Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2021, Cilt: 32 Sayı: 1, 31 - 42, 07.06.2021
https://doi.org/10.17123/atad.848073

Öz

Akademik dergiler birçok disiplinde olduğu gibi turizmde de bilginin üretilmesi ve yayılmasına vesile olan önemli araçlardandır. Bu araştırmada, Türkiye merkezli turizm ve ağırlama dergileri ele alınarak betimleme yöntemiyle bir inceleme yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; mevcut olan dergilerin üçte ikisinin son 4 yılda ortaya çıktığı, bu dergilerden ücret talep edenlerin bir sayıda yayımladığı ortalama makale sayısının, ücretli olmayan dergilerde yayımlanan ortalama makale sayısından 4 kat fazla olduğu, mevcut dergilerin 3 adetinin ise yağmacı dergilerin listesinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Dergilerin kalitesini belirleyen başlıca unsulardan biri olan editörlerin akademik profillerine bakıldığında ise; söz konusu editörlerin çoğunun turizm ve ağırlama alanında en saygın ilk 10 dergide hiç yayını olmadığı, üçte birinin ise bilimsel kuruluşlarca muteber olarak kabul edilen Web of Science ve Scopus indeksli dergilerde hiç yayını olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, başlıca sorumluluklarından biri bilimsel geçerlik ve güvenirliği denetlemek olan bu editörlerin önemli bir kısmının yağmacı dergilerde yayını olduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Adler, N. J. ve Harzing, A. W. (2009). When Knowledge Wins: Transcending the Sense and Nonsense of Academic Rankings, Academy of Management Learning & Education, 8(1): 72-95.
 • Akça, S., ve Akbulut, M. (2018). Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir Araştırma, Bilgi Dünyası, 19(2): 255-274.
 • Alrawadieh, Z. (2020). Publishing in Predatory Tourism and Hospitality Journals: Mapping The Academic Market and Identifying Response Strategies, Tourism and Hospitality Research, 20(1): 72-81.
 • Alrawadieh, Z. ve Zareer, A. (2019). Exploring Retraction in Tourism and Hospitality Journals, European Journal of Tourism Research, 22: 20-30.
 • Asan, A., ve Kıran, K. (2019). Yırtıcı-yağmacı Dergiler ve Açık Erişim Bilimsel Dergilerin Ücret Talepleri Hakkında, Acta Medica Alanya, 3(2): 201-202.
 • Cheng, C. K., Li, X. R., Petrick, J. F. ve O'Leary, J. T. (2011). An Examination of Tourism Journal Development, Tourism Management, 32(1): 53-61.
 • Correia, A. ve Kozak, M. (2017). The Review Process in Tourism Academia: An Elaboration of Reviewers' Extrinsic and Intrinsic Motivations, Journal of Hospitality and Tourism Management, 32: 1-11.
 • da Silva, J. A. T. ve Tsigaris, P. (2018). What Value Do Journal Whitelists and Blacklists Have in Academia?, The Journal of Academic Librarianship, 44(6): 781-792.
 • de Esteban J, Cetin G. ve Antonovica, A. (2015) Theory of Knowledge of Tourism: A Sociological and Epistemological Reflection, Journal of Tourismology 1(1): 2–15.
 • Demir, S. B. (2018). Predatory Journals: Who Publishes in Them And Why?, Journal of Informetrics, 12(4): 1296-1311.
 • Ertaş, M. ve Kozak, M. (2020). Publish or Perish: The Proportion of Articles Versus Additional Sections in Tourism and Hospitality Journals, Journal of Hospitality and Tourism Management, 43, 149-156.
 • Evren, S. ve Kozak, N. (2014). Bibliometric Analysis of Tourism And Hospitality Related Articles Published in Turkey, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25:(1), 61-80.
 • Gursoy, D. ve Sandstrom, J. K. (2016). An Updated Ranking of Hospitality and Tourism Journals, Journal of Hospitality & Tourism Research, 40(1): 3-18.
 • İçöz, O. ve Kozak, N. (1999). Turizm İşletmeciliği Dergisi'nin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10(2): 9-17.
 • Koseoglu, M. A. (2018). A New Approach to Journal Ranking: Social Structure in Hospitality and Tourism Journals, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(2): 389-424.
 • Kozak, M. (2019). Historical Development of Tourism Journals–A Milestone in 75 Years: A Perspective Article, Tourism Review, 75 (1): 8-11.
 • Kozak, M. (2020). Turizm Araştırmalarının İslam Coğrafyasındaki Gelişimi ve Jafar Jafari Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 31(3): 314 – 318.
 • Kozak, M. ve Kozak, N. (2016). Institutionalisation of Tourism Research And Education: From The Early 1900s to 2000s, Journal of Tourism History, 8(3): 275-299.
 • Kozak, N. (2014). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi: 25 Yılın Öyküsü; Bir Dergiden Öte, Belki de Bir Enstitü…., Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1): 7-25.
 • Kurt, S. (2018). Why Do Authors Publish in Predatory Journals?, Learned Publishing, 31(2): 141-147.
 • Law, R., Leung, R. ve Buhalis, D. (2010). An Analysis of Academic Leadership in Hospitality and Tourism Journals, Journal of Hospitality & Tourism Research, 34(4): 455-477.
 • McKercher, B. (2008). A Citation Analysis of Tourism Scholars, Tourism Management, 29(6): 1226-1232.
 • McKercher, B. (2020). The Future of Tourism Journals: A Perspective Article, Tourism Review, 75 (1): 12-15.
 • Mckercher, B., Law, R. ve Lam, T. (2006). Rating Tourism and Hospitality Journals, Tourism Management, 27(6): 1235-1252.
 • Park, K., Phillips, W. J., Canter, D. D. ve Abbott, J. (2011). Hospitality and Tourism Research Rankings by Author, University, and Country Using Six Major Journals: The First Decade of The New Millennium, Journal of Hospitality & Tourism Research, 35(3): 381-416.
 • Strinzel, M., Severin, A., Milzow, K. ve Egger, M. (2019). Blacklists and Whitelists To Tackle Predatory Publishing: A Cross-Sectional Comparison and Thematic Analysis, MBio, 10(3): e00411-19
 • Tasci, A. D. (2019). Holistic Theory development in Tourism and Hospitality: A Perspective Article, Tourism Review, 75(1): 37-40.
 • Tonta, Y. (2017). Türkiye’de Yayımlanan ve Web of Science’ta Dizinlenen Dergilerle İlgili Bir Değerlendirme, Türk Kütüphaneciliği, 31(4): 449-482.
 • Tribe, J. ve Liburd, J. J. (2016). The Tourism Knowledge System, Annals of Tourism Research, 57: 44-61.
 • Yüksel, A. (2019). Turizm Akademisinde Yanılsamalar, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(2): 340-351.

