Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 322 - 330 2019-09-23

BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ

Zehra Aksu [1] , Ayça Eminoğlu [2]


Libya’da Şubat 2011’de sosyo-ekonomik ve siyasî sebeplerden dolayı bir ayaklanma başlamış ve halk, kendisi de bir askeri darbeyle yönetimi ele geçirmiş olan, Kaddafi’yi iktidardan indirmek istemiştir. Kaddafi rejiminin halkın bu talebine aşırı kuvvet kullanımı ise binlerce sivil vatandaşın ölümüne sebep olmuştur. Libya’da yaşanan iç savaş durumu uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekmiş ve Birleşmiş Milletler sivil halkın korunması amacıyla ilk önce Libya rejimine iç savaşı durdurmasına yönelik yaptırımları içeren S/RES/1970(2011) sayılı kararı; daha sonra da uluslararası topluma silahlı müdahale etme yetkisi veren S/RES/1973 (2011) sayılı kararları almıştır. Bu karar doğrultusunda Ekim 2011’de NATO, “Birleşik Koruyucu Operasyon” isimli müdahalesiyle Libya’da Kaddafi yönetimini başarılı bir şekilde sona erdirmiştir. Temel amacı, NATO’nun Libya’da yaşanan güvenlik krizine BM kararı doğrultusunda insani müdahalede bulunduğunu araştırmak olan bu çalışmada, BM insani müdahale kararları ve NATO açıklanmış olup NATO’nun Libya müdahalesi incelenmiştir. 

