Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 17, Sayfalar 26 - 33 2020-11-15

Teknolojinin, bilimin, ulaşımın ve küresel ticaretin gelişmesi ile birlikte ülkelerin birbiri ile etkileşimi artmıştır. Bu etkileşimle birlikte ülkeler arası giriş çıkışlar kolaylaşmış seyahatler daha da sıklaşmıştır. Tüm bunlar neticesinde küreselleşme kavramı ortaya çıkmıştır. Dünya, ülkelerin birbiri ile iç içe yaşadığı global bir köy haline gelmiştir. Ülkeler açısından küreselleşme bir yandan avantajlı olurken diğer taraftan ise dezavantajlı durum haline gelmiştir. Sağlık açsından ele alındığında, dünyanın herhangi bir yöresindeki hastalığın kısa bir sürede her tarafa yayılması bir sorun olurken, bu sorunu çözmek için tüm dünyanın birlikte hareket etmesi ise bir avantaj olmuştur. Bu araştırmada küreselleşmenin sağlık üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine değinilerek küreselleşmenin sağlıkla olan ilişkinin incelenmiştir. Araştırmada literatür taraması yapılarak konu ilgili yapılmış çalışmalara yer verilmiştir.
Küreselleşme, Sağlık, Dünya, Ülkeler, Küresel Sağlık
 • Aksakoğlu, G. (2003). Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Politikalarında Değişim. Sol, 199, 41-45.
 • Ateş, D. (2006). Küreselleşme: Ne Kadar Tek Boyutlu? Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (1): 25-38.
 • Barca, M., Akdeve, E., Balay, İ. G., (2013). Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi Ve Strateji Önerileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3): 64-92.
 • Baskın, O. (2000). Küreselleşme ve Azınlıklar. Ankara: İmaj Yayınevi, Braveman, P. (2006). Health Disparities And Health Equity: Concepts And Measurement. Annual Review of Public Health, 27, 167-194.
 • Bulut, N. (2003). Küreselleşme: Sosyal Devletin Sonu mu?. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 52(2): 173-197.
 • Devlet Planlama Teşkilatı(DPT), (2000). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. "Küreselleşme Özel İhtisas Komisyon Raporu." Ankara: DPT Yayınları.
 • Dollar, D. (2001). Is Globalization Good For Your Health?. Bulletin Of The World Health Organization, 79, 827-833.
 • Ertaş H., Çiftçi Kıraç F. (2017). Küreselleşmenin Ülkelerin Sağlık Sistemleri Ve Politikaları Üzerine Etkileri. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3): 28-34.
 • Frenk J., Gómez-Dantés O. (2002). Globalization And The Challenges To Health Systems, Health Affairs. 21(3): 160-165.
 • Giddens A. (1998). Modernliğin Sonuçları, Çev: Ersin Kuşdil, İstanbul: Ayrıntı Y.,
 • Gönç, T. (2017). Neoliberal Politikaların Küresel Düzeyde Sağlık Üzerindeki Etkileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1): 159-178.
 • Held, D., Mcgrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J. (2000). Global Transformations: Politics, Economics And Culture. In Politics At The Edge. Palgrave Macmillan, London. 14-28.
 • Huynen, M. M. T. E., Martens, P., De Groot, R. S. (2004). Linkages Between Biodiversity Loss And Human Health: A Global İndicator Analysis. International Journal Of Environmental Health Research, 14(1): 13-30.
 • Huynen, M.M., Martens, P. Hilderink, H.B. (2005). The Health İmpacts Of Globalisation: A Conceptual Framework. Global Health 1, 14. https://doi.org/10.1186/1744-8603-1-14
 • Kula, N. (2005). Küreselleşme, Ruh Sağlığı Ve Din. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 5(3): 7-30.
 • Kutlu, E. (1998). Küreselleşme ve Etkileri. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1): 363-386.
 • Lago, I. M. Y., Goldsbrough, D. J., Chelsky, J. A., Segura-Ubiergo, A., Kaufman, M. D., Kayizzi-Mugerwa, S., ... Sembene, D. (2004). Evaluation of the IMF's role in poverty reduction strategy papers and the poverty reduction and growth facility. International Monetary Fund.
