Yıl 2020, Cilt 31 , Sayı 3, Sayfalar 217 - 227 2020-12-21

Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri

Füsun BAYKAL [1] , Emre ATABERK [2] , Hayriye ALPARSLAN [3]


Bu makalenin konusu, kentsel ekoturizm ve onun arka planında etkili olan aktörler ile dünyadaki başarı örneklerinden oluşmaktadır. Konunun ana problemi; ekoturizmin kentte nasıl uygulandığı sorusuna dayanmaktadır. Çalışmanın amacı da bu sorudan yola çıkarak kentsel ekoturizmi derinlemesine araştırmak, üstünlük ve yararlarına değinmek, ayrıca bazı uygulama örneklerini vermektir. Nitel araştırma yöntemiyle hazırlanan bu çalışmanın yaklaşımı; bir mevcut durum saptaması, bir eylem araştırması, aynı zamanda turizm coğrafyası kapsamında gerçekleştirilen bir tematik derleme özelliği taşıdığı için çok yönlüdür. Derleme tekniği olarak kaynak taramasına gidilmiş, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerindeki basılı ve web tabanlı alanyazından yararlanılmıştır. Kuramsala ait başlıklar altında kentsel ekoturizme atıflar yapılarak ilişki kurulmuştur. Sonuç olarak kentsel ekoturizm; uygulanmasında birtakım zorluklara sahip olsa da kente korumacı yeni çekicilikler katması, kent turizmine yeni açılımlar getirmesi, kentin ekolojik değerlerine sahip çıkılması, kent halkının yaşam kalitesine olumlu etkilerinin olması ve ekoturistlerin de beklentilerini karşılaması açısından dünyada kabul görmeye devam edecektir.
Ekokent, ekoturizm, kent turizmi
 • Accor (2015). L’écotourisme Urbain: Le Vert S’installe en Ville, https://group.accor.com/fr-FR/Actualites/2017/02/15/urban-ecotourism-greening-cities/, (Erişim tarihi: 30.04.2020).
 • Andari, R. (2016). Green Tourism Role in Creating Sustainable Urban Tourism, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 11 (2): 18-26.
 • Ataberk, E., Kaplanoğlu, E. ve Meriç, M. K. (2012). Bergama’nın Ekoturizm Sektör Analizi. İzmir: İzmir Kalkınma Ajansı Araştırma Projesi.
 • Besse, F., Conigliaro, M., Fages, B., Gauthier, M., Mille, G., Salbitano, F. ve Sanesi, G. (2014). Montpellier, Green City, Unasylva: An International Journal of Forestry and Forest Industries, “A New Dynamic for Mediterranean Forests”, 65 (1): 23-28.
 • Bibri, S. E. ve Krogstie, J. (2020). Smart Eco-City Strategies and Solutions for Sustainability: The Cases of Royal Seaport, Stockholm, and Western Harbor, Malmö, Sweden, Urban Science, 4 (11): 1-42.
 • Butty, A., Berclaz, J., Pfefferlé, M. ve Maret, J. (2014). Urban Ecotourism, Case Study, Module 713. Haute Ecole de Gestion Tourisme. İsviçre: Valais.
 • Chang, C.C. ve Sheppard, E. (2013). China’s Eco-cities as Variegated Urban Sustainability: Dongtan Eco-City and Chongming Eco-Island, Journal of Urban Technology, 20 (1): 57–75.
 • Çetinkaya, Ç. (2013). Eko-Kentler: Kent ve Doğa İlişkisinde Yeni Bir Sistem Tasarımı, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 6 (1): 12-16.
 • Deschamps, L. (2010). Présentation des Grandes Tendances du Tourisme et Des Enjeux Pour les Villes Moyennes, Le Tourisme, Une Opportunité Pour Dynamiser Les Villes Moyennes, Actes du Colloque, 4, Fransa: Paris.
 • Di Vita, D. (2016). Sustainable Ecotourism in Paris: La Vie en Vert. https://www.likealocalguide.com/paris/promenade-plantee-coulee-verte/, (Erişim tarihi: 30.04.2020).
 • Dodds, R. ve Joppe, M. (2001). Promoting Urban Green Tourism: The Development of the Other Map of Toronto, Journal of Vacation Marketing, 7 (3): 261-267.
 • Emekli, G. (2011). Öğrenen Turizm Bölgeleri, Kentler ve Kent Turizmine Kuramsal Yaklaşım, Ege Coğrafya Dergisi, 20 (2): 27-39.
 • European Commission (2020). EU Biodiversity Strategy for 2030. Brüksel: COM (2020) 380 Final, Belçika.
 • Fresison, L. (2010). Urban Ecotourism-The Case of Lac de Maine Leisure Park, Ecoclub.com, https://ecoclub.com/education/articles/305-urban-ecotourism-the-case-of-lac-de-maine-leisure-park/, (Erişim tarihi: 16.04.2020).
 • Frommer’s, Things to Do in Paris, https://www.frommers.com/destinations/paris/, (Erişim tarihi: 23.04.2020).
 • Green Tourism Association (2019). Green Tourism. http://greentourism.ca/, (Erişim tarihi: 18.03.2020).
 • Herdman, E. A. (Çev. Z. Dörtbudak). (2006). Derleme Makale Yazımında, Konferans ve Bildiri Sunumu Hazırlamada Pratik Bilgiler, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3 (1): 2-4.
 • Higham, J. ve Lück, M. (2002). Urban Ecotourism: A Contradiction in Terms?, Journal of Ecotourism, 1 (1): 36-51.
 • İşçi, B., Pınarcı, N. ve Gül, A. (2018). Kentsel Ekoturizm ve Isparta Kent Merkezinde Uygulanabilirliği, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1): 101-115.
 • Jamaa, S. (2010). Écotourisme Urbain: Des Villes Réapproprient Leur Héritage Naturel, Reseau Vieille Tourism, https://veilletourisme.ca/2010/09/29/, (Erişim tarihi: 18.03.2020).
 • Joppe, M. ve Dodds, R. (1998). Urban Green Tourism: Applying Ecotourism Principles to the City, Travel and Tourism Research Association-Canada, Toronto. http://www.csu.edu/cerc/researchreports/documents/UrbanGreenTourism1998.pdf
 • Kavcar, B. (2017). Eko-Kent Modeli, http://sbpturkiye.com/eko-kent-modeli.html/, (Erişim tarihi: 18.03.2020).
 • Meydan Yıldız, S. G. (2016). Çevre Bilinci ve Eko-Kent Planlaması: Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Örneği (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Montpellier.fr. (2019). Les Parcs et Les Jardins, Espaces Verts, Les Coins de Nature, https://www.montpellier.fr/1125-les-espaces-verts-montpellier-ville-verte-.html/, (Erişim tarihi: 16.04.2020).
 • Parc de Loisir du Lac de Maine, Parc de Loisirs du Lac de Maine: Un Environnement Protégé, http://www.lacdemaine.fr/, (Erişim tarihi: 05.05.2020).
 • Parker, J. (2018). Eco-Friendly Destinations you Must Visit Around the World, “New Zealand”, https://theculturetrip.com/europe/articles/11-eco-friendly-destinations-you-must-visit-around-the-world/, (Erişim tarihi: 23.04.2020).
 • Planeta.com (2006). Urban Ecotourism Declaration, https://planeta.com/urban-ecotourism-declaration, (Erişim tarihi: 18.03.2020).
 • Spirou, C. (2011). Urban Tourism and Urban Change. Cities in a Global Economy. Taylor & Francis e-Library.
 • Şarkaya İçellioğlu, C. (2014). Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un SWOT Analizi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1: 37-55.
 • Tekin, C. (2017). Yavaş Turizm ve Yavaş Turist: Cittaslow Seferihisar’da Karşılaştırmalı Bir araştırma (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman: Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tourisme Montréal Tolkit (2012). Tourisme Vert à Montréal: Service de la Recherche, Gouvernement du Canada.
 • Urban Strategy Partners (2017). Turizm ve Kentler Raporu. Londra: İngiltere.
 • Ville de Lausanne (2006). Lausanne Objectif Qualité de Vie: Le Développement Durable en Actions, İsviçre: Lozan.
 • Weaver, D. B. (2015). Mass and Urban Ecotourism: New Manifestions of an Old Concept, Tourism Recreation Research, 30 (1): 19-26.
 • Wu, Y., Wang, H. L. ve Ho, Y. F. (2009). Urban Ecotourism: Defining and Assessing Dimensions Using Fuzzy Number Construction, Tourism Management, 31: 739-743.
 • Zorzi, A. (2015). L’écotourisme Permet-il de Modifier les Comportements des Citadins en Milieu Métropolitain? Le Cas de Paris (Master Tourisme et Hôtellerie). Toulouse: Université de Toulouse II-Jean Jaures.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4599-4235
Yazar: Füsun BAYKAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3338-4798
Yazar: Emre ATABERK
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9625-8150
Yazar: Hayriye ALPARSLAN
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum YOK
Proje Numarası YOK
Teşekkür YOK
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2020

