Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Destination Satisfaction of Domestic and Foreign Paragliding Tourists: An AEPA Application

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 1, 83 - 95, 30.04.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1229292

Öz

This study aims to investigate the satisfaction of paragliding tourists on various destination attributes as well as the influence of each attribute on destination satisfaction by using Asymmetric Impact Performance Analysis (AIPA), which is based on asymmetric relationships. Moreover, differences among the domestic and foreign tourists in terms of their perceptions about destination attributes are examined. The results of the data analysis based on the survey including 408 respondents showed that beach/sea and security/safety were excitement factors with high performance. On the other hand, information, accommodation, entertainment and personnel attributes were identified as basic factors with high performance, while cleanliness, price, shopping and gastronomy attributes were the basic factors with low performance. In addition, the study also reports that there are differences among domestic and foreign tourists in terms of their perceptions about destination attributes.

Kaynakça

 • Albayrak, T. ve Caber, M. (2013). The Symmetric and Asymmetric Influences of Destination Attributes on Overall Visitor Satisfaction, Current Issues in Tourism, 16 (2): 149-166.
 • Albayrak, T. ve Caber, M. (2015). Prioritisation of the Hotel Attributes According to their Influence on Satisfaction: A Comparison of Two Techniques, Tourism Management, 46: 43-50.
 • Albayrak, T. ve Caber, M. (2016). Destination Attribute Effects on Rock Climbing Tourist Satisfaction: An Asymmetric Impact-Performance Analysis, Tourism Geographies, 18 (3): 280-296.
 • Albayrak, T. ve Çömen, N. (2017). Cross-National Investigation of Shopping Satisfaction Antecedents, Journal of Vacation Marketing, 23 (4): 355-364.
 • Alegre, J. ve Garau, J. (2011). The Factor Structure of Tourist Satisfaction at Sun and Sand Destinations, Journal of Travel Research, 50 (1): 78-86.
 • Ayazlar, R. A. ve Yüksel, A. (2018). Flow Experience in Paragliding: Effects on Experience and Life Satisfaction, Tourism Analysis, 23 (4): 461-473.
 • Bartikowski, B. ve Llosa, S. (2004). Customer Satisfaction Measurement: Comparing Four Methods of Attribute Categorisations, The Service Industries Journal, 24 (4): 67-82.
 • Barut, A. İ., Demir, A., Ballıkaya, E. ve Çiftçi, F. (2019). Doğa Yürüyüşü ve Yamaç Paraşütü Sporu Yapan Bireylerin Yaşam Doyumu ve Özyeterliklerinin İncelenmesi, Spor Eğitim Dergisi, 3 (2): 137-145.
 • Batman, Z. P. ve Demirel, Ö. (2015). Altindere Vadisi Meryemana Deresi Güzergâhında Doğa Temelli Turizm Etkinliği: Yamaç Paraşütü, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5 (11): 13-26.
 • Bonn, M. A., Cho, M., Lee, J. J. ve Kim, J. H. (2016). A Multilevel Analysis of the Effects of Wine Destination Attributes on Travel Constraints and Revisit Intention, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28 (11): 2399-2421.
 • Caber, M., Albayrak, T. ve Matzler, K. (2012). Classification of the Destination Attributes in the Content of Competitiveness (By Revised Importance-Performance Analysis), Journal of Vacation Marketing, 18 (1): 43-56.
 • Caber, M., Albayrak, T. ve Loiacono, E. T. (2013). The Classification of Extranet Attributes in Terms of their Asymmetric Influences on Overall User Satisfaction: An Introduction to Asymmetric Impact-Performance Analysis, Journal of Travel Research, 52 (1): 106-116.
 • Chi, C. G. Q. ve Qu, H. (2009). Examining The Relationship Between Tourists’ Attribute Satisfaction And Overall Satisfaction, Journal of Hospitality Marketing & Management, 18 (1): 4-25.
 • Dağdeviren, A., Saral, C., Coşkun, N. ve Yılmaz, Z. (2020). Bayramören İlçesinde Yamaç Paraşütü Turizmi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (2): 881-892.
 • Dann, G.M.S. (1977). Anomie, Ego-Enhancement and Tourism, Annals of Tourism Research, 4 (4): 184-194.
 • Davras, G. M. (2021). Classification of Winter Tourism Destination Attributes According to Three Factor Theory of Customer Satisfaction, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 22 (4): 496-516.