Yıl 2021, Cilt: 32 Sayı: 1, 31 - 42, 07.06.2021
https://doi.org/10.17123/atad.848073

Öz

The role of academic journals in advancing tourism knowledge is acknowledged. The present study draws on a descriptive approach using data available online regarding Turkey-based tourism and hospitality journals. The findings suggest that by the end of 2020, two-thirds of the existing journals emerged in the last four years. It is also found that the average number of articles published in “author pays” journals is four times the average number of articles published in non-paid journals. Regarding the editors’ academic profiles, findings reveal that the majority of the editors have no published articles in the top 10 tourism and hospitality journals, and one-third of them have no articles published in Web of Science- and Scopus- indexed journals. Interestingly, however, a good portion of editors have at least one publication in questionable/predatory journals. This study proposes important suggestions to researchers, editors, higher education, and research institutions.

Kaynakça

 • Adler, N. J. ve Harzing, A. W. (2009). When Knowledge Wins: Transcending the Sense and Nonsense of Academic Rankings, Academy of Management Learning & Education, 8(1): 72-95.
 • Akça, S., ve Akbulut, M. (2018). Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir Araştırma, Bilgi Dünyası, 19(2): 255-274.
 • Alrawadieh, Z. (2020). Publishing in Predatory Tourism and Hospitality Journals: Mapping The Academic Market and Identifying Response Strategies, Tourism and Hospitality Research, 20(1): 72-81.
 • Alrawadieh, Z. ve Zareer, A. (2019). Exploring Retraction in Tourism and Hospitality Journals, European Journal of Tourism Research, 22: 20-30.
 • Asan, A., ve Kıran, K. (2019). Yırtıcı-yağmacı Dergiler ve Açık Erişim Bilimsel Dergilerin Ücret Talepleri Hakkında, Acta Medica Alanya, 3(2): 201-202.
 • Cheng, C. K., Li, X. R., Petrick, J. F. ve O'Leary, J. T. (2011). An Examination of Tourism Journal Development, Tourism Management, 32(1): 53-61.
 • Correia, A. ve Kozak, M. (2017). The Review Process in Tourism Academia: An Elaboration of Reviewers' Extrinsic and Intrinsic Motivations, Journal of Hospitality and Tourism Management, 32: 1-11.
 • da Silva, J. A. T. ve Tsigaris, P. (2018). What Value Do Journal Whitelists and Blacklists Have in Academia?, The Journal of Academic Librarianship, 44(6): 781-792.
 • de Esteban J, Cetin G. ve Antonovica, A. (2015) Theory of Knowledge of Tourism: A Sociological and Epistemological Reflection, Journal of Tourismology 1(1): 2–15.
 • Demir, S. B. (2018). Predatory Journals: Who Publishes in Them And Why?, Journal of Informetrics, 12(4): 1296-1311.
 • Ertaş, M. ve Kozak, M. (2020). Publish or Perish: The Proportion of Articles Versus Additional Sections in Tourism and Hospitality Journals, Journal of Hospitality and Tourism Management, 43, 149-156.
 • Evren, S. ve Kozak, N. (2014). Bibliometric Analysis of Tourism And Hospitality Related Articles Published in Turkey, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25:(1), 61-80.
 • Gursoy, D. ve Sandstrom, J. K. (2016). An Updated Ranking of Hospitality and Tourism Journals, Journal of Hospitality & Tourism Research, 40(1): 3-18.
 • İçöz, O. ve Kozak, N. (1999). Turizm İşletmeciliği Dergisi'nin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10(2): 9-17.
 • Koseoglu, M. A. (2018). A New Approach to Journal Ranking: Social Structure in Hospitality and Tourism Journals, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(2): 389-424.
 • Kozak, M. (2019). Historical Development of Tourism Journals–A Milestone in 75 Years: A Perspective Article, Tourism Review, 75 (1): 8-11.
 • Kozak, M. (2020). Turizm Araştırmalarının İslam Coğrafyasındaki Gelişimi ve Jafar Jafari Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 31(3): 314 – 318.
 • Kozak, M. ve Kozak, N. (2016). Institutionalisation of Tourism Research And Education: From The Early 1900s to 2000s, Journal of Tourism History, 8(3): 275-299.
 • Kozak, N. (2014). Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi: 25 Yılın Öyküsü; Bir Dergiden Öte, Belki de Bir Enstitü…., Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1): 7-25.
