Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 52 - 60 2019-09-23

AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ

Muhammed Miraç ASLAN [1] , Yakup BULUT [2]


Hızlı bir dönüşüm geçiren teknolojik gelişmeler, toplumsal yaşamın her boyutunu etkilediği gibi toplumun yaşadığı merkezleri de değişime tabi tutmakta ve etkilemektedir. Bugün Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Kent Bilgi Sistemleri (KBS), kent yaşamı ve kent mekânının potansiyelleri bakımından bir veri bankası oluşturduğu ve bu verilerin teknolojik dönüşümle beraber akıllı kent uygulamalarını da tetikleyerek yeni bir kentsel yaşam doğurduğu görülmektedir. Özellikle nüfusu, artık milyonlarla ifade edilen büyük yerleşim merkezleri, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmakta ve bunları çözmek için yeni modellere ihtiyaç duymaktadır. İşte bu modelleri etkin hale getirecek en önemli faktör, kentsel alanda uygulanması gereken Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’dir. Bugün hemen her alanda (sağlık, güvenlik, ekonomik, toplumsal) teknolojinin izi görülmekte ve artık yaşamın bir parçası hâline gelmektedir. Diğer bir ifade ile artan kent sorunları karşısında hızlı, çözüm odaklı, sürdürülebilir ve yenilikçi modellere ihtiyaç vardır. Bu modellerin sonuç odaklı olabilmesi için kentin tüm alanıyla ilgili verilerin etkin hale gelmesi gerekir. Bu veriler, kent yaşamının her alanı ile ilgilidir ve önemlidir. Ancak bu veriler, özellikle güvenli bir kentte yaşamak için çok daha önemli hale gelebilmektedir. Bu açıdan kentin birçok noktasında veri akışını sağlayan sensörlere sahip akıllı kent uygulamaları, sese, ışığa ve harekete bağlı olarak çalışabilmekte ve kent güvenliği için gerekli olan veriyi elde ederek kullanılabilir hale getirmektedir. Diğer bir ifade ile akıllı kent uygulamaları, kent yönetiminde önemli bir unsur olan “kent güvenliği” “nesnelerin interneti”, “açık veri”, “kapalı devre görüntüleme sistemleri”, “yüz tanıma sistemleri” gibi teknolojilerle kentsel güvenliğin sağlamasında önemli bir paydaş ve önemli bir aktör haline gelmiştir. İşte bu çalışmanın amacı, güvenilir bir kentte yaşamak için teknolojinin kent güvenliğini sağlamadaki rolünü ortaya koymaktır. Bu bağlamda gerek dünyada gerekse Türkiye’deki akıllı kent uygulamalarından yola çıkarak betimleyici bir yöntemle ele alınan bu çalışmada, literatür bilgilerinin yanı sıra iyi örnek uygulamaları çerçevesinde bir irdeleme yapılmakta ve kent güvenliği açısından akıllı kent uygulamalarının önemi ortaya konmaya çalışılmaktadır. 

Güvenli Kent, Akıllı Kent, Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  • Abella Alberto, Marta Ortiz-de-Urbina-Criado and Carmen De-Pablos- Heredero (2015). “Information reuse in smart cities’ Ecosystems”, el profesional de la información, noviembre-diciembre, v. 24, n. 6.Akdamar, Emrah, “Akıllı Kent İdealine Ulaşmada Açık Verinin Rolü” Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, 45-52 (March 2017), s. 45-52.Aslan, Muhammed Miraç (2018). “Akıllı Kent Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme: Kahramanmaraş Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Sf.39.Bulut, Yakup (2002). “Yerel Yönetimlerin Teknolojiye Entegrasyonu”. I. Uluslararası Yerel Yönetimler, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, İşbirliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, Gazi Üniversitesi Yayını, Sf. 337-351.Bursa Büyükşehir Belediyesi (2017), Sevgi Çipi, http://akillisehir.bursa.bel.tr/sevgi-cipi/13820/, Erişim Tarihi: 23.02.2019.Huawei (2018).” Başkentte 'Akıllı Park' Projesi Hayata Geçecek” https://e.huawei.com/tr/news/tr/2018/2018-huawei-akilli-park-abb-ankara, Erişim Tarihi: 10.03.2019.Khoo Boon Hui ve Koh Hong Eng (2016). “The Road to Collaborative Public Safety”, https://e.huawei.com/en/publications/global/ict_insights/201608271037. Erişim Tarihi: 17.03.2019.Memiş, Levent ve Güç Melikali (2017). “Akıllı Teknolojiler ve Veri Odaklı Kent Yönetimi: Büyükşehir Belediyelerine Yönelik Bir Model Önerisi”, Kayfor 15 Bildiri Kitabı, Detay Yayıncılık, 2018, Ankara.Pektaş, Ethem Kadri (2009). “Coğrafi Ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Ve Afyonkarahisar İli Örneği”. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009.(S-241-260).Singh Bhopendra (2015). “Smart city-mart life”, Dubai Expo 2020, Middle East Journal of Business Volume 10, Issue 4.Tatman, Evrim (Huawei Yazılım Mühendisi) (2018). “Huawei OpenLab” ziyareti esnasında 20 Kasım tarihli konuşmasından sunum esnasında tarafımdan alınan notlardan aktarılmıştır, İstanbul.Türkiye Bilişim Vakfı, Vodafone & Deolitte (2016), “Akıllı Şehir Yol Haritası”.https://www.sehirsizin.com/Documents/Deloitte-Vodafone-Akilli-Sehir-Yol-Haritasi.pdf, Erişim Tarihi: 03.02.2019.https://www.itaksi.com/
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Muhammed Miraç ASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0838-4200
Yazar: Yakup BULUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

Bibtex @konferans bildirisi { assam571785, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2019}, volume = {}, pages = {52 - 60}, doi = {}, title = {AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {ASLAN, Muhammed Miraç and BULUT, Yakup} }
APA ASLAN, M , BULUT, Y . (2019). AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , () , 52-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/571785
MLA ASLAN, M , BULUT, Y . "AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 52-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/571785>
Chicago ASLAN, M , BULUT, Y . "AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 52-60
RIS TY - JOUR T1 - AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ AU - Muhammed Miraç ASLAN , Yakup BULUT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 60 VL - IS - SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ %A Muhammed Miraç ASLAN , Yakup BULUT %T AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ %D 2019 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V %N %R %U
ISNAD ASLAN, Muhammed Miraç , BULUT, Yakup . "AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi / (Eylül 2019): 52-60 .
AMA ASLAN M , BULUT Y . AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ. ASSAM-UHAD. 2019; 52-60.
Vancouver ASLAN M , BULUT Y . AKILLI KENT UYGULAMALARININ KENTSEL GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 60-52.