Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Turist Rehberliğine Dünyadan Genel Bir Bakış

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 1, 128 - 140, 30.04.2023

Öz

Dünyada farklı şekillerde verilen turist rehberliği eğitimi ve uygulamaları son yıllarda araştırmacıların ilgisini çeken bir konudur. Çünkü turist rehberliği eğitimi ve uygulamaları ülkelerin gelişmişlik düzeyi söz konusu olmadan kendi ülkelerindeki kararlara göre farklılık göstermektedir. Bu amaçla bu çalışmada örneklem olarak bütün kıtalardan çeşitli gelişmişlik düzeyine sahip ülkeler seçilerek vermiş oldukları turist rehberliği eğitimlerine ve uygulamalarının nasıl olduğuna dair genel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda genel olarak ülkelerin turist rehberliği eğitimlerinde uygulamaya dayalı eğitimden daha çok teorik bilgilere dayanan eğitimlere yer verildiği ve eğitim sürelerinin farklılık gösterdiği, turist rehberlerinin sertifika ya da lisans ile yetkilendirildikleri, turist rehberliğinde çeşitli sınıflandırmaların olduğunu, turizm sektöründe önde gelen ülkelerde turist rehberlerinin yabancı dil bilme şartının ve mesleğe ilişkin kanuni düzenlemelerinin olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

 • Ahipaşaoğlu, H. (2006). Turizmde Rehberlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Aslan, Z. ve Büyükkuru, M. (2015). Türkiye’de Turizm Rehberliği Eğitimi ve Mevcut Durum Analizi. I.Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC -2015) (ss. 62-72). 28-30 Mayıs 2015. Türkiye: Konya.
 • Asociación de Guías de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2022), https://www.aguitba.org.ar/que-es-aguitba-2/, Erişim tarihi: 22 Aralık 2022.
 • Association Professionnelle des Guides Touristiques de Montréal (2023), https://www.apgt.ca/en/tourist-guide/, Erişim tarihi: 29 Ocak 2023.
 • CABA Kanunu (Ley 1264/03- Ciudad Autónoma De Buenos Aires) (4 Aralık 2003). https://turismo.buenosaires.gob.ar/sites/turismo/files/Ley%201264.pdf, Erişim tarihi: 29 Kasım 2022.
 • Calidad en Educación (2022), https://cesyt.edu.ar/facultades/turismo-y-hoteler%C3%ADa/tecnicatura-superior-en-gu%C3%ADa-de-turismo/, Erişim tarihi: 22 Aralık 2022.
 • Carmody, J. (2013). Intensive Tour Guide Training in Regional Australia: An Analysis of The Savannah Guides Organisation and Professional Development Schools, Journal of Sustainable Tourism, 21(5): 679-694.
 • CAST- Centro Ufficiale Guide e Accompagnatori (2022), www.cast-turismo.it, Erişim tarihi: 11 Aralık 2022.
 • CEFAPIT, Confederación de Guías Oficiales de Turismo de España (2022), https://www.cefapit.com/sobre-cefapit/, Erişim tarihi: 02 Aralık 2022.
 • Certificación de Guía de Turistas (2022), https://setuesbcs.gob.mx/tramites-y-servicios/certificacion-de-guia-de-turistas/, Erişim tarihi: 02 Aralık 2022.
 • Chowdhary, N. ve Prakash, M. (2008). Tour Guide Training in India: A Comparison of Approach and Content with Other Programs, Journal of Teaching In Travel & Tourism, 8: (161-191).
 • Cohen, E. (1985). The Tourist Guide: The Origins, Structure and Dynamics of a Role, Annals of Tourism Research, 12 (1): 5-29.
 • Colegio de Guías de turistas e Interpretes Patrimoniales (2022), https://www.interpretation-mexico.com/guias-de-turistas, Erişim tarihi: 02 Aralık 2022.
 • Corfu: What is a Tourist Guide? (2022), https://corfuguidedtours.com/tourist-guide-everything-you-need-to-know-about-this-ancient-profession/#:~:text=To%20become%20a%20tourist%20guide,a%20part%20of%20the%20course, Erişim tarihi: 25 Aralık 2022.
