Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

COVID- 19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 1, 7 - 18, 07.06.2021
https://doi.org/10.17123/atad.820004

Öz

Covid-19 pandemisi nedeniyle bütün sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de bir kriz yaşanmaktadır. Bu araştırmada söz konusu kriz durumunda Azerbaycan turizm işletmelerinin genel görünümünü üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Azerbaycan’da turizm ve otel işletme yöneticilerinin görüşlerine dayalı yorumlar geliştirmek amacıyla araştırma yöntemi itibariyle nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmada güncel ve mevcut durumu analiz etmek amaçlandığı için araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme tekniklerinden ölçüt örnekleme tekniğine göre belirlenmiş ve veriler görüşme tekniğiyle ve yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla toplanan veriler analiz birimlerine ayrılarak kavramlara, oradan kodlara, sonra kategorilere ve daha üst bir soyutlama düzeyi olan temalara ulaşılarak analizler yapılmıştır. Research findings show that Azerbaijan is experiencing a crisis due to the pandemic, as in the whole world, and the tourism sector is one of the sectors affected by this crisis, especially due to the restriction of transportation.

Kaynakça

 • ACC. (2020, 10 10). Azərbaycan İqlimi. 10 10, 2020 tarixində bu Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti: http://www.gsaz.az/articles/view/91/Azarbaycanin-iqlimi mənbədən tapılıb
 • Anandarajan, M., Simmers, C.A. (2004).” Constructive And Dysfunctional Personal Web Usage İn The Workplace: Mapping Employee Attitudes”, M. Anandarajan, C. Simmers (Edt.), (içinde) Personal Web Usage İn The Workplace: A Guide To Effective Human Resources Management (1-27), Information Science Publishing.
 • Balasənli, K. (2018). Azərbaycanda Alternativ Turizm Növlərinin İnkişaf Problemləri. Bakı: UNEC.
 • Bayeva, M., & Knobel', A. (18 06 2020 g.). Vliyaniye Pandemii na Turisticheskuyu Otrasl' i Provedeniye Sportivnykh Meropriyatiy. Polucheno 08 10 2020 g., iz Instituta ekonomicheskoy politiki imeni Ye.T. Gaydara: https://www.iep.ru/ru/monitoring/vliyanie-pandemii-na-turisticheskuyu-otrasl-i-provedenie-sportivnykh-meropriyatiy.html
 • Bayramli, G., & Aliyev, V. (2020). Econometric Analysis of Tourist Demand in the Absheron Peninsula (Baku-Azerbaijan). Research in World Economy, 11(3), 251-260.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, L., & Manion, K. (2000). Action Research. In L. Cohen, L. Manion & K. Morrison (Eds.), Research Methods İn Education (5 Ed., 226-244). London: Routledge-Falmer.
 • Cresswell, J. W. (2017). Karma Yöntem Araştırmalara Giriş. M. Sözbilir (Çev). Ankara: Pegem
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. M. Bütün & S. B. Demir (Edt.). Ankara: Siyasal.
 • Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches. Los Angeles: Sage Publications.
 • Davey, L. (1991). “The Application Of Case Study Evaluations. Practical Assessment, Research & Evaluation”, 2 (9). Çev: T. Gökçek. Durum Çalışması Değerlendirmelerinin Uygulaması. İlköğretim Online, 8(2), 1-3.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2000). How to Design And Evaluate Research in Education. Boston: McGraw-Hill.
 • Greenfield, B.N.ve Davis, R.A. (2002) “Lost in Cyberspace: The Web@Work” Cyberpsychology and Behavior, 5(4):347-353
 • Hancock, D.R. Ve Algozzine, B. (2006). Doing Case Study Research: A Practical Guide For Beginners Researchers. New York: Teachers College.
 • İATA. (2020). Retrieved from International Air Transport Association: https://www.iata.org/, Erişim: 18/10/2020
 • Laconi, Stephanie, Rodgers, R. Florence Ve Chabrol, Henri (2014). “The Measurement Of Internet Addiction: A Critical Review Of Existing Scales And Their Psychometric Properties”, Computer In Human Behavior, 41, 190-202.
 • Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014). Designing Qualitative Research. New York: Sage
 • Mason J. (2002). Qualitative Researching. London: Sage
 • Mcmillan, J. H. (1996). Educational Research: Fundamentals For The Consumer. New York: Harper Collins College Publishers.
 • Nəsirzadə, X. (2020, 09 10). I yarımillikdə Azərbaycanda daxili turizm COVID-19 səbəbindən 2,5 dəfə azalıb. 10 16, 2020 tarixində bu İnterfax-Azerərbaycan: http://interfax.az/view/812933/az mənbədən tapılıb
 • Nicola, M., Alsaf, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., . . . Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. International Journal of Surgery, 78, 185-193.
 • Penney, L. M., Spector, P. E. VE Fox, S. (2003), Stress, Personality and Counterproductive Work Behavior
 • Rubin, H. & Rubin, I. (1995). Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Shpyrnya , O. V. (2018). Tendentsii razvitiya mezhdunarodnogo rynka turistskikh uslug. Nauchnyy vestnik YUIM, 1, 62-66.
 • Stanton, J.M. (2002)“Company Profile of the Frequent Internet User”Communications of the ACM, 45(1):55-59
 • Tutar, H. E, A.T (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara,
 • UNWTO. (2020, 01 20). INTERNATIONAL TOURISM GROWTH CONTINUES TO OUTPACE THE GLOBAL ECONOMY. Retrieved 10 08, 2020, from World Tourism Organisation: https://www.unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy#:~:text=International%20tourism%20growth%20continues%20to%20outpace%20the%20global%20economy,-All%20Regions&text=1.5%20billion%20international%20tourist%20arrivals,in%20vi
 • UNWTO. (2020). World Tourism Organization. Retrieved from https://www.unwto.org/, Erişim: 15/10/2020
 • WTTC. (2020). Recovery Scenarios 2020 & Economic Impact from COVID-19. Retrieved 10 08, 2020, from World Travel and Tourism Council: https://wttc.org/Research/Economic-Impact/Recovery-Scenarios-2020-Economic-Impact-from-COVID-19