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Hukuk, İnsani Müdahale, NATO
  • Ağır, O. ve Aksu, Z. (2017). Birleşmiş Milletler’in Suriye Krizine Yönelik Politikalarının Değerlendirilmesi. ASSAM. 4(9), 43-55.Aral, B., (2016). Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme-BM Güvenlik Sistemi ve İslam Dünyası. İstanbul: Küre Yayınları.Aşula, M. (2011). Şaşırtan Libya. TASAM. http://www.tasam.org/tr/icerik/2532/sasirtan-libya.html.Ayhan, M. V. (2012). Arap Baharı İsyanlar. Devrimler ve Değişim. İstanbul: MKM Yayıncılık.Bellamy, A. J. (2013). Humanitarian İntervention. Contemporary Seecurıty Studıes. Allan Collins (Ed.). London: Oxford University Press.Bennett, A. L. & Oliver, J.K. (2015). Uluslararası Örgütler. Nasuh Uslu (Çev.). Ankara: BB101 Yayınları.Bölme, S. M., Ulutaş, U., Özhan T. ve Küçükkeleş, M. (2011). İsyan, Müdahale ve Sonrası: Libya’da Dönüşümün Sancıları. SETA. http://file.setav.org/Files/Pdf/libyada-donusumun-sancilari.pdf.Brahimi, A.L. (2011). Libya’s Revolution. The Journal of North African Studies, 16(4), 605-624.Charter of the UN. 26 Haziran 1945. http://www.un.org/en/charter-united-nations/.CIA Factbook. (2012). Libya. Erişim Tarihi (01.12.2018). https://www.cia.gov/library/publications/the- worldfactbook/ geos/ly.html.Coebergh J. (2005). Sudan; The Genocide Has Killed More Than The Tsunami. Parliamentary Brief. 7(9). Denk, E. (2006). Uluslararası Hukuk(T) Neler Oluyor? Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi GETA Tartışma Metinleri. (96), 1-30.Demirel, N. (2015). BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Barışın Korunması. İstanbul: Derin Yayınları. Dinh, N. Q. (1992). Droit İnternational Public. Paris: L.G.D.J. Duran, H. (2001). Yeni Bir Müdahale Şekli “İnsani Müdahale”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6(1). 7-94. Forbes, I. & Hoffman, M. (1993). Political Theory. International Relations and The Ethics of Intervention. Dilys M. Hill (Ed.). New York: St. Martin's Press. Herdegen, M. (2010). Völkerrecht. München: C.H. Beck Press.Heywood, A. (2016). Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları. Fahri Bakırcı (Çev.). Ankara: BB101 Yayınları.John, R. B. (2006). Historical dictionary of Libya. Oxford: The Scarecrow Press.Karakoç, İ. (2004). Türk Hukuk Tarihinde Uluslararası Andlaşmaların Uluslararası Hukukun Gelişim Sürecindeki Yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 6(2). 199-253.Kaldor, M. (1999). New and Old Wars: Organised Violence ın a Global Era. Cambridge: Polity Press.Kuşoğlu, B. (2013). Libya-Arap Baharı’na NATO Katkısı. Erişim Adresi: http://www.yasader.org/ web/yasama_dergisi/2012/sayi22/99-118.pdf.Murphy, S. D. (1996). Humanitarian Intervention: The UN in an Evolving Order. Philadelphia: University of Philadelphia Press.NATO Press Release. 12 September 2001. Statement by the North Atlantic Council, Erişim Adresi: https://www.nato.int/docu/pr/2001/p01-124e.htm.Pazarcı, H. (1989). Uluslararası Hukuk Dersleri. Ankara: Turhan Kitabevi.Pazarcı, H. (2010). Uluslararası Hukuk Dersleri. Ankara: Turhan Kitabevi.Ramphal, S. (1996). Law and Intervention. Peace Review. 8(4), 493-497.Slim, H. (2008). Killing Civilians: Method, Madness and Morality ın War. New York: Colombia University Press.TC Dışişleri Bakanlığı. (2018). http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa.TC Dışişleri Bakanlığı. (2012). 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu. http://www.mfa.gov.tr/data/ bakanlik/2012-faaliyet-raporu.pdf.Tekin, S. (2011). İnsani Müdahale Kavramı ve Libya’nın Geleceği. Staratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara.UN, About The UN, Erişim Tarihi (10.11.2018. http://www.un.org/en/about-un/index.html.UN, Documents-Resolutions. (2011). http://www.un.org/en/sc/documents/ resolutions/2011.shtml.US Department of State. Background Note: Libya. (2012). Erişim Tarihi (02.12.2018). http://www.- state.gov/outofdate/ bgn/ libya/196690.htm. Yaşar, N. T. (2013). Libya'da Trablus-Bingazi-Fizan Üçgeninde Federalizm Tartışması. Orta Doğu Analiz, 5(60), 90-97.Zara, A. T. ve Büyükakıncı, E. (2018). Barış Operasyonları. Barış Çalışmaları, Erhan Büyükakıncı (Ed.), Ankara: Adres Yayınları, 450-470.
Birincil Dil tr
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Zehra Aksu (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Ayça Eminoğlu
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { assam578818, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2019}, volume = {}, pages = {322 - 330}, doi = {}, title = {BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ}, key = {cite}, author = {Aksu, Zehra and Eminoğlu, Ayça} }
APA Aksu, Z , Eminoğlu, A . (2019). BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , () , 322-330 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/578818
MLA Aksu, Z , Eminoğlu, A . "BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 322-330 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/578818>
Chicago Aksu, Z , Eminoğlu, A . "BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 322-330
RIS TY - JOUR T1 - BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ AU - Zehra Aksu , Ayça Eminoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 322 EP - 330 VL - IS - SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ %A Zehra Aksu , Ayça Eminoğlu %T BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ %D 2019 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V %N %R %U
ISNAD Aksu, Zehra , Eminoğlu, Ayça . "BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi / (Eylül 2019): 322-330 .
AMA Aksu Z , Eminoğlu A . BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ. ASSAM-UHAD. 2019; 322-330.
Vancouver Aksu Z , Eminoğlu A . BM İNSANİ MÜDAHALE KARARLARI VE NATO’NUN LİBYA MÜDAHALESİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 330-322.