 • CPET, Centro de Profissionalização e Educação Técnica (2023), https://www.cpet.com.br/o-que-faz-um-guia-de-turismo, Erişim tarihi: 05 Ocak 2023.
 • Degradation of tourist guide training in Greece (2022), https://touristguides.gr/en/poxen-en/news/129-degradation-of-tourist-guide-training-in-greece, Erişim tarihi: 25 Aralık 2022.
 • Deveci, B. (2006). Uluslararası Skal Ödülü “Turizm Eğitim Oscarı” Almış Turizm Rehberliği Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Hizmet Kalitesi Ölçümü: Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Dubai Online Tour Guide Program (2022). https://www.tourguidetraining.ae/mod/page/view.php?id=226, Erişim tarihi: 29 Kasım 2022.
 • Educa Mais Brasil (2023), https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-escolas-tecnicas/tecnico-em-turismo, Erişim tarihi: 02 Ocak 2023.
 • Egypt Tour Guides (2022), https://www.inside-egypt.com/what-you-get/guides.html, Erişim tarihi: 02 Aralık 2022.
 • El-Sharkawy, O. K., (2007). Knowledge and Skills for Tourist Guides: Evidence from Egypt, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 2 (2): 77-94.
 • Ergün, B. (2020). Turist Rehberliği Öğretiminde Kalite (Basılmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Esen, F. ve Gülmez, M. (2017). Turizm rehberliği Eğitimi ve modelleri. İçinde; F.Ö. Güzel, V. Altıntaş ve İ. Şahin (Editörler) Turist rehberliği araştırmaları öngörüler ve uygulamalar (ss. 267-289). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Gorenak, M. ve Gorenak, I. (2012). Challenges in Education of Tour Guides and Tour Managers, Informatologia, 45 (4): 287-296.
 • Government of India Ministry of Tourism (2023), https://tourism.gov.in/schemes-and-guidelines/guidelines/guidelines-archive, Erişim tarihi: 02 Ocak 2023.
 • GUIDOR, The Dutch National Guides Association (2023), https://guidor.nl/about-guidor, Erişim tarihi: 29 Ocak 2023.
 • Guia de Turismo (2023), https://blog.orientu.com.br/profissoes/guia-de-turismo/, Erişim tarihi: 02 Ocak 2023.
 • Guide Touristique (2022), https://fr.jobted.com/fiche-m%C3%A9tier/guide-touristique, Erişim tarihi: 02 Aralık 2022.
 • Guidelines by the Panhellenic Tourist Guide Federation (2022), https://www.archaeology.wiki/blog/2013/04/16/how-can-you-be-guided-in-a-place-of-archaeological-or-historical-interest/, Erişim tarihi: 25 Aralık 2022.
 • Güzel, Ö. (2007). Türkiye İmajının Geliştirilmesinde Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü (Alman Turistler Üzerine Bir Araştırma) (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Institute of Tourist Guiding (2022), http://www.itg.org.uk/guide-to-guiding/level-2.aspx, Erişim tarihi: 29 Kasım 2022.
 • International Guide Academy (2023), https://bepaidtotravel.com/tour-guide/, Erişim tarihi: 02 Ocak 2023.
 • International Tour Management Institute (2023), https://itmitourtraining.com/tour-guide-course/, Erişim tarihi: 02 Ocak 2023.
 • Kanada “By-Law G-2” Turist Rehberliği Düzenlemeleri (1996). https://www.apgt.ca/wp-content/uploads/2010/02/by-law-G-2.pdf, Erişim tarihi: 29 Ocak 2023.
 • Kaya, A. ve Ergüven, M. (2021). Turist Rehberliğinde Yıldız Sınıflandırması, Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 4 (2): 238-241.
 • Khornjamnong, B. (2017). Factors Influencing the Performance of Tour Guides in Thailand (Basılmamış Doktora Tezi). England: University of Bedfordshire, Luton.
 • Kronenberg, M. ve Szczecinska, J. (2013). Overall Desk Research on Situation of Tourist Guides in Context of Working with People with Intellectual Disabilities and/or Learning Difficulties. T-GUIDE Tourist Guides For People with Intellectual Disability and/or Learning Difficulties in Europe, Del. Nr 15 – WP4. Litvanya Cumhuriyeti Ekonomi ve Yenilik Bakanlığı Mevzuatı (7 Mart 2019). https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/11_2_Gido%20profesin%C4%97s%20kvalifikacijos%20pripa%C5%BEinimo.pdf, Erişim tarihi: 05 Kasım 2022.
