Amaç

Bu derginin amacı kadınla ilgili yapılan tüm alanlardaki bilimsel araştırmaları yayınlamaktır. 

Kapsam

Bu dergi kadınla ilişkili eğitim, sağlık,  hukuk, sosyal statü, toplumsal cinsiyet, şiddet, girişimcilik, evlilik ve aile, psikoloji, iletişim vb. alanlarda yapılan çalışmaları kapsar.