Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 471 - 493 2019-09-23

YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ)

Adnan Söylemez [1] , Ali Şahin [2]


Konya’daki yerel yönetimlerde kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi isimli çalışmanın amaçları doğrultusunda öncelikle kavramsal ve teorik çerçeve ele alınmaktadır. Bu bağlamda yerel yönetimlerde kurumsal kapasite kavramı ve kapsamı başta olmak üzere kurumsal kapasite birleşenleri, kurumsal kapasite kaynakları, kurumsal kapasite standartları Öncelikle ele alınmıştır. Standartlar ise Fiziksel Varlıklar, Finansal ve Mali Yapı, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları ve Eğitim olarak alt başlıklarda irdelenmiştir. Kurumsal kapasite değerlendirmesinde maddi olmayan varlıklar ayrı bir öneme sahiptir. Çalışmanın teorik kısmında söz konusu varlıklar da incelenmektedir. Bunlar: Kurumun kendini tanıması, Sürekli gelişme ve ilerlemeye açıklık, Katılımının azami düzeyde sağlanması, Sorgulama kültürü oluşturma ve Süreç haline getirme ve süreklilik kazandırmaktır. Çalışmanın son kısmında araştırmanın evreni, örneklemi, anket formlarının içeriği, istatistiki değerlendirme ve bulguların yorumlanması ve önerilerden oluşmaktadır.

kurumsal kapasite, yerel yönetimler, Konya
  • Acar, Fatih ve Aydın, Fazıl (2015). Tüm Yönleri ile Belediye Gelirleri, Vergiler, Harçlar, Ücretler, Katılım Payları. Ankara: Türkiye Belediyeler Birliği.Akıncı Vural, Z. Beril (2003). Kurum Kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları.Alcan, Pelin; Süreç Yönetimi, Süreç İyileştirme Ders-1 Notları. http://www.enm.yildiz.edu.tr/~palcan/surec%20yonetimi%20Ders%202.doc, Erişim Tarihi: 12.06.2016.Altepe, Recep (2013). Sunuş. Yerel Yönetimler için Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT Standartlar, İlkeler ve En İyi Uygulamalar(NALAS Bilişim Ağı ve Bilgi Yöneticisi Asistanları Çalışma Grubu), İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği.Atak, Metin; Atik, İlhan (2007). Örgütlerde Sürekli Eğitimin Önemi ve Öğrenen Örgüt Oluşturma Sürecine Etkisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sürekli Eğitim Modeli Örneği, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Ocak 2007 Cilt 3 Sayı 1 (63-70).Avrupa Birliği Bakanlığı (t.y.). SİGMA Programı Hakkında Bilgi Notu. http://www.ab.gov.tr/files/SIGMA/sigma_programi_hakkinda_bilgi_notu.doc, Erişim Tarihi: 02.04.2017.Ayden, Cem ve Düşükcan, Muhammet (2002). Örgütsel Öğrenme Kavramı ve Öğrenme Engellerinin Giderilmesinde Örgüt Kültürü ve Liderliğin Rolü, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:4, 121-139.Bingöl, Dursun (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta yayınları.Dodson, M., ve Smith, D. E. (2003). Governance for sustainable development : Strategic issues and principles for Indigenous Australian communities. Centre forAboriginal Economic Policy Research, The Australian National University.Durna, Ufuk (2005). Bilgiye Dayalı Örgütlerin Temel Örgütsel Nitelikleri ve Yetenekleri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(2), 71-96.Eade, Deborah (2007). Capacity building: who builds whose capacity?. Development in Practice, 17(4-5), 630–639.Goffee, Rob ve Jones, Gareth (1999). Modern Şirketi Bir Arada Tutan Nedir?. İnsanları Yönetmek, Harvard Business Review, Ankara: MESS, 11-50.Hahn, J. (n.d.). Kamu Yönetimi İlkeleri. SIGMA, EU, OECD. Retrieved from http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Overview-Turkish.pdf, Erişim Tarihi: 24.02.2017Hansen, Morten T., NOHRIA, Nitin, TIERNEY, Thomas (1999). Bilgi Yönetimi Stratejiniz Ne?. Harvard Business Review, Ankara: MESS, 69-92.İnce, Ali Rıza, Erol, Yücel ve Karagöz, Naim (2013), Bir Süreç İyileştirme Örneği Olarak Görüntü Arşivleme ve İletişim Sisteminin (PACS) Değerlendirilmesi (Sivas Numune Hastanesi Uygulaması ). İşletme Araştırmaları Dergisi, 5/3, 243-257.Montoya, Celeste (2008). The European Union, Capacity Building, and Transnational Networks: Combating Violence Against Women Through the Daphne Program. International Organization, 62(02), 359–372. OECD. (1995). Constitutions of Central and Eastern European Countries and the Baltic States. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/5kml6gf26mvk-en, Erişim Tarihi:12.01.2017OECD. (2009). Southern Perspectives on Capacity Development. Time to Act and Learn. (December).Stratejik Yerel Yönetişim (2014). Yönetişim ve Katılım Etkili katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar, Ankara: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü. Şahin, Ali (2010). Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik. Maliye Dergisi, Sayı:159 Temmuz-Aralık, 21-35.Türkkahraman, Mimar (2009). Teorik ve Fonksiyonal Açıdan Toplumsal Kurumlar ve Kurumlar arası İlişkiler, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı:2, 25-46.UNDP (1998). United Nations Development Programme Capacity Assessment and Development, (3).UNDP (2008). Capacity Assessment. Development, (June), 1–34.UNDP (2009). Overview of UNDP’s Capacity Assessment Methodology. Bureau for Development Policy United Nations Development Programme, (August).UNDP. (t.y.). Methodology for the assessment of municipal capacities in Turkey and the Western Balkans to deliver services.Urhan, Vahide Feyza (2008). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması. Sayıştay Dergisi, 70, 85–102.Wenger, Etienne C. ve Snyder, William M. (1999). Uğraş Toplulukları Örgütlenmede Yeni Cephe, Harvard Business Review, İstanbul: MESS, 11-29.
Birincil Dil tr
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8153-0238
Yazar: Adnan Söylemez
Ülke: Turkey


Yazar: Ali Şahin
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje (BAP) Koordinatörlüğü
Proje Numarası 17401031
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { assam571803, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2019}, volume = {}, pages = {471 - 493}, doi = {}, title = {YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Söylemez, Adnan and Şahin, Ali} }
APA Söylemez, A , Şahin, A . (2019). YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ). ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , () , 471-493 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/571803
MLA Söylemez, A , Şahin, A . "YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ)". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 471-493 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/571803>
Chicago Söylemez, A , Şahin, A . "YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ)". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 471-493
RIS TY - JOUR T1 - YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ) AU - Adnan Söylemez , Ali Şahin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 471 EP - 493 VL - IS - SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ) %A Adnan Söylemez , Ali Şahin %T YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ) %D 2019 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V %N %R %U
ISNAD Söylemez, Adnan , Şahin, Ali . "YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ)". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi / (Eylül 2019): 471-493 .
AMA Söylemez A , Şahin A . YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ). ASSAM-UHAD. 2019; 471-493.
Vancouver Söylemez A , Şahin A . YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ (KONYA ÖRNEĞİ). ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 493-471.