 • Kurt, S. (2018). Why Do Authors Publish in Predatory Journals?, Learned Publishing, 31(2): 141-147.
 • Law, R., Leung, R. ve Buhalis, D. (2010). An Analysis of Academic Leadership in Hospitality and Tourism Journals, Journal of Hospitality & Tourism Research, 34(4): 455-477.
 • McKercher, B. (2008). A Citation Analysis of Tourism Scholars, Tourism Management, 29(6): 1226-1232.
 • McKercher, B. (2020). The Future of Tourism Journals: A Perspective Article, Tourism Review, 75 (1): 12-15.
 • Mckercher, B., Law, R. ve Lam, T. (2006). Rating Tourism and Hospitality Journals, Tourism Management, 27(6): 1235-1252.
 • Park, K., Phillips, W. J., Canter, D. D. ve Abbott, J. (2011). Hospitality and Tourism Research Rankings by Author, University, and Country Using Six Major Journals: The First Decade of The New Millennium, Journal of Hospitality & Tourism Research, 35(3): 381-416.
 • Strinzel, M., Severin, A., Milzow, K. ve Egger, M. (2019). Blacklists and Whitelists To Tackle Predatory Publishing: A Cross-Sectional Comparison and Thematic Analysis, MBio, 10(3): e00411-19
 • Tasci, A. D. (2019). Holistic Theory development in Tourism and Hospitality: A Perspective Article, Tourism Review, 75(1): 37-40.
 • Tonta, Y. (2017). Türkiye’de Yayımlanan ve Web of Science’ta Dizinlenen Dergilerle İlgili Bir Değerlendirme, Türk Kütüphaneciliği, 31(4): 449-482.
 • Tribe, J. ve Liburd, J. J. (2016). The Tourism Knowledge System, Annals of Tourism Research, 57: 44-61.
 • Yüksel, A. (2019). Turizm Akademisinde Yanılsamalar, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(2): 340-351.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Zaid ALRAWADİEH
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
0000-0001-8355-9958
Türkiye


Derya DEMİRDELEN ALRAWADIEH
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7554-2256
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 32 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { atad848073, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, eissn = {2822-4647}, address = {}, publisher = {Nazmi KOZAK}, year = {2021}, volume = {32}, number = {1}, pages = {31 - 42}, doi = {10.17123/atad.848073}, title = {Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Alrawadieh, Zaid and Demirdelen Alrawadıeh, Derya} }
APA Alrawadieh, Z. & Demirdelen Alrawadıeh, D. (2021). Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 32 (1) , 31-42 . DOI: 10.17123/atad.848073
MLA Alrawadieh, Z. , Demirdelen Alrawadıeh, D. "Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 32 (2021 ): 31-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atad/issue/62698/848073>
Chicago Alrawadieh, Z. , Demirdelen Alrawadıeh, D. "Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 32 (2021 ): 31-42
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme AU - ZaidAlrawadieh, DeryaDemirdelen Alrawadıeh Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17123/atad.848073 DO - 10.17123/atad.848073 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 42 VL - 32 IS - 1 SN - 1300-4220-2822-4647 M3 - doi: 10.17123/atad.848073 UR - https://doi.org/10.17123/atad.848073 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme %A Zaid Alrawadieh , Derya Demirdelen Alrawadıeh %T Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme %D 2021 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220-2822-4647 %V 32 %N 1 %R doi: 10.17123/atad.848073 %U 10.17123/atad.848073
ISNAD Alrawadieh, Zaid , Demirdelen Alrawadıeh, Derya . "Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 32 / 1 (Haziran 2021): 31-42 . https://doi.org/10.17123/atad.848073
AMA Alrawadieh Z. , Demirdelen Alrawadıeh D. Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 32(1): 31-42.
Vancouver Alrawadieh Z. , Demirdelen Alrawadıeh D. Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 32(1): 31-42.
IEEE Z. Alrawadieh ve D. Demirdelen Alrawadıeh , "Türkiye Merkezli Hakemli Turizm Dergileri Üzerine Bir İnceleme", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 32, sayı. 1, ss. 31-42, Haz. 2021, doi:10.17123/atad.848073