 • Mason, P.A. ve Christie, M.F. (2003). Tour Guides as Critically Reflective Practitioners: A Proposed Training Model, Tourism Recreation Research, 28 (1): 23-33.
 • Min, J. C. (2012). A Short-Form Measure for Assessment of Emotional Intelligence for Tour Guides: Development and Evaluation, Tourism Management, 33 (1): 155-167.
 • Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia (2022), https://www.motac.gov.my/en/faqs/tourist-guide-course, Erişim tarihi: 06 Ocak 2022.
 • Mustafa, M. S. A., Azmi, E., Othman, Y., Malib, M. A. ve Mahat, I. R. (2021). Touring the Worthiness of Tourist Guides in Malaysia Today, International Journal of Academic Research in Businessand Social Sciences, 11(10): 1177- 1190.
 • Nederlandse Gidsenorganisatie Guidor (2022), https://www.feg-touristguides.com/guidor.php#:~:text=Tourist%20Guiding%20is%20NOT%20a,at%20the%20ROCvA%20educational%20institute, Erişim tarihi: 23 Kasım 2022.
 • Olegário Saraiva A. L. ve dos Anjos F. A. (2019). Tour Guide Competencies: A Study of Vocational Programs in Brazil., Revista Brasileira De Pesquisa Em Turismo, 13 (3): 36-54.
 • Passos Para se Tornar Um Guia de Turismo (2022), https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/veja-os-passos-para-se-tornar-um-guia-de-turismo,c1b477edcc081810VgnVCM100000d701210aRCRD, Erişim tarihi: 30 Aralık 2022.
 • Registro de Guías de Turismo (2022), https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/registro-de-gu%C3%ADas-de-turismo, Erişim tarihi: 22 Aralık 2022.
 • Rehberler için Sosyal Haklar ve Vergi Tüzüğü (2021) https://toerismevlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/TEKST%20-%20Leidraad%20sociaal%20en%20fiscaal%20statuut%20voor%20de%20gids%202021.pdf, Erişim tarihi: 09 Aralık 2022.
 • Rijal, A. S. (2021). Penggunaan Bahasa dalam Ranah Pariwisata; Studi di Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros, Sulawesi Selatan, SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities, 5 (1): 37-51.
 • Solmaz, C. (2012). Turizm Politikalarının Oluşturulmasında Turist Rehberlerinin Rolü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 • Şengel, Ü., Çevrimkaya, M. ve Zengin, B. (2021). The Effect of Professional Expectations of Tour Guiding Students on Their Professional Motivation, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 29: 100293.
 • Tafe Queenland, Tour Guiding Course (2023), https://tafeqld.edu.au/search-results?searchterm=tour%20guiding&region=, Erişim tarihi: 31 Ocak 2023.
 • Tanrısever, C., Bektaş, İ., ve Koç, D. E. (2019). Dünyada Turist Rehberliği Eğitimi, Turist Rehberliği Dergisi (TURED), 2 (1): 44-56.
 • Temizkan, S. P. (2010). Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi Açısından Hizmet İçi Eğitim Seminerleri (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tetik, N. (2006). Türkiye’de Profesyonel turist rehberliği ve müşterilerin turist rehberliğinden beklentilerinin analizi (Kuşadası Örneği) (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Thoo, I. (2015). Job Satisfaction among Licensed Tourist Guide in Malaysia (Basılmamış Doktora Tezi). Kampar: Universiti Tunku Abdul Rahman, Master of Business Administration.
 • Tour Guide in Thailand (2022), https://www.airbnb.com.tr/help/article/1760?_set_bev_on_new_domain=1669158745_NWY4Y2ZhYmU2M2Uw#:~:text=Only%20Thai%20nationals%20who%20are,documents%20can%20be%20found%20here, Erişim tarihi: 27 Aralık 2022.