Bibtex @derleme { atad748809, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2020}, volume = {31}, pages = {217 - 227}, doi = {10.17123/atad.748809}, title = {Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri}, key = {cite}, author = {Baykal, Füsun and Ataberk, Emre and Alparslan, Hayriye} }
APA Baykal, F , Ataberk, E , Alparslan, H . (2020). Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 31 (3) , 217-227 . DOI: 10.17123/atad.748809
MLA Baykal, F , Ataberk, E , Alparslan, H . "Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2020 ): 217-227 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atad/issue/58432/748809>
Chicago Baykal, F , Ataberk, E , Alparslan, H . "Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2020 ): 217-227
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri AU - Füsun Baykal , Emre Ataberk , Hayriye Alparslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17123/atad.748809 DO - 10.17123/atad.748809 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 227 VL - 31 IS - 3 SN - 1300-4220- M3 - doi: 10.17123/atad.748809 UR - https://doi.org/10.17123/atad.748809 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri %A Füsun Baykal , Emre Ataberk , Hayriye Alparslan %T Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri %D 2020 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220- %V 31 %N 3 %R doi: 10.17123/atad.748809 %U 10.17123/atad.748809
ISNAD Baykal, Füsun , Ataberk, Emre , Alparslan, Hayriye . "Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 / 3 (Aralık 2020): 217-227 . https://doi.org/10.17123/atad.748809
AMA Baykal F , Ataberk E , Alparslan H . Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(3): 217-227.
Vancouver Baykal F , Ataberk E , Alparslan H . Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(3): 217-227.
IEEE F. Baykal , E. Ataberk ve H. Alparslan , "Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 31, sayı. 3, ss. 217-227, Ara. 2020, doi:10.17123/atad.748809