 • Dueñas, X., Rodríguez, M. ve Pérez, L. M. (2021). Asymmetric Importance-Performance Analysis: Measuring Classification Changes of Destination Attributes into Basic, Performance and Excitement Factors According to the Segmentation Criterion, Tourism and Hospitality Research, 21(4): 418-425.
 • Duran, C. (2012). Türkiye'de Dağlık Alanların Kırsal Turizm Açısından Önemi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012 (1): 45-52.
 • Durgun, S. ve Davras, Ö. (2022). Determining the Antecedents Influences on Travel Intention and Willingness to Pay during the Pandemic, International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 1-29.
 • Gyepi-Garbrah, T. F. ve Preko, A. (2022). Paragliding Festival: Understanding Stakeholder Perception of Environmental Attitudes and Tourism Performance, International Journal of Event and Festival Management, 13 (3): 326-350.
 • Jang, S. S. ve Feng, R. (2007). Temporal Destination Revisit Intention: The Effects of Novelty Seeking and Satisfaction, Tourism Management, 28 (2): 580-590.
 • Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F. ve Tsuji S. (1984). Attractive Quality and Must Be Quality, Journal of the Japanese Society for Quality Control, 14 (2): 147-156.
 • Kock, N. (2014). Advanced Mediating Effects Tests, Multi-Group Analyses, and Measurement Model Assessments in PLS-Based SEM, International Journal of E-Collaboration, 10 (1): 1–13.
 • Koday, S., Koday, Z. ve Kızılkan, Y. (2018). Alternatif Turizm Açısından Siirt İlinde Yamaç Paraşütü Faaliyetleri, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (ss. 3-6). 3-6 Ekim 2018. Türkiye: Ankara.
 • Matzler, K. ve Sauerwein, E. (2002). The Factor Structure of Customer Satisfaction: An Empirical Test of the Importance Grid and the Penalty-Reward-Constrant Analysis, International Journal of Service Industry Management, 13 (4): 314-332.
 • Mekinc, J. ve Music, K. (2016). Elements of Safety in Paragliding, Annales Kinesiologiae, 7 (1): 67-80.
 • Mikulic, J. ve Prebezac, D. (2008). Prioritizing Improvement of Service Attributes Using Impact Range‐Performance Analysis and Impact‐Asymmetry Analysis, Managing Service Quality: An International Journal, 18 (6): 559-576.
 • Mikulic, J. ve Prebezac, D., (2011). Evaluating Hotel Animation Programs at Mediterranean Sun and Sea Resorts: An Impact-Asymmetry Analysis, Tourism Management, 32: 688-696.
 • Oh, H. (2001). Revisiting Importance–Performance Analysis, Tourism Management, 22 (6): 617-627.
 • Öztürk, U. A. ve Göktaş, H. (2016). Destination Attributes, Satisfaction, and The Cruise Visitor's Intent to Revisit and Recommend, Tourism Geographies, 18 (2): 194-212.
 • Pavic, L., Rancic, M. ve Mijatov, M. (2013). Potential for paragliding tourism development in Niška Banja (South Serbia), Turizam, 17 (3): 110-120.
 • Saçlı, Ç. ve Kahraman, C. Ö. (2019). Açik Alan Rekreasyonu Olarak Yamaç Paraşütü Etkinliğine Katilanlarin Motivasyonlari ve Etkinlik Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Arsuzfest Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4): 1249-1269.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidel, S.L. (2001). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Turizm Günlüğü. (2022, 8 Eylül). Babadağ’da uçuş sayısı 100 bini aştı. Erişim adresi: https://www.turizmgunlugu.com/2022/09/08/babadagda-ucus-sayisi-100-bini-asti/, Erişim tarihi: 15 Aralık 2022.
 • Wilkes, M., Long, G., Massey, H., Eglin, C. ve Tipton, M. (2022). Quantifying Risk in Air Sports: Flying Activity and Incident Rates in Paragliding, Wilderness & Environmental Medicine, 33 (1): 66-74.
 • Wong, I. A. ve Wan, Y. K. P. (2013). A Systematic Approach to Scale Development in Tourist Shopping Satisfaction: Linking Destination Attributes and Shopping Experience, Journal of Travel Research, 52 (1): 29-41.
 • Yasmin, P., Haq, M. F. ve Akil, R. (2021). Strategy of the Majalengka Regency Tourism and Culture Office in Promoting Paragliding Tourism Destinations, Commentate: Journal of Communication Management, 2 (2): 173-177.
 • Yuan, J., Deng, J., Pierskalla, C. ve King, B. (2018). Urban Tourism Attributes and Overall Satisfaction: An Asymmetric Impact-Performance Analysis, Urban Forestry & Urban Greening, 30: 169-181.

