz Dergisi, Rapor No: 27. Ayhan, V. (2012). Arap Baharı: İnsanlar, Devrimler ve Değişim (17-21). Bursa: Marmara Kitap Merkezi (MKM) Yayınları. Bacık, G. (2011). Arap Baharı’ndan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Geleceğine Bakmak. Müsiad Çerçeve Dergisi, s.17. BİLGESAM, (2011). "Arap Baharının Etkileri", http://www.bilgesam.org/incele/1134/-arap-baharinin-etkileri/#.Vo-iG_mLTcc, (Erişim Tarihi: 20.12.2015). Boran, Y. (2011). Ortadoğu'da Direniş (260). İstanbul: Siyah Beyaz Yayınları. Cabbarova, A. (2015). Arap Baharı'na Sosyal Medya'nın Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bakü. Cengiz, D. (2015). "Zorunlu Göçün Mekânsal Etkileri Ve Yerel Halkın Algısı; Kilis Örneği." Turkish Studies, Volume 10(2):101-122. Çiçek, A. ve Erkan, O. (1996). "Tarım ekonomisinde araştırma ve örnekleme yöntemleri", Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6:46-48. Doster, B. (2013). "Arap Baharı’ndan Demokrasi Beklemek". Ortadoğu Analiz, Cilt: 5, Sayı: 50: 13. Kilis AFAD İl Koordinatörlüğü Dosya Kayıtları, 2016. Lordoğlu, K. ve Aslan, M., (2016). "En Fazla Suriyeli Göçmen Alan Beş Kentin Emek Piyasalarında Değişimi: 2011-2014". Çalışma ve Toplum, 2016/2: 257-258. Mahalli, H. (2013). Orta Doğu’da Kanlı Bahar.(57), İstanbul: Destek Yayınları. Malik, A. ve Awadallah, B., (2010), “The Economics of the Arab Spring” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1300003X , (Erişim Tarihi: 29.11.2017). Memiş, H. (2015). "İç Savaş Nedeniyle Kilis'te Yaşayan Suriyelilerin Oluşturduğu Sosyo-Ekonomik Algılar Üzerine Bir Araştırma." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(Electronic Journal of Social Sciences), 14(52): 99-113. Miller, A. David, (2011), "For Amerıca, An Arab Wınter". http://wilsonquarterly.com/quarterly/summer-2011-a-changing-middle-east/for-america-an-arab-winter/, (Erişim Tarihi: 4.12.2015). Montalvo, J. Garcia, (2012), "The Arab Sprıng In The Mena Regıon: It Is Not The Economy!". http://ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1149&context=meea, (Erişim Tarihi: 29.11.2017). ORSAM, (2015), "Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri" http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Suriyeli_Siginmacilarin_Turkiyeye_Etkileri.pdf (Erişim Tarihi: 29.11.2017). Paksoy, H. Mustafa. (2013). "İç Savaştan Kaçarak Kilis'te Yaşamını Sürdüren Suriyelilerin Sosyo-Ekonomik Sorunları Üzerine Bir Araştırma." Ortadoğu Araştırmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi: 1-52. Randeree, B. (2010). "Protests Contınue In Tunısıa" http://www.aljazeera.com/news/africa/2010/12/2010122682433751904.html, (Erişim Tarihi: 23.12.2015). Ryan, Y. (2010). "Another Tunısıan Protester Dıes" http://www.aljazeera.com/news/africa/2010/12/201012317536678834.html, (Erişim Tarihi: 07.01.2016). Sadiki, L. (2010). "Tunısıa: The Battle Of Sıdı Bouzıd" http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2010/12/20101227142811755739.html, (Erişim Tarihi: 29.12.2015). Szajkowski, B. (2011). "Socıal Medıa Tools And The Arab Revolts." Alternative Politics, 3(3): 420. Şahin, M. ve Şahin, Ö. U., (2014), "Arap Baharı'nın Türkiye Ekonomisine Etkileri", Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER287, (Erişim Tarihi: 09.01.2016). T.C. Kilis Valiliği, Öncüpınar Konaklama Merkezi, http://www.kilis.gov.tr/konteyner/1073/oncupinar-konaklama-merkezi, (Erişim Tarihi: 11.01.2016). Tekek, M. (2012), "Arap Baharı Ve Nedenleri". http://firatguleryuz.blogspot.com.tr/, (Erişim Tarihi: 03.12.2015). TUİÇ-YADAM , (2012), "Arap Dünyasında Entropi: Tunus, Mısır, Libya Ve Suriye’de Halk Ayaklanmaları", https://www.yumpu.com/tr/document/view/11907685/arap-dunyasnda-entropi-tunus-msr-libya-ve-suriyede-tuic, (Erişim Tarihi: 29.11.2017). Tunçdemir, C. (2014). "Arap baharı neden Tunus ve Mısır'da farklı yaşanıyor?.T24", http://m.t24.com.tr/yazarlar/cemal-tuncdemir/arap-bahari-neden-tunus-ve-misirda-farklı-yasaniyor, 8323, (Erişim Tarihi: 21.12.2015). UKAM, (2015), "Sayılarla Suriyeli Mülteciler" http://www.ukam.org/pdf/ukam-infografik-suriyeli-multeciler.pdf, (Erişim Tarihi: 06.01.2016). USAK, (2013), "Suriyeli Mülteciler Krizi Ve Türkiye Sonu Gelmeyen Misafirlik", https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/USAKBrookings-report-final-version14November13.pdf, (Erişim Tarihi: 29.11.2017). Üzer, M. (2013). Devrim sürecinde Ortadoğu (129). Ankara: Ekin Yayınevi. Yavuz, C. ve Erdurmaz, S. (2012). Arap Baharı ve Türkiye: Orta Doğu’da Kırılan Fay Hatları (42-314),Ankara: Berikan Yayınevi.