 • Udoyono, B. (2008). Sukses Menjadi Pramuwisata Profesional. Bekasi: Kesaint Blanc, Kesaint Blanc: Bekasi. United Arab Emirates Ministry of Economy (2022), www.moec.gov.ae/tour-guide-license, Erişim tarihi: 29 Kasım 2022.
 • Van den Berg, L. M. (2016). Tourist Guiding Legislation: South Africa, Australia and Canada in a Comparative Perspective (Basılmamış Doktora Tezi). South Africa: University of Pretoria.
 • Victorian Skills Gateway (2023), https://www.skills.vic.gov.au/s/coursedetails?jt=0&id=SIT30116&to=1&type=course&keyword=Certifi%20cate%20III%20in%20Tourism&ft=1, Erişim tarihi: 31 Ocak 2023.
 • Warokka, M. (2018). Teknik Memandu Wisata 1, Manado: Poltek N Manado.
 • World Federation of Tourist Guide Associations, What is a Tourist Guide? (2023), https://wftga.org/about-us/what-is-a-tourist-guide/, Erişim tarihi: 03 Ocak 2023.
 • Yasa, P. G. D. ve Gatrawan, I. N. (2014). Pengaturan Mengenai Pramuwisata Asing di Bali. Bali: OJS Universitas Udayana.
 • Zettermann, G. D. ve Vergara, L. G. L. (2017). O Guia de Turismo: Uma Abordagem Legal Sobre Uma Profissão No Brasil, Turismo: Visão e Ação, 19(1): 185-215.

A World Overview of Tourist Guidance

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 1, 128 - 140, 30.04.2023

Öz

Tourist guidance education and practices, which are given in different ways around the world, have attracted the attention of researchers in recent years. Because tourist guidance education and practices differ according to the decisions in their own countries, regardless of the development level of the countries. For this purpose, in this study, countries with various levels of development from all continents were selected as a sample, and a general research was conducted on the tourist guidance trainings and practices they provided. As a result of the research, in general, it is possible to say that in the tourist guidance educations of the countries, trainings based on theoretical knowledge rather than practical training are included and the training durations differ, tourist guides are authorized with a certificate or license. In addition, there are various classifications in tourist guidance, tourist guides in leading countries in the tourism sector know foreign languages and there are legal regulations regarding the profession in this countries.

Kaynakça

 • Ahipaşaoğlu, H. (2006). Turizmde Rehberlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Aslan, Z. ve Büyükkuru, M. (2015). Türkiye’de Turizm Rehberliği Eğitimi ve Mevcut Durum Analizi. I.Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC -2015) (ss. 62-72). 28-30 Mayıs 2015. Türkiye: Konya.
 • Asociación de Guías de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2022), https://www.aguitba.org.ar/que-es-aguitba-2/, Erişim tarihi: 22 Aralık 2022.
 • Association Professionnelle des Guides Touristiques de Montréal (2023), https://www.apgt.ca/en/tourist-guide/, Erişim tarihi: 29 Ocak 2023.
 • CABA Kanunu (Ley 1264/03- Ciudad Autónoma De Buenos Aires) (4 Aralık 2003). https://turismo.buenosaires.gob.ar/sites/turismo/files/Ley%201264.pdf, Erişim tarihi: 29 Kasım 2022.
 • Calidad en Educación (2022), https://cesyt.edu.ar/facultades/turismo-y-hoteler%C3%ADa/tecnicatura-superior-en-gu%C3%ADa-de-turismo/, Erişim tarihi: 22 Aralık 2022.
 • Carmody, J. (2013). Intensive Tour Guide Training in Regional Australia: An Analysis of The Savannah Guides Organisation and Professional Development Schools, Journal of Sustainable Tourism, 21(5): 679-694.
 • CAST- Centro Ufficiale Guide e Accompagnatori (2022), www.cast-turismo.it, Erişim tarihi: 11 Aralık 2022.
 • CEFAPIT, Confederación de Guías Oficiales de Turismo de España (2022), https://www.cefapit.com/sobre-cefapit/, Erişim tarihi: 02 Aralık 2022.
 • Certificación de Guía de Turistas (2022), https://setuesbcs.gob.mx/tramites-y-servicios/certificacion-de-guia-de-turistas/, Erişim tarihi: 02 Aralık 2022.
