Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 70 - 83 2019-09-23

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HIZLI UYUMU

SADEGÜL DURGUN [1] , AHMET HAMDİ AYDIN [2] , UĞUR BUCAK [3]


Vatandaşların daha kaliteli hizmet beklentisi içerisinde olduğu ve kendilerinden beklenen hizmeti veremeyen kurumların varlığının sorgulandığı günümüzde, kolluk hizmetlerini eksiksiz bir şekilde yürütebilmesi için Jandarma teşkilatının örgütlenme, verimlilik ve hizmet kalitesi açısından gelişmesi ve yeni gelişmelere adapte olması gerekmektedir.

İç güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla örgütlenerek hizmetlerini yürüten Jandarma, kuruluşundan itibaren hem kolluk kuvveti olarak polis teşkilatının olmadığı yerlerde emniyet ve asayişin sağlanmasında görevler üstlenmiş, hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamlayıcı bir parçası olarak birçok askeri görevi yerine getirmiştir. Üstlendiği zor görevlere rağmen hiyerarşik bağının belirsizliği nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığının varlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile olan bağlılığı sorgulanmaya başlanmıştır.

   Jandarma Genel Komutanlığı icra ettiği askeri, adli, mülki ve diğer görevler ile ne tam bir askeri yapı ne de tam bir kolluk teşkilatı olarak tanımlanabilmiştir. 2016 yılında çıkarılan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına tam olarak bağlanmış olup bakanlığın Jandarma üzerindeki denetim ve kontrolü güçlendirilmiş, Jandarma teşkilatının askeri kişiliği sonlandırılarak Genelkurmay Başkanlığı ile olan hiyerarşik bağı sonlandırılmıştır.

   Bu çalışmada, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına tam olarak bağlanmasına zemin hazırlayan nedenleri belirlemek ve tam bağlanma sonrası ortaya çıkan yeni uygulamaların özellikle iç güvenlik hizmetlerine sağladığı katkıları ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu anlamda değişen güvenlik algısı ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığının örgütlenme açısından değişeceği ve İçişleri Bakanlığına bağlanması sürecine hızla uyum sağlayacağı tartışılmıştır.