Yamaç Paraşütü Yapan Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Memnuniyetleri: Bir AEPA Uygulaması

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 1, 83 - 95, 30.04.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1229292

Öz

Bu çalışma yamaç paraşütü yapan yerli ve yabancı turistlerin çeşitli destinasyon özelliklerine ilişkin memnuniyetleri ve her bir özelliğin destinasyon memnuniyeti üzerindeki etkileriyle asimetrik ilişki varsayımına dayanan Asimetrik-Etki-Performans-Analizi (AEPA) ile değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca yerli ve yabancı turistlerin destinasyon özelliklerine ilişkin değerlendirme farklılıkları da ortaya koymaktır. Anket tekniği ile toplanan 408 kişiye ait verinin analiz sonuçları plaj/deniz ve güvenlik/emniyet özelliklerinin yüksek performanslı heyecan faktörü olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan temizlik, fiyat, alışveriş ve gastronomi düşük performanslı temel faktörler iken, bilgilendirme, konaklama, eğlence ve personel yüksek performanslı temel faktörlerdir. Ayrıca, yerli ve yabancı turistlerin destinasyon özelliklerine ilişkin algıları arasında farklılıklar olduğu da raporlanmıştır.

Kaynakça

 • Albayrak, T. ve Caber, M. (2013). The Symmetric and Asymmetric Influences of Destination Attributes on Overall Visitor Satisfaction, Current Issues in Tourism, 16 (2): 149-166.
 • Albayrak, T. ve Caber, M. (2015). Prioritisation of the Hotel Attributes According to their Influence on Satisfaction: A Comparison of Two Techniques, Tourism Management, 46: 43-50.
 • Albayrak, T. ve Caber, M. (2016). Destination Attribute Effects on Rock Climbing Tourist Satisfaction: An Asymmetric Impact-Performance Analysis, Tourism Geographies, 18 (3): 280-296.
 • Albayrak, T. ve Çömen, N. (2017). Cross-National Investigation of Shopping Satisfaction Antecedents, Journal of Vacation Marketing, 23 (4): 355-364.
 • Alegre, J. ve Garau, J. (2011). The Factor Structure of Tourist Satisfaction at Sun and Sand Destinations, Journal of Travel Research, 50 (1): 78-86.
 • Ayazlar, R. A. ve Yüksel, A. (2018). Flow Experience in Paragliding: Effects on Experience and Life Satisfaction, Tourism Analysis, 23 (4): 461-473.
 • Bartikowski, B. ve Llosa, S. (2004). Customer Satisfaction Measurement: Comparing Four Methods of Attribute Categorisations, The Service Industries Journal, 24 (4): 67-82.
 • Barut, A. İ., Demir, A., Ballıkaya, E. ve Çiftçi, F. (2019). Doğa Yürüyüşü ve Yamaç Paraşütü Sporu Yapan Bireylerin Yaşam Doyumu ve Özyeterliklerinin İncelenmesi, Spor Eğitim Dergisi, 3 (2): 137-145.
 • Batman, Z. P. ve Demirel, Ö. (2015). Altindere Vadisi Meryemana Deresi Güzergâhında Doğa Temelli Turizm Etkinliği: Yamaç Paraşütü, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5 (11): 13-26.
 • Bonn, M. A., Cho, M., Lee, J. J. ve Kim, J. H. (2016). A Multilevel Analysis of the Effects of Wine Destination Attributes on Travel Constraints and Revisit Intention, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28 (11): 2399-2421.
 • Caber, M., Albayrak, T. ve Matzler, K. (2012). Classification of the Destination Attributes in the Content of Competitiveness (By Revised Importance-Performance Analysis), Journal of Vacation Marketing, 18 (1): 43-56.
 • Caber, M., Albayrak, T. ve Loiacono, E. T. (2013). The Classification of Extranet Attributes in Terms of their Asymmetric Influences on Overall User Satisfaction: An Introduction to Asymmetric Impact-Performance Analysis, Journal of Travel Research, 52 (1): 106-116.
 • Chi, C. G. Q. ve Qu, H. (2009). Examining The Relationship Between Tourists’ Attribute Satisfaction And Overall Satisfaction, Journal of Hospitality Marketing & Management, 18 (1): 4-25.
 • Dağdeviren, A., Saral, C., Coşkun, N. ve Yılmaz, Z. (2020). Bayramören İlçesinde Yamaç Paraşütü Turizmi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (2): 881-892.
 • Dann, G.M.S. (1977). Anomie, Ego-Enhancement and Tourism, Annals of Tourism Research, 4 (4): 184-194.
 • Davras, G. M. (2021). Classification of Winter Tourism Destination Attributes According to Three Factor Theory of Customer Satisfaction, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 22 (4): 496-516.