 • Chowdhary, N. ve Prakash, M. (2008). Tour Guide Training in India: A Comparison of Approach and Content with Other Programs, Journal of Teaching In Travel & Tourism, 8: (161-191).
 • Cohen, E. (1985). The Tourist Guide: The Origins, Structure and Dynamics of a Role, Annals of Tourism Research, 12 (1): 5-29.
 • Colegio de Guías de turistas e Interpretes Patrimoniales (2022), https://www.interpretation-mexico.com/guias-de-turistas, Erişim tarihi: 02 Aralık 2022.
 • Corfu: What is a Tourist Guide? (2022), https://corfuguidedtours.com/tourist-guide-everything-you-need-to-know-about-this-ancient-profession/#:~:text=To%20become%20a%20tourist%20guide,a%20part%20of%20the%20course, Erişim tarihi: 25 Aralık 2022.
 • CPET, Centro de Profissionalização e Educação Técnica (2023), https://www.cpet.com.br/o-que-faz-um-guia-de-turismo, Erişim tarihi: 05 Ocak 2023.
 • Degradation of tourist guide training in Greece (2022), https://touristguides.gr/en/poxen-en/news/129-degradation-of-tourist-guide-training-in-greece, Erişim tarihi: 25 Aralık 2022.
 • Deveci, B. (2006). Uluslararası Skal Ödülü “Turizm Eğitim Oscarı” Almış Turizm Rehberliği Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Hizmet Kalitesi Ölçümü: Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Dubai Online Tour Guide Program (2022). https://www.tourguidetraining.ae/mod/page/view.php?id=226, Erişim tarihi: 29 Kasım 2022.
 • Educa Mais Brasil (2023), https://www.educamaisbrasil.com.br/cursos-e-escolas-tecnicas/tecnico-em-turismo, Erişim tarihi: 02 Ocak 2023.
 • Egypt Tour Guides (2022), https://www.inside-egypt.com/what-you-get/guides.html, Erişim tarihi: 02 Aralık 2022.
 • El-Sharkawy, O. K., (2007). Knowledge and Skills for Tourist Guides: Evidence from Egypt, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 2 (2): 77-94.
 • Ergün, B. (2020). Turist Rehberliği Öğretiminde Kalite (Basılmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Esen, F. ve Gülmez, M. (2017). Turizm rehberliği Eğitimi ve modelleri. İçinde; F.Ö. Güzel, V. Altıntaş ve İ. Şahin (Editörler) Turist rehberliği araştırmaları öngörüler ve uygulamalar (ss. 267-289). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Gorenak, M. ve Gorenak, I. (2012). Challenges in Education of Tour Guides and Tour Managers, Informatologia, 45 (4): 287-296.
 • Government of India Ministry of Tourism (2023), https://tourism.gov.in/schemes-and-guidelines/guidelines/guidelines-archive, Erişim tarihi: 02 Ocak 2023.
 • GUIDOR, The Dutch National Guides Association (2023), https://guidor.nl/about-guidor, Erişim tarihi: 29 Ocak 2023.
 • Guia de Turismo (2023), https://blog.orientu.com.br/profissoes/guia-de-turismo/, Erişim tarihi: 02 Ocak 2023.
 • Guide Touristique (2022), https://fr.jobted.com/fiche-m%C3%A9tier/guide-touristique, Erişim tarihi: 02 Aralık 2022.
 • Guidelines by the Panhellenic Tourist Guide Federation (2022), https://www.archaeology.wiki/blog/2013/04/16/how-can-you-be-guided-in-a-place-of-archaeological-or-historical-interest/, Erişim tarihi: 25 Aralık 2022.
 • Güzel, Ö. (2007). Türkiye İmajının Geliştirilmesinde Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü (Alman Turistler Üzerine Bir Araştırma) (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Institute of Tourist Guiding (2022), http://www.itg.org.uk/guide-to-guiding/level-2.aspx, Erişim tarihi: 29 Kasım 2022.
 • International Guide Academy (2023), https://bepaidtotravel.com/tour-guide/, Erişim tarihi: 02 Ocak 2023.
 • International Tour Management Institute (2023), https://itmitourtraining.com/tour-guide-course/, Erişim tarihi: 02 Ocak 2023.