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Hasan TUTAR>
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
0000-0001-8383-1464
Türkiye


Teymur SARKHANOV> (Sorumlu Yazar)
Sakarya Üniversitesi
0000-0002-2022-9342
Azerbaijan

Yayımlanma Tarihi 7 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { atad820004, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, eissn = {2822-4647}, address = {}, publisher = {Nazmi KOZAK}, year = {2021}, volume = {32}, number = {1}, pages = {7 - 18}, doi = {10.17123/atad.820004}, title = {COVID- 19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sarkhanov, Teymur} }
APA Tutar, H. & Sarkhanov, T. (2021). COVID- 19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 32 (1) , 7-18 . DOI: 10.17123/atad.820004
MLA Tutar, H. , Sarkhanov, T. "COVID- 19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 32 (2021 ): 7-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atad/issue/62698/820004>
Chicago Tutar, H. , Sarkhanov, T. "COVID- 19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 32 (2021 ): 7-18
RIS TY - JOUR T1 - COVID- 19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi AU - HasanTutar, TeymurSarkhanov Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17123/atad.820004 DO - 10.17123/atad.820004 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 18 VL - 32 IS - 1 SN - 1300-4220-2822-4647 M3 - doi: 10.17123/atad.820004 UR - https://doi.org/10.17123/atad.820004 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi COVID- 19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi %A Hasan Tutar , Teymur Sarkhanov %T COVID- 19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi %D 2021 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220-2822-4647 %V 32 %N 1 %R doi: 10.17123/atad.820004 %U 10.17123/atad.820004
ISNAD Tutar, Hasan , Sarkhanov, Teymur . "COVID- 19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 32 / 1 (Haziran 2021): 7-18 . https://doi.org/10.17123/atad.820004
AMA Tutar H. , Sarkhanov T. COVID- 19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 32(1): 7-18.
Vancouver Tutar H. , Sarkhanov T. COVID- 19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 32(1): 7-18.
IEEE H. Tutar ve T. Sarkhanov , "COVID- 19 Pandemisi ve Azerbaycan Turizmi: Sektör Temsilcisi Görüşlerinin İncelenmesi", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 32, sayı. 1, ss. 7-18, Haz. 2021, doi:10.17123/atad.820004