 • Dueñas, X., Rodríguez, M. ve Pérez, L. M. (2021). Asymmetric Importance-Performance Analysis: Measuring Classification Changes of Destination Attributes into Basic, Performance and Excitement Factors According to the Segmentation Criterion, Tourism and Hospitality Research, 21(4): 418-425.
 • Duran, C. (2012). Türkiye'de Dağlık Alanların Kırsal Turizm Açısından Önemi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012 (1): 45-52.
 • Durgun, S. ve Davras, Ö. (2022). Determining the Antecedents Influences on Travel Intention and Willingness to Pay during the Pandemic, International Journal of Hospitality and Tourism Administration, 1-29.
 • Gyepi-Garbrah, T. F. ve Preko, A. (2022). Paragliding Festival: Understanding Stakeholder Perception of Environmental Attitudes and Tourism Performance, International Journal of Event and Festival Management, 13 (3): 326-350.
 • Jang, S. S. ve Feng, R. (2007). Temporal Destination Revisit Intention: The Effects of Novelty Seeking and Satisfaction, Tourism Management, 28 (2): 580-590.
 • Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F. ve Tsuji S. (1984). Attractive Quality and Must Be Quality, Journal of the Japanese Society for Quality Control, 14 (2): 147-156.
 • Kock, N. (2014). Advanced Mediating Effects Tests, Multi-Group Analyses, and Measurement Model Assessments in PLS-Based SEM, International Journal of E-Collaboration, 10 (1): 1–13.
 • Koday, S., Koday, Z. ve Kızılkan, Y. (2018). Alternatif Turizm Açısından Siirt İlinde Yamaç Paraşütü Faaliyetleri, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (ss. 3-6). 3-6 Ekim 2018. Türkiye: Ankara.
 • Matzler, K. ve Sauerwein, E. (2002). The Factor Structure of Customer Satisfaction: An Empirical Test of the Importance Grid and the Penalty-Reward-Constrant Analysis, International Journal of Service Industry Management, 13 (4): 314-332.
 • Mekinc, J. ve Music, K. (2016). Elements of Safety in Paragliding, Annales Kinesiologiae, 7 (1): 67-80.
 • Mikulic, J. ve Prebezac, D. (2008). Prioritizing Improvement of Service Attributes Using Impact Range‐Performance Analysis and Impact‐Asymmetry Analysis, Managing Service Quality: An International Journal, 18 (6): 559-576.
 • Mikulic, J. ve Prebezac, D., (2011). Evaluating Hotel Animation Programs at Mediterranean Sun and Sea Resorts: An Impact-Asymmetry Analysis, Tourism Management, 32: 688-696.
 • Oh, H. (2001). Revisiting Importance–Performance Analysis, Tourism Management, 22 (6): 617-627.
 • Öztürk, U. A. ve Göktaş, H. (2016). Destination Attributes, Satisfaction, and The Cruise Visitor's Intent to Revisit and Recommend, Tourism Geographies, 18 (2): 194-212.
 • Pavic, L., Rancic, M. ve Mijatov, M. (2013). Potential for paragliding tourism development in Niška Banja (South Serbia), Turizam, 17 (3): 110-120.
 • Saçlı, Ç. ve Kahraman, C. Ö. (2019). Açik Alan Rekreasyonu Olarak Yamaç Paraşütü Etkinliğine Katilanlarin Motivasyonlari ve Etkinlik Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Arsuzfest Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4): 1249-1269.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidel, S.L. (2001). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education, Inc.
 • Turizm Günlüğü. (2022, 8 Eylül). Babadağ’da uçuş sayısı 100 bini aştı. Erişim adresi: https://www.turizmgunlugu.com/2022/09/08/babadagda-ucus-sayisi-100-bini-asti/, Erişim tarihi: 15 Aralık 2022.
 • Wilkes, M., Long, G., Massey, H., Eglin, C. ve Tipton, M. (2022). Quantifying Risk in Air Sports: Flying Activity and Incident Rates in Paragliding, Wilderness & Environmental Medicine, 33 (1): 66-74.
 • Wong, I. A. ve Wan, Y. K. P. (2013). A Systematic Approach to Scale Development in Tourist Shopping Satisfaction: Linking Destination Attributes and Shopping Experience, Journal of Travel Research, 52 (1): 29-41.
 • Yasmin, P., Haq, M. F. ve Akil, R. (2021). Strategy of the Majalengka Regency Tourism and Culture Office in Promoting Paragliding Tourism Destinations, Commentate: Journal of Communication Management, 2 (2): 173-177.
 • Yuan, J., Deng, J., Pierskalla, C. ve King, B. (2018). Urban Tourism Attributes and Overall Satisfaction: An Asymmetric Impact-Performance Analysis, Urban Forestry & Urban Greening, 30: 169-181.
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Özgür Davras 0000-0001-9037-4193