 • Kanada “By-Law G-2” Turist Rehberliği Düzenlemeleri (1996). https://www.apgt.ca/wp-content/uploads/2010/02/by-law-G-2.pdf, Erişim tarihi: 29 Ocak 2023.
 • Kaya, A. ve Ergüven, M. (2021). Turist Rehberliğinde Yıldız Sınıflandırması, Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 4 (2): 238-241.
 • Khornjamnong, B. (2017). Factors Influencing the Performance of Tour Guides in Thailand (Basılmamış Doktora Tezi). England: University of Bedfordshire, Luton.
 • Kronenberg, M. ve Szczecinska, J. (2013). Overall Desk Research on Situation of Tourist Guides in Context of Working with People with Intellectual Disabilities and/or Learning Difficulties. T-GUIDE Tourist Guides For People with Intellectual Disability and/or Learning Difficulties in Europe, Del. Nr 15 – WP4. Litvanya Cumhuriyeti Ekonomi ve Yenilik Bakanlığı Mevzuatı (7 Mart 2019). https://eimin.lrv.lt/uploads/eimin/documents/files/11_2_Gido%20profesin%C4%97s%20kvalifikacijos%20pripa%C5%BEinimo.pdf, Erişim tarihi: 05 Kasım 2022.
 • Mason, P.A. ve Christie, M.F. (2003). Tour Guides as Critically Reflective Practitioners: A Proposed Training Model, Tourism Recreation Research, 28 (1): 23-33.
 • Min, J. C. (2012). A Short-Form Measure for Assessment of Emotional Intelligence for Tour Guides: Development and Evaluation, Tourism Management, 33 (1): 155-167.
 • Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia (2022), https://www.motac.gov.my/en/faqs/tourist-guide-course, Erişim tarihi: 06 Ocak 2022.
 • Mustafa, M. S. A., Azmi, E., Othman, Y., Malib, M. A. ve Mahat, I. R. (2021). Touring the Worthiness of Tourist Guides in Malaysia Today, International Journal of Academic Research in Businessand Social Sciences, 11(10): 1177- 1190.
 • Nederlandse Gidsenorganisatie Guidor (2022), https://www.feg-touristguides.com/guidor.php#:~:text=Tourist%20Guiding%20is%20NOT%20a,at%20the%20ROCvA%20educational%20institute, Erişim tarihi: 23 Kasım 2022.
 • Olegário Saraiva A. L. ve dos Anjos F. A. (2019). Tour Guide Competencies: A Study of Vocational Programs in Brazil., Revista Brasileira De Pesquisa Em Turismo, 13 (3): 36-54.
 • Passos Para se Tornar Um Guia de Turismo (2022), https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/veja-os-passos-para-se-tornar-um-guia-de-turismo,c1b477edcc081810VgnVCM100000d701210aRCRD, Erişim tarihi: 30 Aralık 2022.
 • Registro de Guías de Turismo (2022), https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/registro-de-gu%C3%ADas-de-turismo, Erişim tarihi: 22 Aralık 2022.
 • Rehberler için Sosyal Haklar ve Vergi Tüzüğü (2021) https://toerismevlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/TEKST%20-%20Leidraad%20sociaal%20en%20fiscaal%20statuut%20voor%20de%20gids%202021.pdf, Erişim tarihi: 09 Aralık 2022.
 • Rijal, A. S. (2021). Penggunaan Bahasa dalam Ranah Pariwisata; Studi di Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros, Sulawesi Selatan, SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities, 5 (1): 37-51.
 • Solmaz, C. (2012). Turizm Politikalarının Oluşturulmasında Turist Rehberlerinin Rolü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.
 • Şengel, Ü., Çevrimkaya, M. ve Zengin, B. (2021). The Effect of Professional Expectations of Tour Guiding Students on Their Professional Motivation, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 29: 100293.
 • Tafe Queenland, Tour Guiding Course (2023), https://tafeqld.edu.au/search-results?searchterm=tour%20guiding&region=, Erişim tarihi: 31 Ocak 2023.