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Sadettin PAKSOY


Mine Karadeniz ÖZGÜVEN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 9

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { assam369852, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2017}, volume = {4}, number = {9}, pages = {56 - 78}, title = {SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS EKONOMİSİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Paksoy, Sadettin and Özgüven, Mine Karadeniz} }
APA Paksoy, S. & Özgüven, M. K. (2017). SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS EKONOMİSİNE ETKİSİ . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , 4 (9) , 56-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/33151/369852
MLA Paksoy, S. , Özgüven, M. K. "SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS EKONOMİSİNE ETKİSİ" . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 (2017 ): 56-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/33151/369852>
Chicago Paksoy, S. , Özgüven, M. K. "SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS EKONOMİSİNE ETKİSİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 (2017 ): 56-78
RIS TY - JOUR T1 - SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS EKONOMİSİNE ETKİSİ AU - Sadettin Paksoy , Mine Karadeniz Özgüven Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 78 VL - 4 IS - 9 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS EKONOMİSİNE ETKİSİ %A Sadettin Paksoy , Mine Karadeniz Özgüven %T SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS EKONOMİSİNE ETKİSİ %D 2017 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 4 %N 9 %R %U
ISNAD Paksoy, Sadettin , Özgüven, Mine Karadeniz . "SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS EKONOMİSİNE ETKİSİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 4 / 9 (Aralık 2017): 56-78 .
AMA Paksoy S. , Özgüven M. K. SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS EKONOMİSİNE ETKİSİ. ASSAM-UHAD. 2017; 4(9): 56-78.
Vancouver Paksoy S. , Özgüven M. K. SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS EKONOMİSİNE ETKİSİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2017; 4(9): 56-78.
IEEE S. Paksoy ve M. K. Özgüven , "SURİYELİ SIĞINMACILARIN KİLİS EKONOMİSİNE ETKİSİ", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, c. 4, sayı. 9, ss. 56-78, Ara. 2017

18484184841447414475    14480    14481   14482