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 34 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Davras, Ö. (2023). Yamaç Paraşütü Yapan Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Memnuniyetleri: Bir AEPA Uygulaması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 34(1), 83-95. https://doi.org/10.17123/atad.1229292
AMA Davras Ö. Yamaç Paraşütü Yapan Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Memnuniyetleri: Bir AEPA Uygulaması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. Nisan 2023;34(1):83-95. doi:10.17123/atad.1229292
Chicago Davras, Özgür. “Yamaç Paraşütü Yapan Yerli Ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Memnuniyetleri: Bir AEPA Uygulaması”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34, sy. 1 (Nisan 2023): 83-95. https://doi.org/10.17123/atad.1229292.
EndNote Davras Ö (01 Nisan 2023) Yamaç Paraşütü Yapan Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Memnuniyetleri: Bir AEPA Uygulaması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 1 83–95.
IEEE Ö. Davras, “Yamaç Paraşütü Yapan Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Memnuniyetleri: Bir AEPA Uygulaması”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 1, ss. 83–95, 2023, doi: 10.17123/atad.1229292.
ISNAD Davras, Özgür. “Yamaç Paraşütü Yapan Yerli Ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Memnuniyetleri: Bir AEPA Uygulaması”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34/1 (Nisan 2023), 83-95. https://doi.org/10.17123/atad.1229292.
JAMA Davras Ö. Yamaç Paraşütü Yapan Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Memnuniyetleri: Bir AEPA Uygulaması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34:83–95.
MLA Davras, Özgür. “Yamaç Paraşütü Yapan Yerli Ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Memnuniyetleri: Bir AEPA Uygulaması”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 1, 2023, ss. 83-95, doi:10.17123/atad.1229292.
Vancouver Davras Ö. Yamaç Paraşütü Yapan Yerli ve Yabancı Turistlerin Destinasyon Memnuniyetleri: Bir AEPA Uygulaması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34(1):83-95.