 • Tanrısever, C., Bektaş, İ., ve Koç, D. E. (2019). Dünyada Turist Rehberliği Eğitimi, Turist Rehberliği Dergisi (TURED), 2 (1): 44-56.
 • Temizkan, S. P. (2010). Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi Açısından Hizmet İçi Eğitim Seminerleri (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Tetik, N. (2006). Türkiye’de Profesyonel turist rehberliği ve müşterilerin turist rehberliğinden beklentilerinin analizi (Kuşadası Örneği) (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.
 • Thoo, I. (2015). Job Satisfaction among Licensed Tourist Guide in Malaysia (Basılmamış Doktora Tezi). Kampar: Universiti Tunku Abdul Rahman, Master of Business Administration.
 • Tour Guide in Thailand (2022), https://www.airbnb.com.tr/help/article/1760?_set_bev_on_new_domain=1669158745_NWY4Y2ZhYmU2M2Uw#:~:text=Only%20Thai%20nationals%20who%20are,documents%20can%20be%20found%20here, Erişim tarihi: 27 Aralık 2022.
 • Udoyono, B. (2008). Sukses Menjadi Pramuwisata Profesional. Bekasi: Kesaint Blanc, Kesaint Blanc: Bekasi. United Arab Emirates Ministry of Economy (2022), www.moec.gov.ae/tour-guide-license, Erişim tarihi: 29 Kasım 2022.
 • Van den Berg, L. M. (2016). Tourist Guiding Legislation: South Africa, Australia and Canada in a Comparative Perspective (Basılmamış Doktora Tezi). South Africa: University of Pretoria.
 • Victorian Skills Gateway (2023), https://www.skills.vic.gov.au/s/coursedetails?jt=0&id=SIT30116&to=1&type=course&keyword=Certifi%20cate%20III%20in%20Tourism&ft=1, Erişim tarihi: 31 Ocak 2023.
 • Warokka, M. (2018). Teknik Memandu Wisata 1, Manado: Poltek N Manado.
 • World Federation of Tourist Guide Associations, What is a Tourist Guide? (2023), https://wftga.org/about-us/what-is-a-tourist-guide/, Erişim tarihi: 03 Ocak 2023.
 • Yasa, P. G. D. ve Gatrawan, I. N. (2014). Pengaturan Mengenai Pramuwisata Asing di Bali. Bali: OJS Universitas Udayana.
 • Zettermann, G. D. ve Vergara, L. G. L. (2017). O Guia de Turismo: Uma Abordagem Legal Sobre Uma Profissão No Brasil, Turismo: Visão e Ação, 19(1): 185-215.
Toplam 62 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Turizm Rehberliği İncelemeleri
Yazarlar

Dilara Eylül Koç 0000-0003-3990-7366

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 34 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Koç, D. E. (2023). Turist Rehberliğine Dünyadan Genel Bir Bakış. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 34(1), 128-140. https://doi.org/10.17123/atad.1276953
AMA Koç DE. Turist Rehberliğine Dünyadan Genel Bir Bakış. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. Nisan 2023;34(1):128-140. doi:10.17123/atad.1276953
Chicago Koç, Dilara Eylül. “Turist Rehberliğine Dünyadan Genel Bir Bakış”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34, sy. 1 (Nisan 2023): 128-40. https://doi.org/10.17123/atad.1276953.
EndNote Koç DE (01 Nisan 2023) Turist Rehberliğine Dünyadan Genel Bir Bakış. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 1 128–140.
IEEE D. E. Koç, “Turist Rehberliğine Dünyadan Genel Bir Bakış”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 1, ss. 128–140, 2023, doi: 10.17123/atad.1276953.
ISNAD Koç, Dilara Eylül. “Turist Rehberliğine Dünyadan Genel Bir Bakış”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34/1 (Nisan 2023), 128-140. https://doi.org/10.17123/atad.1276953.
JAMA Koç DE. Turist Rehberliğine Dünyadan Genel Bir Bakış. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34:128–140.
MLA Koç, Dilara Eylül. “Turist Rehberliğine Dünyadan Genel Bir Bakış”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 1, 2023, ss. 128-40, doi:10.17123/atad.1276953.
Vancouver Koç DE. Turist Rehberliğine Dünyadan Genel Bir Bakış. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34(1):128-40.