Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KİTAP TANITIMI: "TARİHSEL SÜREÇTE AFGANİSTAN" ADLI ESER

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 149 - 152, 30.06.2022

Öz

Tanıtımını yaptığımız Gubar’ın bu kitabının ilk baskısı Dari Farça’sı ile 1346 (1967) yılında Haşim Han’ın başbakanlık döneminde yapılmıştır. Hüseyinzade’nin verdiği malumata göre; Cumhurbaşkanı Davut Han tarafından el konulan ilk baskısından sonra 1978 yılında iktidarı ele geçiren Nurmuhammed Terakki döneminde kitabın ikinci baskısı yapılmıştır. 2012 yılında Kabil’de iki cilt olarak hazırlanan kitaba fihrist de eklenmiştir. İhsanullah Mayar tarafından Peşaver’de 2004 yılında dördüncü baskısı yapılan “Nigah Be Afganistan Der Mesir-i Tarih” adlı eser ve Şerif Fayiz tarafından Amerika’da basılan “İstibdad ve İstibdatsitizan” adlı eserlerin kaleme alınması Gubar’ın bu kitabının Afgan tarihi açısından önemini ortaya koymaktadır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Tanıtımlar
Yazarlar

Nurettin HATUNOĞLU
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4196-3076
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Hatunoğlu, N. (2022). KİTAP TANITIMI: "TARİHSEL SÜREÇTE AFGANİSTAN" ADLI ESER . Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 149-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asyar/issue/71130/1126886

      Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemli Süreli Yayındır. Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.

     The Journal of Asian Studies International Social Science, Peer-review Published. Spring and Autumn to be published two times a year.