 • Lang, T. (1996). Food Security: Does İt Conflict With Globalization?. Development-Journal Of The Society For International Development-English Edition, (4), 45-50.
 • Martens, P., Akin, S. M., Maud, H., & Mohsin, R. (2010). Is Globalization Healthy: A Statistical İndicator Analysis Of The İmpacts Of Globalization On Health. Globalization and health, 6(1): 16.
 • Newcomb, J. (2003). Biology and Borders: SARS and The New Economics Of Biosecurity. Cambridge, MA: Bio Economic Research Associates.
 • Oran, B. (2000). Küreselleşme ve Azınlıklar. İmaj Yayınevi. 3. Baskı. Ankara. 2000
 • Özmen A. (2015). Küreselleşme ve Sağlık Hizmetleri. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 2;(3): 165-170.
 • Robertson R. (1999). Küreselleşme, Çev: Ümit Hüsrev Yolsal, İstanbul: Bilim ve Sanat Y.,
 • Scholte, J. A. (2005). Globalization: A Critical İntroduction. Macmillan International Higher Education.
 • Skoet, J., Stamoulis, K. G. (2006). The State of Food Insecurity in the World 2006: Eradicating World Hunger-Taking Stock Ten Years After The World Food Summit. Food & Agriculture Org.
 • Üzmez, O. (2006). Küreselleşmenin Türkiye'de Sağlık Sektörü ve Sağlık Harcamaları Üzerine Etkisi (Master's thesis, Kocaeli Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu).
 • Wilson, M. E. (1995). Travel and The Emergence of İnfectious Diseases. Emerging İnfectious Diseases, 1(2): 39.
 • Yeldan, E. (2016). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüşüm, Birikim Ve Büyüme. İletişim Yayınları.
 • Yıldız H., Turan M. (2010). Küreselleşme ve Sağlık. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 36 (1): 39-41.
 • Yiğit, A., Erdem, R. (2016). Sağlık Teknolojisi Değerlendirme: Kavramsal Bir Çerçeve. Journal Of Suleyman Demirel University Institute Of Social Sciences, 23(1).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Ramazan KIRAÇ
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Ali GÖDE (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Adil AYDOĞDU
Kurum: Selçuk Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { assam779969, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {26 - 33}, doi = {}, title = {KÜRESELLEŞMENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Kıraç, Ramazan and Göde, Ali and Aydoğdu, Adil} }
APA Kıraç, R , Göde, A , Aydoğdu, A . (2020). KÜRESELLEŞMENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , 7 (17) , 26-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/57474/779969
MLA Kıraç, R , Göde, A , Aydoğdu, A . "KÜRESELLEŞMENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ" . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 7 (2020 ): 26-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/57474/779969>
Chicago Kıraç, R , Göde, A , Aydoğdu, A . "KÜRESELLEŞMENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 7 (2020 ): 26-33
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞMENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ AU - Ramazan Kıraç , Ali Göde , Adil Aydoğdu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 33 VL - 7 IS - 17 SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi KÜRESELLEŞMENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ %A Ramazan Kıraç , Ali Göde , Adil Aydoğdu %T KÜRESELLEŞMENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2020 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V 7 %N 17 %R %U
ISNAD Kıraç, Ramazan , Göde, Ali , Aydoğdu, Adil . "KÜRESELLEŞMENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi 7 / 17 (Kasım 2020): 26-33 .
AMA Kıraç R , Göde A , Aydoğdu A . KÜRESELLEŞMENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. ASSAM-UHAD. 2020; 7(17): 26-33.
Vancouver Kıraç R , Göde A , Aydoğdu A . KÜRESELLEŞMENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2020; 7(17): 26-33.
IEEE R. Kıraç , A. Göde ve A. Aydoğdu , "KÜRESELLEŞMENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, c. 7, sayı. 17, ss. 26-33, Kas. 2020