İç Güvenlik, Güvenlik Algısı, Örgütlenme, Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı
 • ALPAR, G. (2013). "Güvenliğin Sağlanmasında Bir Kolluk Kuvveti Olan Jandarmanın Geçmiişten Günümüze Rolü ve Dünyadaki Konumu". Güvenlik Bilimleri Dergisi, 79-106.
 • AYDIN, A. H. (2006). Kamu Yönetimi ve Polis. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • AYDIN, A. H. (2013). Kamu Yönetimine Giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • AYDIN, A. H. (2015). Yerel Siyaset Yazıları. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • AYDIN, A. H. (2015). Yönetim Bilimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • AYDIN, A. H., TAŞ, İ. E. (2013). Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • BEREN, F. (2013). Demokratikleşen Güvenlik. Ankara: Karınca Yayınları.
 • BORGNE, G. l. (2004 ). "La Gendarmerie Face Aux Nouvelles Exigences De La Securite- Yeni Güvenlik Gereksinimleri Karşısında Jandarma". Revue Défense Nationale May No.5.
 • DILLON, M. (2002). Politics Of Security. London: Routledge.
 • DÖNMEZ, S. (2010). Güvenlik Anlayışının Dönüşümü: İttifak Kavramı ve NATO. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • GOBINET, P. (2008). "The Gendarmerie Alternative: Is There A Case For The Existence of Police Organization with Military Status in The Twenty First Century European Security Apparatus?". İnternational Journal of Police Science & Management, 10(4):448-463.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c6e3e3d432278.51421739(Erişim Tarihi: 23.11.2018)
 • http://www.eurogendfor.org/organisation/what-is-eurogendfor (Erişim Tarihi:05.01.2019)
 • http://www.jandarma.gov.tr/ (Erişim Tarihi:25.12.2018)
 • http://www.jandarma.gov.tr/genel/gorevi.htm (Erişim Tarihi:25.01.2019)
 • İçişleri Bakanlığı (2016). Yeni Nesil 112 Yazılım Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi: https://www.icisleri.gov.tr/yeni-nesil-112-yazilim-gelistirme-ve-yayginlastirma-projesi (Erişim Tarihi: 09.02.2019)
 • İçişleri Bakanlığı (2018). İçişleri Bakanının Açılış Töreni Konuşma Metni: https://www.icisleri.gov.tr/jandarma-ve-sahil-guvenlik-akademisi-egitim-ve-ogretim-yili-acilis-toreni (Erişim Tarihi: 08.02.2019)
 • İçişleri Bakanlığı (2015). İçişleri Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı: https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/str_plan/stratejikplan2015_2019.pdf (Erişim Tarihi:23.02.2019)
 • Jandarma Genel Komutanlığı (2012). Dünya Jandarmaları ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri. Ankara: J.Gn.K.lığı Basımevi.
 • Jandarma Genel Komutanlığı (2019). 2018 Yılı Faaliyet Raporu: http://www.jandarma.gov.tr/duyurular/faaliyet_raporu/faaliyet_raporu_2018.html (Erişim Tarihi: 01.03.2019)
 • Jandarma Genel Komutanlığı (2019). www.jandarma.gov.tr: http://www.jandarma.gov.tr/dis/2017_FIEP.pdf (Erişim Tarihi:22.02.2019)
 • LUTTERBERG, D. (2005). "Blurring the Dividing Line: The Convergence of Internal and External Securıty Western Europe." European Securıty, 14(2): 231-253.
 • Resmi Gazete (1937). 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/3629.pdf (Erişim Tarihi:12.01.2019)
 • Resmi Gazete (1985). İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18675.pdf (Erişim Tarihi:12.02.2019)
 • Resmi Gazete (1985). İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18866.pdf (Erişim Tarihi:05.02.2019)
 • Resmi Gazete (2005). Adli Kolluk Yönetmeliği: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050601-14.htm (Erişim Tarihi:07.02.2019)
 • Resmi Gazete (2015). PVSK JTGYK Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150404-26.pdf (Erişim Tarihi:11.12.2018)
 • Resmi Gazete (2016). 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727M2..htm (Erişim Tarihi:18.01.2019)
 • Resmi Gazete (2016). 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160520-23.htm (Erişim Tarihi:03.02.2019)
 • Resmi Gazete (2016). 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160731-5.htm (Erişim Tarihi:07.02.2019)
 • SARIYILDIZ, O. (2008). Küreselleşme Sürecinin Ulus-Devlet Üzerine Etkileri ve Türkiye. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Birincil Dil tr
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4652-7804
Yazar: SADEGÜL DURGUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1886-7951
Yazar: AHMET HAMDİ AYDIN
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3119-7793
Yazar: UĞUR BUCAK
Kurum: PAZARCIK İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

Bibtex @derleme { assam572410, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2019}, volume = {}, pages = {70 - 83}, doi = {}, title = {JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HIZLI UYUMU}, key = {cite}, author = {DURGUN, SADEGÜL and AYDIN, AHMET HAMDİ and BUCAK, UĞUR} }
APA DURGUN, S , AYDIN, A , BUCAK, U . (2019). JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HIZLI UYUMU. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , () , 70-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/572410
MLA DURGUN, S , AYDIN, A , BUCAK, U . "JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HIZLI UYUMU". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 70-83 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/572410>
Chicago DURGUN, S , AYDIN, A , BUCAK, U . "JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HIZLI UYUMU". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 70-83
RIS TY - JOUR T1 - JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HIZLI UYUMU AU - SADEGÜL DURGUN , AHMET HAMDİ AYDIN , UĞUR BUCAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 83 VL - IS - SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HIZLI UYUMU %A SADEGÜL DURGUN , AHMET HAMDİ AYDIN , UĞUR BUCAK %T JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HIZLI UYUMU %D 2019 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V %N %R %U
ISNAD DURGUN, SADEGÜL , AYDIN, AHMET HAMDİ , BUCAK, UĞUR . "JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HIZLI UYUMU". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi / (Eylül 2019): 70-83 .
AMA DURGUN S , AYDIN A , BUCAK U . JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HIZLI UYUMU. ASSAM-UHAD. 2019; 70-83.
Vancouver DURGUN S , AYDIN A , BUCAK U . JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HIZLI UYUMU. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 83-70.